Gå til hovedindhold
Topbillede - Krav EKN

Sådan stiller du krav til din leverandør

Hvilke overvejelser er det, du bør gøre dig, når du stiller krav til din leverandør om anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur?

Den helt centrale målsætning med etableringen af en fælleskommunal infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne) er at skabe værdi for kommunerne.

Infrastrukturen stiller data til rådighed fra en lang række offentlige kilder - lige fra grunddata over skatteoplysninger til indeksdata fra kommunens jobcenter. Den fælleskommunale infrastruktur bliver dermed også en slags datadistributør mellem de mange datakilder og datakunder.

Værdien af den fælleskommunale infrastruktur skabes ved:

  • Standardiseret funktionalitet baseret på fællesoffentlig rammearkitektur
  • Standardiseret udstilling af data og stordriftsfordele
  • Fordelagtige indkøb og aftaler på vegne af kommunerne
  • Let og ensartet tilgængelighed for kommunerne og deres leverandører
  • Opsamling af viden og videreudvikling målrettet den kommunale forretning

Men gevinsten ved den fælleskommunale infrastruktur indfries først når den tages i brug. Derfor er det vigtigt, at din kommune stiller krav til sine leverandører om at tage infrastrukturen i brug.

Hvordan stiller du krav?

Når du skal i gang med at anskaffe en ny it-løsning, er der en masse overvejelser og beslutninger i spil. Blandt andet skal du tage stilling til, om den nye løsning med fordel kan anvende data eller funktioner fra den fælleskommunale infrastruktur.

Du kan eksempelvis forsøge at besvare nedenstående spørgsmål:

  • Er der et eller flere støttesystemer, som det vil være relevant, at løsningen integrerer til?
  • Er der integrationer, som løsningen skal trække data fra?

Til at hjælpe dig, kan du bruge Digitaliseringskataloget til at danne overblik over de integrationer, der kan udveksle data mellem overblikssystemer, fagsystemer og forskellige myndigheder samt integrationer til tværgående funktionsunderstøttelse.

Faktisk har vi med Digitaliseringskataloget forsøgt at gøre det så let for dig som muligt at finde de dele af infrastrukturen, som kunne være relevante for din kommende løsning, og linke direkte til de data og/eller komponenter, som du kunne ønske at stille krav om. Se mere under "Kravspecifikation" i næste afsnit.

Vi har også forsøgt at samle nogle praktiske cases til inspiration, hvor du kan læse om, hvordan den fælleskommunale infrastruktur har skabt værdi for andre kommuner og kommunale it-leverandører.

Skal du købe ind på SKI 02.19? Ud for de integrationer der relaterer sig til SKI 02.19 har vi indsat et lille vandmærke, så du let kan se, hvilke integrationer, der er stillet krav om i den nye SKI 02.19. Du kan også læse mere om SKI 02.19 og infrastrukturen her.

Kravspecifikation

For at inspirere dig, når du skal i gang med dit udbudsmateriale, har vi samlet nedenstående forslag til krav, som du kan bruge. Du kan fx indsætte nedenstående krav i din egen kravspecifikation, hvis du ønsker at modtage data fra Serviceplatformen:

Krav

”Kunden har i samarbejde med KOMBIT udviklet en Serviceplatform (se www.kombit.dk og www.digitaliseringskataloget.dk), hvorfra data og funktionalitet i størst muligt omfang skal tilgås. Løsningen skal derfor tilgå de i krav # anførte services på Serviceplatformen.”

Ovenstående krav kan også gøres til et minimumskrav. Med et minimumskrav forpligter du leverandøren til at opfylde dit krav - og fx anvende Serviceplatformen - i sin løsningsbeskrivelse. Du skal dog være helt sikker på, at de services, som du skriver ind i dine krav, er korrekte. Ellers har din leverandør ikke har mulighed for at tage forbehold.

Krav # Anvendelse af Serviceplatformen

Kategori: Minimumskrav

Type: Ikke funktionel

Beskrivelse: Løsningen skal integrere til følgende services på Den Fælleskommunale Serviceplatform og forestå den nødvendige tilslutning til Serviceplatformen: ”Her indsættes en eller flere specifikke henvisninger til services på Serviceplatformen ved brug af www.digitaliseringskataloget.dk”

Har du ikke mulighed for, eller ønske om, at specificere dataadgangen helt ned i detaljen, kan du lade dig inspirere af nedenstående kravformulering:

Krav # Anvendelse af Serviceplatformen

Kategori: Krav

Type: Ikke funktionel

Beskrivelse: Løsningen skal i størst muligt omfang anvende Den Fælleskommunale Serviceplatform i forbindelse med adgang til data og funktionalitet. ”Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Løsningen anvender Serviceplatformen og eventuelt begrunde, hvorfor Serviceplatformen ikke anvendes. Det vægtes højt, at tilbudsgiver har anvendt Serviceplatformen i størst muligt omfang”

Hvad gør KOMBIT for at hjælpe?

Når først du har stillet krav til jeres it-leverandør om, at de skal bruge data og/eller funktioner fra den fælleskommunale infrastruktur, skal leverandøren i gang med det praktiske arbejde med at integrere til infrastrukturen.

Også denne proces understøtter Digitaliseringskataloget med information, teknisk dokumentation og en række supportydelser, som leverandøren kan gøre brug af.

Informationerne knytter sig til de specifikke produkter, som du har stillet krav om. Har du således stillet krav om, at dit nye it-system skal kobles til den centrale adgangsstyring, kan jeres leverandør gå ind på området Adgangsstyring og finde de konkrete integrationer som skal bruges. Under de enkelte integrationer findes den tekniske dokumentation, de relaterede supportydelser og information om, hvordan man tester integrationen evt. med dertilhørende testdata.

Vi har kort sagt forsøgt, at gøre det så let som muligt for dig at henvise til de integrationer, du stiller krav om, og samtidig gøre det så let som muligt for din leverandør, at bruge jeres henvisning til at finde alle relevante informationer til sit arbejde med at udvikle og teste integrationen.

Den gode it-anskaffelse

På KL og KOMBITs Videncenter for digitalisering og teknologi kan du finde inspiration til, hvordan du gennemfører en it-anskaffelse.