Gå til hovedindhold
Tager noter
Nyhed

Værktøjskassen til Infrastrukturen forankres i KDI's referencegruppe for forretning

KDI’s kommunale referencegruppe for forretning overtager ejerskabet af Værktøjskassen til Infrastrukturen og bliver dermed ansvarlig for den videre udvikling.

Tilbage i februar 2022 lancerede KOMBIT Værktøjskassen til Infrastrukturen som en hjælp og guide til kommunerne, så de i højere grad kan komme i mål med at udbrede og anvende den fælleskommunale infrastruktur til egen system portefølje.

Læs mere i nyheden fra februar 2022 her.

Ejerskabet forankres i referencegruppen for forretning

Kommunerne har siden lanceringen i februar haft lejlighed til at prøve værktøjet af i praksis. Det er blandt andet blevet udmøntet i form af en workshop med KOMBIT, hvor otte sjællandske kommuner deltog.

For at sikre fortsat kommunalt engagement og relevans i forhold til aktuelle behov i kommunerne, har KOMBIT i fællesskab med KDI’s kommunale referencegruppe for forretning besluttet, at sidstnævnte overtager ejerskabet af Værktøjskassen til Infrastrukturen.

En beslutning, som vækker glæde hos chefkonsulent i KOMBIT, Mette Vinther Poulsen, der har været tovholder på tilblivelsen værktøjet:

”Det er det helt rigtige skridt, som kommunerne nu har taget. Vores mission med Værktøjskassen til Infrastrukturen har helt fra start været, at den tog udgangspunkt i kommunernes aktuelle behov. Derfor giver det også super god mening, at kommunerne selv driver den fortsatte udvikling og udpeger værktøjer, som de mangler – og som vi derfor i fællesskab skal prioritere at udvikle ”, fortæller Mette Vinther Poulsen.

Sprint, arbejdsgrupper og KOMBIT som facilitator

Til at understøtte videreudviklingen af værktøjskassen har KOMBIT etableret en række sprint, hvor relevante kommunale fagfolk inviteres med til at optimere eksisterende værktøjer samt producere nye. KOMBIT agerer i rollen som facilitator og vil samtidig sikre bevågenhed og udstilling af de nye værktøjer.

Referencegruppen for forretning har allerede udpeget det første værktøj og initiativ, som de ønsker prioriteret og udarbejdet. Det kommer til at ske den 11. og 12. januar 2023* på ’Sprint 1’ i KOMBIT.

Du kan tilmelde dig her.

I første omgang bliver der tale om en diaspakke/-samling (PowerPoint-præsentation), som kommunen kan benytte dialogen med kommunale kollegaer fra kommunens øvrige fagområder.

Værkstedsmøder med fokus på videndeling

Foruden hjælp til at understøtte formidlingen af infrastrukturen ønsker referencegruppen også at etablere en virtuel møderække, der er blevet døbt ”værkstedsmøder”. Her kan kommuner dele viden og erfaringer og i fællesskab løse udfordringer, der melder sig, når kommunen skal udbrede og anvende den fælleskommunale infrastruktur og ikke mindst realisere potentiel merværdi, som infrastrukturen kan give. Det handler med andre ord om at formidle cases, praktiske eksempler og udnytte muligheden for at sparre med kollegaer fra andre kommuner.

Marianne Thougaard, afdelingsleder innovation og digitalisering, Hjørring Kommune, der er medlem af referencegruppen for forretning, er glad for, at der med værkstedsmøderne bliver etableret et forum, hvor kommunerne kan sparre om Værktøjskassen til Infrastrukturen:

”Værkstedmøderne er med til at gøre værktøjskassen operationel og relevant ved, at værktøjerne bliver praksisnære og lettere at gå til og anvende, når man hører hvordan andre har gjort – det vil gøre det nemmere at få formidlet den fælleskommunale infrastruktur helt ud i fagområderne, hvor der er et stort potentiale”

”Samtidig har vi mulighed for at netværke på tværs af kommuner og skabe nye relationer, så man ikke står alene med udfordringerne, som jo ofte er de samme til trods for kommunernes forskellighed”, siger Marianne Thougaard.

Bliv klogere på Værktøjskassen til Infrastrukturen

Hvis du ikke tidligere har beskæftiget dig med værktøjskassen eller er ny i din rolle kan du læse mere om den her, hvor du også får adgang til de enkelte værktøjer.

Har du input til referencegruppens arbejde med værktøjskassen så skriv til implementering@kombit.dk.

Har du spørgsmål til Værktøjskassen til Infrastrukturen kan du kontakte chefkonsulent i KOMBIT, Mette Vinther Poulsen på mvp@KOMBIT.dk.
 

*Datoen for afviklingen er 'Sprint 1' er ændret fra den 25. og 26. oktober 2022 grundet afviklingen folketingsvalget den 1. november. 

Nyhedsoversigt