Gå til hovedindhold
SF1630_A
Standardiseret Ledelsesinformation
Ledelsesinformation

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt dataudtræk med fagrelevant ledelsesinformation til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Dataudtrækket skal derfor i udgangspunktet dels leveres til FLIS, som flere kommuner pt. er tilsluttet, og dels op til 98 separate kommuners LIS-systemer.

Fagløsningen kan således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning.

Denne integration hed tidligere SF1630 Ledelsesinformation – dataload. I forbindelse med ændring af navn, er udveksling af data fra løsningerne AULA, DUBU, KP, KSD og KY flyttet til integrationen SF1630_B Fagsystemdefinerede Data. Information om de udvekslede data fra disse løsninger findes derfor i dokumentationen for SF1630_B.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget for de services, hvor der anvendes dynamisk rutning. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1630_A_2.4
Standardiseret Ledelsesinformation
Status gyldig fra
30/06/2020
Version
2.4
I drift

Nyt i denne version

Versionsnummer er ændret i forbindelse med præcisering af, at denne integration anvendes til ledelsesinformation, som defineret af FLIS og kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Integrationen kræver, at man som kommunal fagløsning anvender følgende integrationsflow repræsenteret ved én filservice pr. datasæt, pr. anvender på Serviceplatformens SFTP-komponent:

1. Fagløsning overfører fil med dataudtræk til fagløsningens OUT-mappe i SFTP-komponent
2. Serviceplatformen flytter filen fra fagløsningens OUT-mappe til FLIS- eller LIS-løsnings IN-mappe i SFTP-komponent
3. FLIS- eller LIS-løsning henter filen fra SFTP-komponent

For hver kommune skal overførsel opsættes efter aftale med relevant FLIS- eller LIS-løsning.

I denne version anvendes integrationen til indberetning inden for FLIS' dataområder:

- Dagtilbud
- Personale
- Skole
- Voksne og handicappede
- Økonomi

Services

Filservice / Serviceplatformen
FLISDagtilbudAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale fagsystemer kan aflevere standardiserede oplysninger til FLIS og evt. kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Afsendelse af datafil indeholdende data om dagtilbud fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen skal overholde den til enhver tid gældende standard fra Danmarks Statistik, og den vedlagte dokumentation skal betragtes som vejledende.

Filservice / Serviceplatformen
FLISDagtilbudHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale LIS-systemer og FLIS kan afhente standardiserede oplysninger om dagtilbud.

Beskrivelse

Afhentning af datafil indeholdende data om dagtilbud fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen overholder den til enhver tid gældende standard fra Danmarks Statistik, og den vedlagte dokumentation skal betragtes som vejledende.

Filservice / Serviceplatformen
FLISPersonaleAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale fagsystemer kan aflevere standardiserede personaleoplysninger til FLIS og evt. kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Afsendelse af datafil indeholdende personaledata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FLISPersonaleHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale LIS-systemer og FLIS kan afhente standardiserede personaleoplysninger.

Beskrivelse

Afhentning af datafil indeholdende personaledata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FLISSkoleAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale fagsystemer kan aflevere standardiserede skoleoplysninger til FLIS og evt. kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Afsendelse af datafil indeholdende skoledata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FLISSkoleHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale LIS-systemer og FLIS kan afhente standardiserede oplysninger om skole.

Beskrivelse

Afhentning af datafil indeholdende skoledata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FLISVoksneOgHandicappedeAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale fagsystemer kan aflevere standardiserede oplysninger om voksne og handicappede til FLIS og evt. kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Afsendelse af datafil indeholdende data om voksne og handicappede fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen skal overholde den til enhver tid gældende standard fra Danmarks Statistik, og den vedlagte dokumentation skal betragtes som vejledende.

Filservice / Serviceplatformen
FLISVoksneOgHandicappedeHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale LIS-systemer og FLIS kan afhente standardiserede oplysninger om voksne og handicappede.

Beskrivelse

Afhentning af datafil indeholdende data om voksne og handicappede fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen overholder den til enhver tid gældende standard fra Danmarks Statistik, og den vedlagte dokumentation skal betragtes som vejledende.

Filservice / Serviceplatformen
FLISØkonomiAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale fagsystemer kan aflevere standardiserede økonomioplysninger til FLIS og evt. kommunale LIS-løsninger.

Beskrivelse

Afsendelse af datafil indeholdende økonomidata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FLISØkonomiHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at kommunale LIS-systemer og FLIS kan afhente standardiserede økonomioplysninger.

Beskrivelse

Afhentning af datafil indeholdende økonomidata fra fagsystem til FLIS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Datafilen er specificeret med udgangspunkt i EDW-modellen fra FLIS og er vedlagt i dokumentationen.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side