Gå til hovedindhold
Billede med ikon

Ændringsønsker til den fælleskommunale infrastruktur

Den fælleskommunale infrastruktur bliver løbende udviklet med nye integrationer.

Den fælleskommunale infrastruktur er kommunernes. Derfor har kommunerne og deres leverandører også mulighed for at bestille ændringer til eksisterende integrationer eller helt nye integrationer. 

På Digitaliseringskataloget har du mulighed for at se og læse om alle de integrationer der hører under den fælleskommunale infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne). Under integrationer får du et samlet overblik over alle integrationer. Du kan også få et overblik over, hvilke integrationer der er under udvikling

Indsend dit ønske med en webformular

Dine ønsker til nye integrationer bliver vurderet og prioriteret i samarbejde med den kommunale reference- og styregruppe med afsæt i værdiskabelse for flest mulige kommuner.

Der findes to webformularer til indsendelse af ændringsønsker – én til kommunerne og én til kommunale leverandører. For at kunne prioritere og arbejde videre med ønskerne, er det vigtigt, at nye ønsker beskrives så præcist og grundigt som muligt. I formularen skal du blandt andet beskrive:

  • Selve servicen/integrationen/funktionaliteten
  • Det forretningsmæssige behov
  • Evt. økonomisk besparelse i den kommunale forretning
  • Om den nye service/integration/funktionalitet kan erstatte træk på eksisterende dataregistre
  • Og om man kender til andre kommuner, der er interesseret i at anvende samme integration
     

Du finder links til indmelding af ændringsønsker nedenfor


Optimeret indkøb af nye integrationer

Vi sikrer, at processen omkring indkøb af nye integrationer bliver optimeret mest muligt. Målet er at minimere kommunernes samlede omkostninger til at etablere integrationer via et fælles koordineret indkøb og medvirke til, at kommunerne kun betaler for én integration.

Prissætningen af data afspejler de faktiske omkostninger, da KOMBIT i modsætning til det eksisterende marked ikke skal tjene penge på at anskaffe og videreformidle data til kommunerne.

Her kan du se, hvilke ændringsønsker der allerede er indsendt. Oversigten bliver opdateret løbende.