Gå til hovedindhold
SF1411_E
Besked om helbredsprocent

Formål

Integrationen giver mulighed for at abonnere på ændringer i pensionisters kommunale pensionssag. Oplysningerne sendes fra det kommunale pensionssystem.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Vær opmærksom på, at det ikke umiddelbart er muligt at teste mod integrationen på Eksternt testmiljø (ExtTest). Kontakt KOMBIT på kdi@kombit.dk, hvis I har behov for at teste.

Der findes vilkår for brug af Beskedfordeler.
SF1411_E_2.4
Besked om helbredsprocent
Status gyldig fra
12/11/2018
Version
2.4
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en beskedfordelerintegration, som giver mulighed for at abonnere på ændringer i en pensionists kommunale helbredssag i det kommunale pensionssystem KMD SPK. Beskeden indeholder sagens (helbredskort) status, sagens ejer, pensionistens helbredsprocent og eventuelt oplysninger om privat sygeforsikring.

Integrationen benyttes bl.a. af fagsystemer, som beregner ydelser med anvendelse af helbredsprocenten, fx kommunale fagsystemer, der håndterer helbredstillæg.

Anvender kan oprette abonnement på den personkreds eller de hændelsestyper, der er hjemmel til at modtage.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF1411_B, hvor det er muligt at hente informationer om en given pensionists helbredssag hos KMD SPK.

Andre oplysninger om social pension (pensionstype, formue, samliv m.m.), kan hentes hos UDK via SF1411_A eller via abonnement på ændringer i pensionssagen via SF1411_D.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SocialPensionHelbredssagHændelseBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med ændringer i en pensionists kommunale helbredssag fra KMD SPK.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen SocialPension_SocialPensionHelbredsSagHaendelse version 1.0.

Beskeden indeholder ændringer til en pensionists kommunale helbredssag fra KMD SPK med oplysninger relateret til den eller de ændringer, der kommunikeres i beskeden.

Beskedkuverten indeholder bl.a. pensionistens CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:
- Et helbredskort bevilges
- Et helbredskort/bevilling stoppes
- Personlig helbredsprocent ændres
- Sygesikringsgruppe ændres

Beskeddata indeholder XML-fil med sagens informationer, herunder:
- Pensionistens CPR-nummer
- Helbredskort bevilges
- Helbredskort/bevilling stoppes
- Personlig helbredsprocent
- Sygesikringsgruppe

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SocialPensionHelbredssagHændelseBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med ændringer i en pensionists kommunale helbredssag fra KMD SPK.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen SocialPension_SocialPensionHelbredsSagHaendelse version 1.0.

Beskeden indeholder ændringer til en pensionists kommunale helbredssag fra KMD SPK med oplysninger relateret til den eller de ændringer, der kommunikeres i beskeden.

Beskedkuverten indeholder bl.a. pensionistens CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:
- Et helbredskort bevilges
- Et helbredskort/bevilling stoppes
- Personlig helbredsprocent ændres
- Sygesikringsgruppe ændres

Beskeddata indeholder XML-fil med sagens informationer, herunder:
- Pensionistens CPR-nummer
- Helbredskort bevilges
- Helbredskort/bevilling stoppes
- Personlig helbredsprocent
- Sygesikringsgruppe

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF1411_B og SF1411_E er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side