Gå til hovedindhold
lamper
Nyhed

Opdateringer på vej til Fælleskommunalt Administrationsmodul

En række forbedringer ligger klar til at blive udrullet til det fælleskommunale Administrationsmodul i forlængelse af Serviceplatformens leverandørskifte.

Indtil leverandørskiftet for Serviceplatformen er vel overstået, og der er konstateret stabil drift hos den nye leverandør, er det ikke muligt at udrulle opdateringer til nogle af de løsninger, som indgår i den fælleskommunale infrastruktur.

Det betyder imidlertid ikke, at udviklingen har stået stille i den tid, hvor leverandørskiftet har været undervejs.

Tvært imod har der været godt gang i udviklingsværkstedet, hvor der blandt andet er blevet arbejdet indgående med, hvordan kommunernes og de kommunale leverandørers feedback til Administrationsmodulet kan imødekommes.

Det har resulteret i en række konkrete opdateringer, som forventes udrullet kort efter det igangværende leverandørskifte er vel overstået.

Lettere og mere overskueligt

Helt konkret er der arbejdet på at lette arbejdsgange, fremme overblik og gennemskuelighed i forhold til en række af de opgaver som varetages i det fælleskommunale Administrationsmodul.

Det bliver fx muligt at tilføje flere brugersystemroller fra samme it-system til en jobfunktionsrolle på én gang og i det samme skærmbillede.

Filtrering og sortering i listevisninger vil fremadrettet gemmes, når brugeren navigerer rundt i modulet, så man ikke skal lave samme søgning flere gange.

Serviceaftaler får særlig opmærksomhed

Der er tillige arbejdet indgående med at gøre det mere lettere og mere gennemskueligt at forstå og godkende serviceaftaler.

Når en leverandør har beskrevet dataafgrænsningen for deres system, vil den fremadrettet være synlig for andre brugere. Det bliver således lettere at gennemskue, hvad der konkret gives adgang til, når myndigheden indgår serviceaftaler for det pågældende system.

Det samme gør sig for øvrigt gældende for modellering af jobfunktionsroller.

Skulle en leverandør fravælge en dataafgrænsning, som knytter sig til en given service, vil den myndighed, som skal godkende serviceaftalen, modtage en advarsel herom. På den måde risikerer man ikke at give adgang til alle data under den givne service.

Brugeren (myndigheden) får dermed også generelt et bedre fundament for at vurdere dataafgrænsningens korrekthed.

Mere lavpraktisk bliver det også muligt at anvende et navn fra en allerede eksisterende serviceaftale til en ny serviceaftale. En mulighed som er særlig nyttig, når et system sender serviceaftalepakker ud til myndigheder i rul.

Med de kommende opdateringer bliver det også muligt at åbne en serviceaftale i en ny fane eller et nyt vindue.

Herudover bliver det også muligt for en leverandør at tilbagekalde en anmodning om en serviceaftale.

Rapporten ”Services og aftaler” bliver beriget med yderligere information så som navn, UUID på de enkelte serviceaftaler, roller og dataafgrænsninger for services samt datoer for oprettelse og ’gyldig til’.

Forbedret fundament for information

I forbindelse med at det nu bliver obligatorisk at udfylde en gyldig mailadresse på sin brugerprofil, er det lettere for KOMBIT at sikre, at brugerne af infrastrukturen modtager de nødvendige informationer i form af adviseringer og notifikationer.

For ikke at drukne de anvendere, som benytter rigtig mange services og integrationer i infrastrukturen, med information, bliver det også muligt for den enkelte brugerprofil at til- og framelde sig forskellige typer adviseringer – baseret på den enkelte brugers brugerrolle.

Det bliver endda muligt at afgrænse adviseringerne på en måde, så man kun modtager adviseringer i forhold til de integrationer som knytter sig til et eller flere bestemte systemer under ens organisation.

Vi takker for de mange konstruktive ændringsforslag fra kommuner og leverandører og ser frem til snart at kunne udrulle de mange nye funktioner til brugerne af det fælleskommunale Administrationsmodul – og håber at de vil blive vel modtaget.

I forbindelse med udrulningen af de nye tiltag følger også mere dybdegående beskrivelser af- og vejledninger til hver enkelt ny funktion.

Nyhedsoversigt