Gå til hovedindhold

Infrastrukturens løsninger

For at tilslutte sig den fælleskommunale infrastruktur, er der - for flere af løsningernes vedkommende - behov for forskellige afklaringer og potentiel vejledning.

I afsnittet her kan du læse mere om de forskellige løsninger, som findes i den fælleskommunale infrastruktur. Løsningerne består ofte af flere underliggende integrationer og siderne adskiller sig derfor fra de traditionelle integrationssider, hvor det handler om den enkelte integration og de tilhørende services. 

En løsningsside er typisk* struktureret på tre niveauer:

  • Hovedside: Her beskrives løsningen på et overordnet niveau. På hovedsiden vil man således kunne danne sig et indtryk af, hvad det er for en løsning, og hvilket behov den understøtter.
     
  • Forretningsmæssigt overblik: Her belyser vi den forretningsmæssige fordel ved løsningen. Samtidig er det også her man kan finde relevante vejledninger og anvisninger.
     
  • Bliv klar til at kode: Siden her har til formål at vejlede om hvordan man ibrugtager løsningen. Kort sagt, så lister vi nogle af de vigtige ibrugtagningstrin op og vejleder i, hvordan man kommer godt fra start og bliver klar til at kode.

*Vi arbejder løbende på at omstrukturere de løsningssider, som endnu ikke afspejler den nye niveauopdelte sidestruktur