Gå til hovedindhold
Billede med filter og ikon

Forretningsmæssigt overblik: PKO

Få overblik over den forretningsmæssige forståelse, så du kan komme godt i gang med Fælleskommunal Postkomponent.

På denne side kan du læse om:


Fælleskommunal Postkomponents integrationer

Den fælleskommunale postkomponent består af tre integrationer, som er sammensat af forskellige services, herunder beskedservices. Læs mere om dette under Bliv klar til at kode.

Herunder kan du læse, hvad Fælleskommunal Postkomponent understøtter. Klikker du på navnene på integrationerne dirigeres du til de respektive integrationssider, hvor du kan finder mere information, herunder dokumentationspakken.

SF1601 Afsend Post understøtter:

 • Afsende med samme indhold, som Næste generation Digital Post udbyder. Der kan dermed både sendes med Digital Post og NemSMS. Det er muligt at fremsøge tilmeldingsstatus på borgere, virksomheder.
 • Tilbyde samme størrelsesbegrænsning på forsendelser som i NgDP, hvilket betyder, at der kan sendes Digital Post forsendelser på op til 99,5 MB.
 • Afsende almindelige breve og Quick-breve via alle fjernprintleverandører. 
 • Hente status på behandlingen af forsendelser fra både NgDP og Fjernprintleverandører, og distribuerer disse til anvendersystemet.

SF1606 Modtag post understøtter:

 • Modtage digital post fra Næste generation Digital Post. Det er muligt at modtage opmærkede data, således at posten kan placeres i det rigtige IT-system, hos de rette medarbejdere.
 • Understøttelse af kontakthierarkiet i Næste generation Digital Post, så borgere kan udvælge det kontaktpunkt de ønsker at sende posten til. Der er ingen tekniske begrænsninger på, hvor mange kontaktpunkter kommunen ønsker at opsætte i Næste generation Digital Post, og Postkomponenten videresender de informationer, der er modtaget fra Næste generation Digital Post, til kommunens systemer, med henblik på korrekt placering af posten.

SF1600 Print på Serviceplatformen understøtter:

 • Eksisterende anvendere af integrationen kan fortsætte uændret i en to-årig periode, mens overgangen til NgDP gennemføres.
   

Ny forretningsmæssig funktionalitet

Ved introduktion af Næste generation Digital Post, åbnes der for en række nye forretningsmæssige muligheder. En af de centrale nye funktioner, der er introduceret, er brugen af handlinger. Handlinger er kategoriseringer af den handling myndigheden ønsker borgere skal udføre. Listen nedenfor viser de forskellige handlinger, der pt. er mulige, men kan senere blive udvidet af Digitaliseringsstyrelsen:

 • AFTALE
 • BETALING
 • SELVBETJENING
 • INFORMATION
 • UNDERSKRIV
 • BEKRAEFT
 • FORBEREDELSE
 • TILMELDING

Et eksempel kunne være, at en borger skal indkaldes til en AFTALE på kommunen. Her sendes en indkaldelse til borgeren, med den AFTALE hvornår de skal møde op. Når handlingen AFTALE benyttes, udstiller Næste generation Digital Post derefter muligheden for at borgeren kan synkronisere sin kalender på sin smartphone, så borgeren husker aftalen på kommunen.

Et andet eksempel kunne være, at kommunen ønsker at indkalde til en informationsaften, omkring en fremtidig begivenhed i kommunen. For at kende deltagerantallet, udsendes en indkaldelse med tilmeldingskrav, hvor fristen er 14 dage før afholdelse af informationsaftenen. I brevet til kommunens borgere sender man en TILMELDING, med en svarfrist. I TILMELDING angives et link til tilmeldingssiden og en svarfrist. Så længe svarfristen ikke er udløbet, vil der i visningsklienten, være et klikbart link, hvor borgeren kan tilmelde sig. Så snart fristen udløber, fjerner visningsklienten automatisk linket, så borgeren ikke kan tilgå det via visningsklienten mere.

Overblik over Postkomponenten

Postkomponenten gennemgår en transformation, fra den eksisterende SF1600 Print på Serviceplatformen, til de to nye integrationer SF1601 Afsend post og SF1606 Modtag post. I den periode, kan eksisterende anvendere af SF1600 fortsat benytte Postkomponenten i en to-årig periode (AS-IS). Frem til 30. november 2021, kan SF1600 enten sende til Digital Post eller Fjernprint. Borgeren vil modtage posten i enten e-Boks eller i sin fysiske postkasse.

Den 30. november 2021, overgår Digital Post til Næste generation Digital Post, hvor det nye MeMo-format bliver tilgængeligt. Anvendere der allerede er på SF1600 og vælger ikke at omlægge til SF1601 og SF1606 pr. 30. november, kan fortsæt anvende SF1600, da formatet mod Digital Post oversættes til et tilnærmet format i Næste generation Digital Post, i 2 år. På den måde kan anvendere forsætte, og sende Digital Post, uden at have omlagt til Næste generation Digital Post. Det er dog et krav, at anvendere får omlagt indenfor transitionsperioden på 2 år.

Den 30. november 2021 bliver SF1601 og SF1606 tilgængelige til at afsende og modtage Næste generation Digital Post. SF1601 understøtter foruden afsendelse af Næste generation Digital Post, også afsendelse af fysisk post. SF1601 understøtter, foruden at afsende fysisk post, det fulde MeMo-format, med alle de nye muligheder der er, i Næste generation Digital Post.