Gå til hovedindhold
Billede med filter og ikon

Fælleskommunal Postkomponent

Den fælleskommunale infrastruktur tilbyder en række postintegrationer som kommunale fagsystemer kan benytte til at sende post – både digitalt, men også fysisk via kommunens fjernprintløsning.

I forbindelse med afsendelse af postmeddelelser, hvad end det er via Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning, NgDP, en fjernprintleverandør eller NemSMS, kan kommunale fagsystemer benytte den fælleskommunale infrastrukturs postkomponent. Komponenten muliggør ligeledes, at kommunale fagsystemer kan modtage en meddelelse fra Digital Post.

Postkomponenten har hidtil bestået af integrationen, SF1600 Print på Serviceplatformen, men udvides i løbet af 2021 med to nye integrationer: SF1601 Afsend post og SF1606 Modtag post. Udvidelsen af komponenten sker med afsæt i at understøtte kommunernes overgang og ibrugtagning af Digitaliseringsstyrelsens nye Digital Post-løsning, Næste generation Digital Post (NgDP). De nye integrationer er derfor fuldt NgDP-kompatible og understøtter de muligheder, som den nye Digitale Post-løsning tilbyder, herunder bl.a. det nye meddelelsesformat, MeMo, og store forsendelser på op til 99,5 mb. Læs mere om mulighederne for Fælleskommunal Postkomponent og de nye integrationer under ”Forretningsmæssigt overblik”.

Indhold og information om Fælleskommunal Postkomponent tager afsæt i de nye integrationer, SF1601 og SF1606, da SF1600 fra slutningen af november 2021 udelukkende vil agere som transitionskomponent for eksisterende anvendere af denne til og med november 2023, hvorefter det forventes, at den udfases.

Læs mere om Næste generation Digital Post på den fælleskommunale infrastruktur her, hvor du også finder svar på de mest stillede spørgsmål samlet i en FAQ.

Infrastrukturens Onboardingsprogram

Kommunale fagsystemsleverandører har mulighed for at tilmelde sig Infrastrukturens Onboardingsprogram, hvor de tilbydes støtte til at integrere til den fælleskommunale infrastruktur.

Leverandørerne kan gennem Onboardingsprogrammet desuden tilmelde sig det særlige NgDP-forløb, som fokuserer på at koble fagsystemerne på infrastrukturens nye post-integrationer.

Her kan du se forløbet for onboarding til NgDP på den fælleskommunale infrastruktur

Tidsplan for NgDP onboardingaktiviteter

Behovet for Fælleskommunal Postkomponent

Fælleskommunal broker
Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man som myndighed tilslutter så få modtagersystemer direkte til den nye Digital Post-løsning, Næste generation Digital Post. Det betyder, at myndigheder, herunder kommuner, skal afsøge mulighed for at bruge en ”broker” – et såkaldt mellemled mellem fagsystemer på den ene side og Digital Post på anden.

Her spiller den fælleskommunale infrastruktur en vigtig rolle, fordi Fælleskommunal Postkomponent netop kan agere postkontor (mellemled) mellem fagsystemer og Digital Post. Se mere under "Hvordan fungerer Fælleskommunal Postkomponent?".

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens anbefaling her.

Økonomisk gevinst
Udover at integrationerne tilhørende Fælleskommunal Postkomponent bygger på fælles standarder, som kan genbruges på tværs i kommunale fagløsninger, og samtidig benytter den samme sikkerhedsmodel som de øvrige integrationer på Serviceplatformen, er der også en økonomisk gevinst at hente med postkomponenten.

Ved at benytte SF1601 Afsend post kan kommunale fagsystemer nemlig forespørge om en modtager er fritaget for Digital Post. Er modtageren dette, vil integrationen i stedet sende postforsendelsen til Fjernprint. Dermed slipper kommunen for at betale fjernprintleverandøren for at foretage forespørgslen, da integrationen selv kan fordele mellem digital- eller fysisk post.

I casen ”Integration til Postkomponenten letter dokumentationsproces i Vejle Kommune”, kan du læse mere om, hvordan Vejle Kommune sparer penge via Fælleskommunal Postkomponent.

Hvordan fungerer Fælleskommunal Postkomponent?

Den fælleskommunale infrastrukturs postintegrationer og de indeholdte services udstilles via Serviceplatformen. I modellen herunder er integrationerne illustrereret med farver for at fremhæve dem fra de øvrige integrationer på den fælleskommunale infrastruktur. I boksen til højre for "Infrastrukturen" er der zoomet ind på integrationerne, som udgør Postkomponenten. Det er muligt at klikke på de enkelte integrationer for at læse mere.

For en mere detaljeret model, hvor de enkelte services også indgår, kan du klikke dig ind på Bliv klar til at kode, hvor du finder flere modeller, samt kan læse om, hvordan du ibrugtager integrationerne.

SF1600 Print på Serviceplatformen indgår ikke i modellen, da det forventes, at den udfases, når transitionsperioden er overstået ultimo 2023.

Læs mere om Fælleskommunal Postkomponent

Du kan læse mere om de forretningsmæssige fordele ved brugen af Fælleskommunal Postkomponent, hvilken teknologi den benytter, samt dykke længere ned i hvordan komponenten reelt fungerer under Forretningsmæssigt overblik.

Skal du have adgang til Postkomponenten? Så kan du få hjælp og vejledning på siden Bliv klar til at kode.