Gå til hovedindhold
SF6002
CPR Abonnement
Person

Formål

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at indhente et givent datasæt i CPR-registret, som der indledningsvist er sat et abonnement op på. Det kan fx være en kommune eller en liste af personer.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der indgår følsomme personoplysninger i denne integration.
SF6002_1.0
CPR Abonnement
Status gyldig fra
14/05/2019
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen henter dagligt persondata fra infrastrukturens kopi af CPR-data (CPR-replika).

Første gang man henter CPR-data, er det muligt at få en fuld kopi (initialt load) af de data, der er sat i abonnement. Det kalder også historikken for de pågældende CPR-data. Efterfølgende får man besked, når der er ændringer i de data, man har sat i abonnement (CPR-hændelse).

Bestillingen kan afgrænses via forskellige filtre fx CPR-nummer, kommunekode eller en adresse. Selve abonnementet bliver sat op med et SOAP-webservicekald, og afhentning af data foregår via SFTP.

Hvis der ikke skal bruges et initialt load, anbefaler KOMBIT at orientere sig mod SF1320_A CPR - Hændelser og SF1520 CPR replika opslag.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CprSubscriptionService
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens fagsystem kan abonnere på ændringer i CPR-data for de personer, som kommunen vælger at opsætte hændelsesabonnement på.

Beskrivelse

Ændringsudtræk sendes fra CPR-kontoret på hverdage, hvilket betyder, at man som modtager kan forvente at modtage filer fra Serviceplatformen med ændrede persondata dagligt. Der leveres persondata med tilhørende 99 års historik. Filerne leveres til kommunens fagsystem via fagsystemets SFTP-mappe på Serviceplatformen. For anvendelse af servicen er det derfor en forudsætning, at anvendersystemet er tilknyttet Serviceplatformens SFTP med filudvekslingstypen simpel.

CPR Abonnementet sættes op ved brug af ét eller flere filtre:
- Alder: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som har en alder inden for det angivne aldersinterval - eksempelvis alle personer under 18 år eller alle personer over 65 år
- Kommunekode: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som er bosat inden for den/de angivne kommunekoder, herunder tilflyttere
- CPR-numre: Med dette filter modtages alle ændringer for personer med de angivne CPR-numre
- Hændelseskoder: Med dette filter modtages alle CPR-data for personer, hvor der er sket ændringer inden for valgte hændelseskode – eksempelvis for alle dødsfald eller navneændringer
- Ingen filtre: Med dette filter modtages alle ændrede CPR-data for alle personer

Det er kommunens ansvar at sikre, at der foreligger et sagligt behov for modtagelse af CPR-data for de personer, som er specificeret i ændringsfiltrene. Ligeledes er det kommunens ansvar at sikre, at kommunens fagsystem ikke modtager CPR-data for personer, hvor der ikke længere foreligger et sagligt behov.

Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Serviceplatformen har valgt at etablere et lokalt CPR-replika af performancemæssige og økonomiske årsager. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- Certifikat - InnovationContext

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRSubscription/CPRSubscription/1/

UUID: 9cdccc2f-3243-11e2-8fef-d4bed98c5934

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/abonnement/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRSubscription/CPRSubscription/1/

UUID: 9cdccc2f-3243-11e2-8fef-d4bed98c5934

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/abonnement/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

I vores CPR-replika er der for hver kommune oprettet et datasæt bestående af 4 personer – far, mor og to hjemmeboende børn. Adressen er den pågældende kommunes rådhus. Der er også oprettet en enkelt familie der bor i Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde.

Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet er ikke udbygget med felterne ’adresseUUID’, ’DeltBopæl’ eller ’VærgemålsType’.

Datasættet kan hentes her.

Arketype-testdata

KOMBIT har konstrueret et datasæt bestående af 60 personer fordelt på 11 grupper med forskellige familierelationer. Der er ligeledes inkluderet information om udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, delt bopæl, umyndiggørelse, navne- og adressebeskyttelse og tilsvarende felter. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der findes i basis-testdatasættet. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående data.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med en tekniker hos ydelsesleverandøren, før testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

I forbindelse med udarbejdelsen af egne CPR-testdata, forudsætter det, at du har et grundlæggende kendskab til strukturen af CPR-data. Du kan finde mere information om struktur og opbygning af data hos CPR-kontoret på www.cpr.dk.

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst.

Du kan også tage udgangspunkt i arketype-datasættet i forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata. Her kan du med fordel erstatte informationen med de brugerdefinerede data, således at arket fungerer som en skabelon.

Indlæsning af datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en standard supportydelse her.

Læs mere

Nyt i denne version

I denne version bliver der også returneret data om AdresseUUID, Delvis værgemål og Delt bopæl.

Beskrivelse

Bemærk, at denne version er under udvikling.

Integrationen udstiller persondata fra infrastrukturens kopi af CPR-data (CPR-replika).

Første gang man henter CPR-data, er det muligt at få en fuld kopi (initialt load) af de data, der er sat i abonnement inkl. historikken for de pågældende CPR-data. Efterfølgende får man besked, når der er ændringer i de aktuelle data, man har sat i abonnement (CPR-hændelse).

Bestillingen kan afgrænses via forskellige filtre fx CPR-nummer, kommunekode eller en adresse. Selve abonnementet bliver sat op med et SOAP-webservicekald, og afhentning af data foregår via SFTP.

Hvis der ikke skal bruges et initialt opstartsload, anbefaler KOMBIT at orientere sig mod integrationen SF1320_A CPR – Hændelser eller mod integrationerne SF1520 CPR replika opslag og SF1525 Persondata Samling Hent.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CprSubscriptionService
Version
2.0
Under udvikling

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens fagsystem kan abonnere på ændringer i CPR-data for de personer, som kommunen vælger at opsætte hændelsesabonnement på.

Nyt i denne version

Version 2.0 indeholder alle felter, som modtages fra CPR-kontoret inkl. de ovenfor nævnte nye felter AdresseUUID, Delvis værgemål og Delt bopæl.

Beskrivelse

Bemærk, at denne version er under udvikling.

Servicen bygger på et fuld udtræk fra CPR-kontoret dateret 12. maj 2022 samt de ændringer, der er løbet på siden da.

Ændringsudtræk sendes fra CPR-kontoret på hverdage, hvilket betyder, at man som modtager kan forvente at modtage filer fra Serviceplatformen med ændrede persondata dagligt. Der leveres persondata med tilhørende 99 års historik.
Filerne leveres til kommunens fagsystem via fagsystemets SFTP-mappe på Serviceplatformen. For anvendelse af servicen er det derfor en forudsætning, at anvendersystemet er tilknyttet Serviceplatformens SFTP med filudvekslingstypen simpel.

CPR Abonnementet sættes op ved brug af ét eller flere filtre:
- Alder: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som har en alder inden for det angivne aldersinterval - eksempelvis alle personer under 18 år eller alle personer over 65 år.
- Kommunekode: Med dette filter modtages alle ændringer for personer, som er bosat inden for den/de angivne kommunekode(r), herunder tilflyttere.
- CPR-numre: Med dette filter modtages alle ændringer for personer med de angivne CPR-numre.
- Hændelseskoder: Med dette filter modtages alle CPR-data for personer, hvor der er sket ændringer inden for valgte hændelseskode – eksempelvis for alle dødsfald eller navneændringer.
- Ingen filtre: Med dette filter modtages alle ændrede CPR-data for alle personer.

Det er kommunens ansvar at sikre, at der foreligger et sagligt behov for modtagelse af CPR-data for de personer, som er specificeret i ændringsfiltrene. Ligeledes er det kommunens ansvar at sikre, at kommunens fagsystem ikke modtager CPR-data for personer, hvor der ikke længere foreligger et sagligt behov.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- Certifikat - InnovationContext

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

I vores CPR-replika er der for hver kommune oprettet et datasæt bestående af 4 personer – far, mor og to hjemmeboende børn. Adressen er den pågældende kommunes rådhus. Der er også oprettet en enkelt familie der bor i Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde.

Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet er ikke udbygget med felterne ’adresseUUID’, ’DeltBopæl’ eller ’VærgemålsType’.

Datasættet kan hentes her.

Arketype-testdata

KOMBIT har konstrueret et datasæt bestående af 60 personer fordelt på 11 grupper med forskellige familierelationer. Der er ligeledes inkluderet information om udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, delt bopæl, umyndiggørelse, navne- og adressebeskyttelse og tilsvarende felter. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der findes i basis-testdatasættet. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående data.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med en tekniker hos ydelsesleverandøren, før testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

I forbindelse med udarbejdelsen af egne CPR-testdata, forudsætter det, at du har et grundlæggende kendskab til strukturen af CPR-data. Du kan finde mere information om struktur og opbygning af data hos CPR-kontoret på www.cpr.dk.

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst.

Du kan også tage udgangspunkt i arketype-datasættet i forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata. Her kan du med fordel erstatte informationen med de brugerdefinerede data, således at arket fungerer som en skabelon.

Indlæsning af datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en standard supportydelse her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side