Gå til hovedindhold

CPR-replika

CPR er grundstenen i mange kommunale fagløsninger. Med en borgers CPR-nummer som adgangsnøgle kan en kommunal medarbejder hurtigt tilgå oplysninger som bopæl, civilstatus, børn og forældre.

Via den fælleskommunale infrastruktur gives der adgang til CPR-data i forskellige indpakninger. Det gøres ved at have en kopi (CPR-replika) af CPR-kontorets CPR-data.

Dermed kan kommunerne med CPR-replika let og hurtig indhente personlige oplysninger om en given borger i forbindelse med blandt andet sagsbehandling. Det kan være oplysninger om bopæl, civilstatus, børn og forældre. Men det kan også være historiske data – tidligere adresser, tidligere civilstand og tidligere CPR-nummer -, eller følsomme persondata såsom adressebeskyttelse og folkekirketilknytning.

Med CPR-replika er der både mulighed for at hente en komplet kopi af alle data fra CPR eller bare en begrænset delmængde. Det er vigtigt at overveje, hvilke oplysninger man reelt har brug for, og hvordan man efterfølgende behandler oplysningerne.

I Digitaliseringskataloget kan du under området 'Person' finde de integrationer som vedrører CPR. Hvis du endnu ikke gør brug af integrationerne i din fagløsning, så er kendskab til integrationerne under området 'Person' et rigtig godt sted at starte.

CPR-services

Model: Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem fagsystem og CPR

CPR-replika beriger ikke data fra CPR-kontoret. I stedet udstiller den forskellige grupperinger af data, der allerede findes i CPR. Grupperingerne består af integrationer, som igen består af services. Det er disse som danner grundlaget for den værdi, de enkelte integrationer giver jeres forretning/organisation.

Hovedgrupperinger:

  • SF1320_A giver mulighed for at tegne abonnement for hændelser i CPR-replikaet.
  • SF1520 består af to services, der både giver mulighed for at lave en søgning i CPR-replikaet eller et opslag.
  • SF1525 giver kun mulighed for opslag på en borger, men indeholder også historiske CPR-data.
  • SF6000-SF6010 (SF6004 undtaget) grupperer CPR-data i forskellige sammenhænge fx Familie eller Adresse opslag.
  • SF6004 laver en direkte gennemstilling til CPR-kontoret udenom CPR-replikaet. Bruges kun hvis der er et forretningsmæssigt behov for data, der er nyere end seneste døgn.
  • SF6002 kan bruges til at hente et fuldt load og til at tegne et abonnement på udvalgte datasæt.

KOMBIT anbefaler som udgangspunkt, at man vælger integrationerne SF1520 og SF1525 kombineret med SF1320_A i nye løsninger. Anbefalingen tager udgangspunkt i, at SF6000-SF6010 (SF6004 undtaget) inden for en kort årrække udfases.

I dokumentet ”CPR-data og Feltanvendelse i snitflader.xlsx” findes der en komplet liste over alle de CPR-felter, der bliver hentet data fra, og hvordan de er mappet op i snitfladerne.

Vilkår

For at kunne anvende integrationerne er der en række vilkår og forudsætninger, som du skal være indforstået med og opfylde. Disse vilkår og forudsætninger er opdelt i generelle vilkår, som gælder på tværs af integrationer, og i specifikke vilkår og forudsætninger for tilslutning til selve integrationen. De specifikke vilkår og forudsætninger finder du under de enkelte integrationer i Digitaliseringskataloget.

Logning

KOMBIT logger hvilket it-system, der kalder, men ikke specifikt hvilken bruger, der kalder. Det er altså det it-system, der kalder, der selv skal logge hvilke brugere, der har kaldt, og hvad der bliver forespurgt på.