Gå til hovedindhold
Billede med hånd og ikon

Værktøjskassen til Infrastrukturen

Her guider vi dig til information og værktøjer, du har brug for, når du med succes skal udbrede kendskabet til og anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur til kommunens egen systemportefølje.

Er du landet her, så ved du, at den fælleskommunale infrastruktur rummer stor potentiel forretningsmæssig værdi, hvis den udbredes og anvendes bredt i kommunens systemportefølje og i landets kommuner. Jo flere der bruger infrastrukturen desto mere forretningsmæssig værdi skaber den.

Du ved også, at det er svært at arbejde systematisk og effektfuld med at udbrede den fælleskommunale infrastruktur. Det er svært at formidle, hvordan infrastrukturen kan bidrage til at udvikle kommunens kerneopgaver positivt, så borgere, virksomheder og medarbejdere oplever øget kvalitet, effektivitet og tilfredshed.

Hvordan kommer man omkring det iboende dilemma, at det enkelte fagområdes investering i infrastrukturen ikke nødvendigvis bibringer fagområdet gevinster, men skaber værdi for et andet fagområde? Når vi taler infrastruktur og gevinster, er det nemlig ikke nødvendigvis den der sår, der også høster.

Infrastrukturen skaber et behov for at se på tværs, tænke i helheder og arbejde med udbredelse på flere niveauer. Arbejdet med at udbrede og nyttiggøre infrastrukturen sker derfor typisk på flere og gensidigt afhængige planer. Det kan virke komplekst og være vanskeligt at finde ud af hvordan man kommer rigtigt fra start, men der er hjælp at hente.

En arbejdsgruppe med Herning, Hjørring, Næstved, Odense, og Vejle kommune har i samarbejde med KOMBIT arbejdet konkret med, hvordan det kan blive lettere at bringe den fælleskommunale infrastruktur udi kommunens fagområder.

Resultaterne er samlet her og værktøjerne findes i Digitaliseringskataloget, på kombit.dk eller i KL og KOMBITs Videncenter.

Kom godt fra start

Inden du dykker ned i værktøjskassen er det vigtigt, at du kender din kommunes udgangspunkt for at arbejde med den fælleskommunale infrastruktur. Til det har KOMBIT udviklet "Temperaturmålingen", som kort sagt hjælper dig med at analysere og afklare jeres aktuelle behov og udgangspunkt. 

Er din kommune allerede godt i gang med at udbrede anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur, vil temperaturmålingen bekræfte at I er langt med at hjemtage ejerskab og ansvar for den fælleskommunale infrastruktur. Er din kommune først lige startet, vil du få input til, hvad der er relevant for din kommune at arbejde med afhængig af jeres konkrete udgangspunkt.

Hvis centrale beslutningstagere ikke ved, hvorfor den fælleskommunale infrastruktur er nødvendig og relevant, kan det være svært at få de nødvendige rammer og vilkår til at arbejde aktivt og målrettet med den fælleskommunale infrastruktur. Scorer din kommune fx lavt på trædesten 1, kan det være relevant og nødvendigt at arbejde med ledelsesmæssig og strategisk forankring af den fælleskommunale infrastruktur. Er ledelsen og it/digitalisering engageret og involveret, men det er svært, at engagere faglige beslutningstagere, kan du prioritere at arbejde med trædesten 2 osv.  

Temperaturmålingen

Temperaturmålingen kan bruges til at analysere og afklare kommunens eget aktuelle udgangspunkt og forudsætninger for arbejdet med at udbrede kendskabet til, anvendelsen og nyttiggørelsen af den fælleskommunale infrastruktur fx på kommunens fag-/forvaltningsområder.

Når du kender din kommunes udgangspunkt på hver trædesten, kan KOMBIT guide dig til den information, det materiale og de værktøjer i Digitaliseringskataloget, på kombit.dk og i KL og KOMBITs Videncenter, der understøtter dine aktuelle behov med at udbrede kendskabet til, anvendelsen af og realiseringen af potentielle værdier og gevinster, som den fælleskommunale infrastruktur kan give lokalt i din kommune. Du kommer så at sige "godt fra start".

Målgruppen

Værktøjskassen er målrettet kommunale personer, typisk fra it og digitalisering, som kender til den fælleskommunale infrastruktur og som arbejder med eller har ansvar for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur i kommunens egen systemportefølje. Det kan fx være infrastrukturansvarlig, digitaliseringskonsulenter, it-arkitekter eller KOMBIT-programledere.

Feedback og input

Værktøjskassens indhold skal udvikles og udbygges sammen med kommunerne. Du kan sende os din feedback og jeres gode, lokale værktøjer, som kan deles med andre kommuner i Værktøjskassen.

Har din kommune udviklet værktøjer eller gennemført processer, som andre kommuner kunne få glæde af, kan du skrive til implementering@kombit.dk med henblik på at dele dem.

Ønsker du at holde dig opdateret med seneste nyt om Værktøjskassen til Infrastrukturen kan du tilmelde dig vores generelle nyhedsliste, hvor vi udsender nyheder, der relaterer sig til den fælleskommunale infrastruktur, herunder Værktøjskassen til Infrastrukturen. Du kan også følge med i kalenderen, hvor du finder webinarer og arrangementer om infrastrukturen.