Gå til hovedindhold
SF0786
KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent
Personskat

Formål

Integrationen udfases 30. juni 2024. Vi henviser i stedet til SF0787 SKAT Digital Udstillingsplatform.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere.

Integrationen understøtter sagsbehandling af kommmunale ydelser ved at give svar på, om en eller flere personer har fået dannet en årsopgørelse inden for et bestemt tidsinterval i et bestemt indkomstår.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i deres systemer. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. I den forbindelse skal det være de aktuelle, nyeste love eller bekendtgørelser som angives, for at der kan gives adgang til data.
SF0786_1.1
KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent
Udfasningsdato
30/06/2024
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning

Beskrivelse

Integrationen udfases 30. juni 2024.

Integrationen giver kommunal sagsbehandling af ydelser adgang til en liste af CPR-nr. for de personer, der har mindst én godkendt, fastlåst årsopgørelse i et givent tidsinterval.

Services

Webservice / Serviceplatformen
KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent
Version
1.1
Under udfasning

Formål

Service giver svar på, om en eller flere personer har fået dannet en årsopgørelse inden for et bestemt tidsinterval i et bestemt indkomstår.

Beskrivelse

Webservicen returnerer CPR-nr. for de personer, der har mindst én godkendt, fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet. Det har ingen betydning om resultatet af årsopgørelsen er ændret eller uændret eller om resultatet er overskydende skat, restskat mv.

Hvis ingen af de angivne personer har en godkendt, fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet, vil det kun være indkomståret, der returneres i output.

For personer, hvor der ikke returneres et CPR-nr. gælder desuden nedenstående:
- For personer, der IKKE findes på registeret opsættes advis 71.
- For personer, der findes på registeret, men endnu ikke har en godkendt, fastlåst årsopgørelse i indkomståret, opsættes advis 72.
- For de personer, der har en godkendt, fastlåst årsopgørelse i indkomståret, men ikke har fået dannet en årsopgørelse inden for det angivne tidsinterval, opsættes hverken CPR-nr. eller advis.

Uskiftet bo:
- Hvis en person har en godkendt, fastlåst årsopgørelse i tidsintervallet opsættes CPR-nr.
- Hvis personen er den efterlevende i uskiftet bo, opsættes derudover et advis 73.
- En person der er afdød i uskiftet bo får ikke en selvstændig årsopgørelse, og vil derfor få advis 72.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent/1

UUID: fc624217-771e-4939-9cf5-c2159aeb8fac

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/kommunaleydelsersenestdannedeaaophent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent/1

UUID: fc624217-771e-4939-9cf5-c2159aeb8fac

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/kommunaleydelsersenestdannedeaaophent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side