Gå til hovedindhold
SF1600
Borgerkontakt
Print på serviceplatformen (SKI 02.19)
Version
3.0
Under udvikling
Integrationen gør det muligt for kommunale fagløsninger at afsende breve til borgere og virksomheder, enten via Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning eller som fysisk brev via kommunens Fjernprintløsning. Integrationen giver desuden mulighed for at sende breve mellem myndigheder.
SF0787
Personskat
SKAT Digital Udstillingsplatform
Version
1.0
Under udvikling
Integrationen giver adgang til SKATs Digitale Udstillingsplatform, DUPLA. Til brug for sagsbehandling af sygedagpenge, kommunale ydelser og social pension, er der behov for træk på SKATs informationer om den/de relevante borgere.
SF1516
Adgangsstyring
Sikkerhed - Hent Access Token
Version
1.0
Under udvikling
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at få vekslet et SAML Token, udstedt af Security Token Service, til et Access Token. Access Token skal bruges i fagsystemets kald til de RESTful webservices på Serviceplatformen, der accepterer Access Tokens.
SF1601
Borgerkontakt
Afsend post
Version
1.0
Under udvikling
Integrationen gør det muligt for kommunale fagløsninger at afsende breve til borgere, virksomheder og myndigheder, enten via Digitaliseringsstyrelsens nye Digitale Post-løsning eller som fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.
SF1606
Borgerkontakt
Modtag post
Version
1.0
Under udvikling
Formålet med integrationen er at et fagsystem kan modtage en meddelelse fra Digital Post. En meddelelse kan enten være et nyt brev, et videresendt brev eller et svar på et brev, der tidligere er fremsendt af en myndighed. En meddelelse kan sendes mellem borger, virksomheder og en myndighed på den ene side og en myndighed på den anden side.