Gå til hovedindhold
Glas vand og computermus

Fælleskommunalt Organisationssystem: Udvikling

I følgende afsnit beskrives de områder som er specifikke for det fælleskommunale organisationssystem, og som, erfaringsmæssigt, er nødvendig at have fokus på, når man udvikler en løsning der skal benytte det fælleskommunale organisationssystem.

Services og Operationerne

Fagsystemer tilgår organisationsdata via en synkron forespørgsel til Serviceplatformen på en af de i alt 11 bagvedliggende webservices som Fælleskommunalt Organisationssystem består af.

Fælleskommunalt Organisationssystem giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende 10 domæneområder, dog med nuværende fokus på 8 områder; ”Adresse”, ”Bruger”, ”OrgEnhed”, ”OrgFunk”, ”Person”, ”Organisation”, ”Virksomhed”, ”Myndighed”. Derudover indeholder Fælleskommunalt Organisationssystem en webservice til at udlæse og importere det organisatoriske hierarki via mere forretningsvendte services via ”OrganisationSystem”. På hver af de 10 domæneområder er der 8 operationer, der tillader anvendere at enten ud- eller indlæse data. Et overblik over denne strukturering af services og operationer kan ses på illustrationen nedenfor.  

Registreringsmønstre

I et bredt samarbejde med de kommunale organisationsansvarlige, er der udarbejdet en række registreringsmønstre for hvordan data skal indlæses i det fælleskommunale organisationssystem, så data kan udlæses i nogenlunde samme struktur på tværs af alle kommuner. Detaljeret information omkring disse registreringsmønstre kan findes i anvisningerne.

Kalds- og integrationsmønstre

Til fælles forståelse af hvordan man udlæser data fra det fælleskommunale organisationssystem, er der udarbejdet nogle kaldsmønstre for udlæsning af organisationsdata. Dette dokument indeholder de gængse integrationsscenarier for hvordan man kalder det fælleskommunale organisationssystem, for at få alt det korrekte data ud af systemet. Dokumentet bliver løbende opdateret i samarbejde med Kommuner og Anvendere, baseret på de behov der opstår under udviklingen af nye løsninger.

Detaljeret systemdokumentation

I bilags zip-filen, som er en del af (seneste version af) dokumentationspakken, findes der detaljeret systemdokumentation omkring det fælleskommunale organisationssystem. Inde i zip-filen, findes der både et fælles dokument med information om generelle egenskaber for systemet samt filer for hver af de 11 underliggende webservices. I dokumentationen er det muligt at finde beskrivelse af de implementerede forretningsregler og mulige fejlkoder som man kan løbe ind i under udviklingen af en integration imod det fælleskommunale organisationssystem.  

Forbind til services

For teknisk at kunne skabe forbindelse til servicesene, skal man benytte de WSDL-filer, der er inkluderet i den tekniske specifikations zip-fil som er en del af dokumentationspakken for integrationen. Disse filer kan benyttes til at generere de autogenererede klasser, som de fleste udviklingssprog skaber. Når man har oprettet de serviceforbindelser, kan man derefter tilrette de endpoint adresser som kan findes på integrationens produktside SF1500.

Anvendte klassifikationer

Ved teknisk ibrugtagning af Fælleskommunalt Organisationssystem skal man være opmærksom på at flere steder benyttes tekniske klassifikationer for opmærkning, relateringer og berigelse af data. Her er der tale om enhedstyper (afdeling eller team), funktionstyper (leder eller medarbejder) samt adressetyper (Telefon, Fysiskadresse, ekstern system-id osv.). Derfor er det vigtigt, at man blive bekendt med disse og henter de nyeste klassifikationer via det fælles kommunale klassifikationssystem.