Gå til hovedindhold
Topbillede - by og trafik

Om den fælleskommunale rammearkitektur

Med fælleskommunal rammearkitektur skal der sikres sammenhæng på tværs af den offentlige forvaltning.

Den fælleskommunale rammearkitektur tegner en fælles ramme for alle, der skal arbejde med at understøtte processer i kommunerne med digitale løsninger.

Med rammearkitekturen har man derfor defineret en række principper og retningslinjer, som skal følges, når man leverer it til den kommunale forvaltning.

Dermed er der også stor gennemsigtighed omkring, hvad der kan forventes af de leverandører, som skal levere it til kommunerne i et fler-leverandør-marked.

På den måde tager rammearkitekturen kommunerne i hånden på rejsen fra at have én leverandør, som har leveret sammenhængende it – til at have mange forskellige leverandører, der leverer løsninger, som skal kunne tale sammen på kryds og tværs.

Processer og byggeblokke

Rammearkitekturen består som udgangspunkt af to hovedelementer, nemlig forretningsprocesser og byggeblokke.

Forretningsprocesserne skal beskrive de måder, som kommunerne sikrer, at kerneopgaverne bliver varetaget på – eksempelvis sagsbehandling, skemalægning og udbetalinger.

Byggeblokkene beskriver imidlertid de tekniske komponenter, som understøtter og faciliterer kommunernes opgavevaretagelse og processer. Det kunne være Sager og dokumenter, Klassifikationer, Organisationsdata.

Den fælleskommunale infrastruktur konkretiserer en række af de logiske byggeblokke i form af centrale komponenter og løsninger. Fx er byggeblokken Sag realiseret i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Visionen

Rammearkitekturen taler ind i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den udgør således overlæggeren for blandt andet de strategiske overvejelser som ligger bag etableringen af en fælleskommunal infrastruktur.

Rammearkitekturen har fem overordnede arkitekturmål:

  • Sammenhængende it
  • Byg til genbrug og forandring
  • Flere leverandører
  • Data som værdiskabende ressource
  • Tillid og sikkerhed

Med arkitekturprincipperne i hånden har man sat retningen for fremtidens digitalisering af kommunernes og sammenhængende digitalisering for borgerne – uanset, hvilken kommune de bor i.

Den fælleskommunale rammearkitektur

Bliv klogere på den fælleskommunale rammearkitektur på Rammearkitektur.dk.