Gå til hovedindhold
Topbillede - by og trafik

Sortiment: Forretningsforståelse og anvendelse

Præcis og ensartet opmærkning af kommunens information sker i et samspil mellem kommunens medarbejdere og de it-løsninger, der understøtter den kommunale opgaveløsning.

Teknisk kan blandt andet klassifikationer og format-validering bidrage til datakvaliteten ved at hindre simple fejl og sikre opmærkning af data inden for faste udfaldsrum. For eksempel kan det, når brugere eller it-løsninger opretter sager, sikres, at alle sager er opmærket med et nummer, der fremgår af KLE, eller som overholder formatet for KLE-numre.

For fagløsninger og lignende er det ofte muligt og hensigtsmæssigt at indsnævre udfaldsrummet af begreber yderligere. For eksempel kan udfaldsrummet indsnævres til netop de KLE-numre, der dækker de sagstyper, som fagsystemet behandler.

Sortimenter understøtter en indsnævring af udfaldsrummet af begreber. I Fælleskommunalt Klassifikationssystem kan sortimenter defineres centralt og distribueres til relevante it-løsninger. Kommunens it-løsninger kan anvende både fælleskommunale og kommunens egne sortimenter.

Arbejdsgange

På sortimentsområdet understøtter Fælleskommunalt Klassifikationssystem fire kommunale arbejdsgange:

Se sortiment: Fælleskommunalt Klassifikationsssystem er én indgang til kommunens sortimenter. Du kan orientere dig om fælleskommunale og kommunens egne sortimenter og se detaljer om deres sammensætning og betydning.

Udvid sortiment: En integration til en fælleskommunal fagløsning benytter typisk sortimenter med identisk indhold på tværs af alle kommuner. Du kan detaljere de fælles begreber ved at tilføje kommunale begreber til denne type sortimenter. Denne video og denne vejledning beskriver, hvordan du kan udvide et eksisterende sortiment. 

Definér sortiment: Du kan oprette og vedligeholde kommunale sortimenter og dermed centralt administrere de begreber, som kommunens it-løsninger, der abonnerer på sortimenterne, må anvende.

Abonnér på sortiment: En it-løsning, der anvender et sortiment, bør altid holde den seneste version af sortimentet. Ændres et sortiment i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, sendes sortimentet automatisk til de it-løsninger, der abonnerer på sortimentet. Du administrerer kommunens abonnementer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Denne video og denne vejledning beskriver, hvordan du kan tegne abonnement på et sortiment.

Objekttyper

Sortiment: Sortimentets øverste niveau navngiver sortimentet og indeholder en beskrivelse af sortimentet inklusiv en reference til de integrationer, sortimentet er knyttet til.

Delsortiment: Sortimentets mellemliggende niveau. Delsortimentets funktion er at pege på et element, som det underliggende udfaldsrum af registreringsværdier gælder for. Et delsortiment peger typisk på et element i en snitflade, fx <konto></konto>, et såkaldt klassificeret element. Et sortiment kan have mange delsortimenter.

Registreringsværdi: Sortimentets nederste niveau. En registreringsværdi referer til et begreb i en klassifikation eller en organisationsenhed i Fælleskommunalt Organisationssystem. En registreringsværdi er et gyldigt begreb, fx kontonummeret 5.68.91.2.007, for det element, som det overliggende delsortiment peger på. Et delsortiment kan have mange registreringsværdier. I visse tilfælde kan registreringsværdier detaljeres ved at tilføje et fjerde niveau af underliggende registreringsværdier.

Anvendelse

Sortimenter kan anvendes i sammenhænge, hvor det er formålstjenligt centralt at administrere hvilket udfaldsrum af begreber, der må anvendes i en bestemt sammenhæng.

Ofte anvendes sortimenter i forbindelse med en integration, dvs., når to it-løsninger udveksler data. Det kan for eksempel være en fælleskommunal fagløsning, der udveksler data til kommunens økonomisystem.

I denne situation holder både afsender og modtager en kopi af det samme sortiment. Begge it-løsninger kender dermed det fælles udfaldsrum af begreber, der må anvendes, når data udveksles.

Sortimenter anvendes meget på økonomiområdet. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) anvender sortimenter i disse integrationer: