Gå til hovedindhold
SF1630
Ledelsesinformation - dataload
Ledelsesinformation

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt dataudtræk med fagrelevant ledelsesinformation til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Dataudtrækket skal derfor i udgangspunktet dels leveres til FLIS, som flere kommuner pt. er tilsluttet, og dels op til 98 separate kommuners LIS-systemer.

Fagløsningen kan således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget for de services, hvor der anvendes dynamisk rutning. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.

De kommunale fagløsninger, som afleverer dataudtræk med ledelsesinformation via denne integration, kan kontaktes på:

- AULA@kombit.dk
- DUBU@kombit.dk
- KSD@kombit.dk
- KY@kombit.dk
SF1630_2.3
Ledelsesinformation - dataload
Status gyldig fra
30/06/2020
Version
2.3
I drift

Nyt i denne version

Udvidet servicen til også at kunne håndtere Dynamisk Eksplicit routing. Det er ikke nødvendigt for tidligere brugere af service v. 2.2 at skifte til en ny trigger-file.

Beskrivelse

Integrationen kræver, at man som kommunal fagløsning anvender følgende integrationsflow repræsenteret ved én filservice pr. datasæt, pr. anvender på Serviceplatformens SFTP-komponent:

1. Fagløsning overfører fil med dataudtræk til fagløsningens OUT-mappe i SFTP-komponent
2. Serviceplatformen flytter filen fra fagløsningens OUT-mappe til FLIS- eller LIS-løsnings IN-mappe i SFTP-komponent
3. FLIS- eller LIS-løsning henter filen fra SFTP-komponent

For hver kommune skal overførsel opsættes efter aftale med relevant FLIS- eller LIS-løsning.

I denne version anvender følgende kommunale fagløsninger integrationen:

- AULA (anvender dynamisk rutning)
- Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)
- Kommunernes Pensionssystem (KP) (under udvikling)
- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Hver anvender er repræsenteret ved en specifik filservice. Det er kun denne service, som den pågældende anvender skal forholde sig til.

Services

Filservice / Serviceplatformen
LedelsesinformationDataudtrækAULA
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen AULA kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk med ledelsesinformation til løsningerne FLIS eller LIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra AULA er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
LedelsesinformationDataudtrækDUBU
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk med ledelsesinformation til løsningerne FLIS eller LIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra DUBU er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
LedelsesinformationDataudtrækKP
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Pensionssystem (KP) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk med ledelsesinformation til løsningerne FLIS eller LIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KP er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
LedelsesinformationDataudtrækKSD
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk med ledelsesinformation til løsningerne FLIS eller LIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KSD er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
LedelsesinformationDataudtrækKY
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk med ledelsesinformation til løsningerne FLIS eller LIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

KY har ikke specificeret udtræk endnu.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KY er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side