Gå til hovedindhold
Topbillede - afregning

Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Hvordan afregnes kommunerne for at bruge den fælleskommunale infrastruktur.

Kommunernes brug af den fælleskommunale infrastruktur afregnes via den såkaldte ”Buffetpris”.

Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug, support, administration samt udvikling.

Buffetprisen er en solidarisk afregningsmodel for alle kommuner, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år baseret på det totale forbrug på infrastrukturens services.

Undtaget fra buffetprisen er "CPR-service", der kun bør bruges i meget sjældne tilfælde, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret og derfor afregnes pr. kald.

Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år. I takt med, at antallet af services stiger og flere systemer begynder at trække på disse, forventes buffetprisen dermed også at stige.

Afregningsmodellen blev besluttet i 2015 i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er fastlagt med henblik på at give kommunerne så høj forudsigelighed og budgetsikkerhed som muligt.

Beregnet buffetpris for 2021

KOMBIT har udregnet buffetprisen for 2021 til 4,80 kr. pr. borger*, hvilket er en stigning fra sidste års pris.

Prisen er udregnet på baggrund af en forventning om en kraftig øget anvendelse af Serviceplatformen, som hæver omkostningen til kapaciteten. Den øgede anvendelse sker dels i stigningen af antal kald, da fagløsningerne KY og KSD forventes fuldt udrullet i 2021, ligesom der forventes flere kald, bl.a. fra SAPA, som en positiv følge af at flere kommunale løsninger lægger data i indekserne. Desuden er der højere driftsomkostninger som følge af at driften af snitflader til ikke-monopolbrudssystemer afholdes som en del af buffetprisen (og dermed ikke er indeholdt i infrastrukturprisen på 25,-).

Specificeringen af stigningen fra 2,79 kr. pr. borger i 2020 til 4,80 kr. pr. borger i 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Bemærk venligst, at aktiviteten Forretningsforståelse og udbredelse pågik i 2019, men at omkostningen først blev dækket i prisen for 2020. Aktiviteten er udgået og er derfor ikke en del af prisen for 2021.

https://kombit.dk/sites/default/files/user_upload/images/Buffetpris%202021.png
*Undtaget fra buffetprisen er den særlige ”CPR Service”, der afregnes pr. kald.

Du kan søge yderligere information om grundlaget for prisen i ’Afregningsmodel for anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur.