Gå til hovedindhold
SF1606
Modtag post
Borgerkontakt

Formål

Formålet med integrationen er at et fagsystem kan modtage en meddelelse fra Digital Post.

En meddelelse kan enten være et nyt brev, et videresendt brev eller et svar på et brev, der tidligere er fremsendt af en myndighed.

En meddelelse kan sendes mellem borger, virksomheder og en myndighed på den ene side og en myndighed på den anden side.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1606_1.0
Modtag post
Status gyldig fra
30/11/2021
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen videresender meddelelser på baggrund af opslag i distributionsregler til et fagsystem. Et fagsystem, som skal modtage en meddelelse, skal udstille et synkront REST-endpoint EP_FS1 – PostModtag.

Meddelelser videresendes i henhold til de regler, myndigheden har opsat. Fagsystemet kvitterer med accept eller afvisning af modtagelse af meddelelsen i det synkrone kald EP_FS1 - PostModtag. Kvitteringen videregives til Digital Post.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PostModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen kan benyttes af fagsystemer til at modtage meddelelser fra Digital Post, som er relevante for fagsystemet.

Beskrivelse

En myndighed kan benytte servicen til at fordele Digital Post mellem flere af myndighedens fagsystemer. Fordelingen sker på baggrund af den information, der modtages sammen med den digitale postmeddelelse.

Ved at opsætte simple regler, som matcher information i postmeddelelsen, er det muligt at udpege det fagsystem, som skal modtage meddelelsen.

En postmeddelelse kan kun videresendes til et fagsystem. Skal en meddelelse videresendes til flere fagsystemer skal dette ske ved håndtering i det primære fagsystem.

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om Fælleskommunal Postkomponent på denne side.
Du kan også læse mere på siderne om henholdsvis Forretningsmæssigt overblik og Bliv klar til at kode for Postkomponenten.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side