Gå til hovedindhold
Billede med ikon

Om Digitaliseringskataloget

Velkommen til Digitaliseringskataloget. Kommunernes og de kommunale it-leverandørers genvej til sammenhængende digitalisering af Danmark.

Siden etableringen af Kommunernes it-fællesskab KOMBIT i 2009, er der blevet arbejdet målrettet på etablering og hjemtagning en fælleskommunal infrastruktur. Ved at få kernen af infrastrukturen teknisk på plads, har man leveret digital infrastruktur, som understøtter konkurrenceudsættelsen af kritiske fælleskommunale fagsystemer.

Visionen med at etablere en infrastruktur rækker imidlertid væsentligt ud over understøttelsen af centrale faglige løsninger. Ved at etablere og videreudvikle en tidssvarende infrastruktur, har man imidlertid understøttet fælleskommunale visioner om fælles rammearkitektur, skabt grundlag for generel sammenhæng mellem kommunale it-systemer og genbrug af funktionalitet på tværs.

Digitaliseringskataloget skal synliggøre potentialerne

For at understøtte bredere anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur, er det vigtigt, at de aktører, som kan få gavn af data og funktioner i infrastrukturen, kan se potentialerne i at tage den i brug. Her kommer Digitaliseringskataloget ind i billedet.

Ved hjælp af en mere forretningsorienteret udstilling af infrastrukturens integrationer (data og funktioner), bliver det lettere at finde frem til de produkter, som potentielt kan skabe værdi for din forretning.

Samtidig er de tekniske beskrivelser af integrationerne og deres kvaliteter blevet suppleret af mere forretningsvendte beskrivelser af formål og muligheder.

Herudover skal praktiske cases fra anvendere - kommuner såvel som deres it-leverandører - give helt praktiske eksempler på, hvordan infrastrukturen allerede har skabt værdi.

Hør hvad projektchef i KDI, Sisse Bang, har at sige om Digitaliseringskataloget i videoen.


Understøttelse af proces og samarbejde

Som anvender kommer man ikke igennem processen, med at integrere op imod infrastrukturen, uden at der kommer flere aktører i spil.

For at understøtte tværgående samarbejder og forskellige kompetencer ind i processen for ibrugtagning, har vi delt processen op i tre forskellige målgrupper; Forretning, Udvikling og test samt Drift.

Forretning: Digitaliseringskataloget skal give dig overblik over og indblik i de mange forskellige integrationer i infrastrukturen, og hvad du potentielt kan bruge dem til.

Udvikling og test: Der er arbejdet for at gøre det let at finde integrationerne og deres dokumentation såvel som relaterede support-ydelser og test-data. Det skulle derfor være væsentligt lettere at overskue proces og materialer, som indgår, når der skal udvikles og testes op imod den fælleskommunale infrastruktur.

Drift: Der er mange forskellige integrationer i spil. Og har du først overblikket over, hvilke integrationer I bruger i din organisation, og hvilke interne afhængigheder, der måtte være i spil, så er det gjort let for dig at tilmelde dig information om netop de integrationer, så du modtager information om netop det, der er relevant for dig.

Hvorfor hedder det ”Digitaliseringskataloget”?

Den fælleskommunale infrastruktur er en vigtig brik i puslespillet, når der skal skabes en sammenhængende digitalisering i landets kommuner - og på tværs af den offentlige sektor.

Digitaliseringskataloget er derfor vores bud på et katalog over de forskellige komponenter eller brikker, som kommunerne (og deres leverandører) kan vælge at bringe ind i deres puslespil, når de skal samle deres digitale løsninger – og sikre en sammenhængende digitalisering af den offentlige forvaltning.