Gå til hovedindhold
SF0785
KommunaleYdelserOverskydendeskatHent
Personskat

Formål

Integrationen udfases 30. juni 2024. Vi henviser i stedet til SF0787 SKAT Digital Udstillingsplatform.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere.

Med integrationen kan der hentes oplysninger om restskatbeløb i senest dannede årsopgørelse til brug i sagsbehandling af kommunale ydelser.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i deres systemer. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. I den forbindelse skal det være de aktuelle, nyeste love eller bekendtgørelser som angives, for at der kan gives adgang til data.
SF0785_1.1
KommunaleYdelserOverskydendeskatHent
Udfasningsdato
30/06/2024
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning

Beskrivelse

Integrationen udfases 30. juni 2024.

Integrationen giver den kommunale sagsbehandling af ydelser adgang til CPR-nr. og beløb fra de seneste godkendte, fastlåste årsopgørelser for en angiven personkreds, såfremt resultatet af årsopgørelserne er overskydende skat.

Beløbet med den overskydende skat svarer til det 'grønne tal' på årsopgørelsen på TastSelv.

Services

Webservice / Serviceplatformen
KommunaleYdelserOverskydendeskatHent
Version
1.1
Under udfasning

Formål

Servicen henter opslag på restskatbeløb i senest dannede årsopgørelse på en specifik kreds af CPR-numre.

Beskrivelse

Webservicen returnerer CPR-nr. og beløb fra de seneste, fastlåste årsopgørelser for den angivne personkreds, dog kun hvis resultatet af årsopgørelserne er overskydende skat. Det har ingen betydning om resultatet af den seneste årsopgørelse er ændret eller uændret. Beløbet med den overskydende skat svarer til det 'grønne tal' på årsopgørelsen på TastSelv.

Der returneres ikke beløb og CPR-nr. fra årsopgørelser med overskydende skat, som er tilbageholdt, og som først vil blive frigivet sammen med en ny årsopgørelse (det tilbageholdte beløb vises også som et grønt tal på TastSelv, selvom det ikke udbetales).

Hvis ingen af de angivne personers seneste årsopgørelse er en godkendt, fastlåst årsopgørelse med overskydende skat, er det kun indkomståret, der returneres i output.

For personer, hvor der ikke returneres et CPR-nr. og et beløb, gælder desuden nedenstående:
- For personer. der ikke findes på registret opsættes advis 71.
- For personer, der findes på registret, men endnu ikke har en godkendt, fastlåst årsopgørelse i indkomståret, opsættes advis 72.
- For de personer hvor seneste godkendte, fastlåste årsopgørelse i indkomståret ikke resulterer i overskydende skat, opsættes hverken CPR-nr. og beløb, eller advis.

Uskiftet bo:
- Hvis der returneres CPR-nr. og beløb i output for en person, der er efterlevende i uskiftet bo, opsættes også et advis 73.
- En person der er afdød i uskiftet bo får ikke en selvstændig årsopgørelse, og vil derfor kun få advis 72.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserOverskydendeskatHent/1

UUID: 61a30798-ab92-4d7c-9d00-a15db7acbac0

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/kommunaleydelseroverskydendeskathent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserOverskydendeskatHent/1

UUID: 61a30798-ab92-4d7c-9d00-a15db7acbac0

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/kommunaleydelseroverskydendeskathent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side