Gå til hovedindhold
Kvinde og mand ved skærm

Sags- og Dokumentindeks: Udvikling og Test

Erfaringsvist opnår man det mest effektive tilslutningsforløb ved at have et tæt og agilt sammenspil mellem kommunen og leverandøren i udviklingsforløb og test af synkroniseringen fra kildesystem til indekset. Her finder du en anbefaling til hvordan forløbet kan gennemføres.

For at kunne synkronisere data til indekset, skal leverandøren af kildesystemet oprette en serviceaftale, som skal godkendes af den myndighed, der ejer data. Dette er en aftale, der tillader en specifik instans af kildesystemet at tilgå data i indekset på vegne af en myndighed. Serviceaftaler administreres i det fælleskommunale AdministrationsmodulDenne vejledning beskriver opsætningen, der skal foretages i Administrationsmodulet, når et it-system skal have adgang til SD Indeks servicesnitflade. Du finder vejledningen her.

De enkelte services og operationer inkl. wsdl-filerne i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks er beskrevet i bilagspakken til integrationen SF1470 Sags- og Dokumentindeks.

Valideringstool

Som en hjælp til at komme i gang med tilslutning til indekserne har KOMBIT udviklet et valideringstool, der kan bruges til at validere den XML-struktur, der skal angives som input i kald til servicen. Formålet med toolet er at give hjælp til opbygning og forståelse af datastrukturer i indekset.

Kort om toolet:

  • Toolet tager den samme XML-struktur som den tilsvarende operation i snitfladen som input.
  • Toolet foretager først skemavalidering, hvis der er fejl returneres hele skemafejl beskeden.
  • Toolet validerer obligatoriske felter i henhold til Anvisningerne som findes i dokumentation Anvendelse af Sagsobjektet i Sags- og Dokumentindekset.
  • Toolet returnerer detaljerede og informative fejlbeskeder, blandt andet med referencer til det sted i Anvisningerne, hvor strukturen/kravene er beskrevet.
  • Toolet understøtter pt. Import- og Opdater- operationerne for Sags- og Dokumentindeks.

Toolet kan anvendes uden indgåelse af serviceaftaler. Toolet kan kaldes med samme inputstruktur både med og uden Security Token, som den tilsvarende operation i indekset, ved at kalde mod følgende endepunkt: https://virtualize01.serviceplatformen.dk/service/SF1470-Validation/5

Kodeeksempler

Som hjælp til at komme godt i gang med at udvikle integrationer til den fælleskommunale infrastruktur, er der udviklet kodeeksempler som viser:

  • Hvordan klasser/kode genereres ud fra WSDL/XSD-filer
  • Hvordan token trækkes fra Security Token Service
  • Hvordan webservices kaldes via Serviceplatformen

Kodeeksemplerne viser eksempler på kald til Sags- og Dokumentindeks (SF1470), Organisation (SF1510) og Klassifikation (SF1510). For at få fuldt udbytte af kodeeksemplerne skal du som leverandør have oprettet en serviceaftale til de nævnte services, og have installeret funktionscertifikat for jeres IT-system. Readme-filen indeholder hjælp til dette, samt yderligere beskrivelse af kodeeksemplerne og de anvendte services og operationer.