Gå til hovedindhold

Anvisninger for varsling af kapacitetsbehov

For at kunne sikre en stabil drift af den fælleskommunale infrastruktur, er det vigtigt for os at vide, når anvenderne har et kapacitetsbehov som væsentligt overstiger, hvad der svarer til normal drift.

Forpligtelse til varsling af signifikante kapacitetsbehov

Skulle der forekomme uanmeldte kapacitetstræk, som gør den fælleskommunale infrastruktur ustabil, kan KOMBIT blive nødsaget til at neddrosle eller afbryde dataoverførslen, for at genetablere stabil drift af den fælleskommunale infrastruktur.

Det er derfor vigtigt, at du som anvender forpligter dig til at følge KOMBITs anvisninger for signifikante kapacitetsbehov, og indmelde kommende belastninger så tidligt som muligt til FKI@kombit.dk. Her på siden finder du grænseværdier for, hvornår vi anser anvendernes kapacitetsbehov for signifikante. Du finder også den skabelon som du skal bruge, når du vil varsle om kapacitetsbehov.

Definitioner

Anvender: IT-service som anvender infrastrukturen eller dennes udbyder.
Den fælleskommunale infrastruktur: Serviceplatformen og Støttesystemerne under et.

Signifikansgrænse

 

Protokol

Størrelse

Reg's/h

Reg's/h

REST/SOAP

>0

50.000

14

REST/SOAP

>1MB

5.000

1,4

SFTP

100GB

N/A

N/A

AMQP

>0

50.000

14

Kapacitetsbehov for Security Token Service og Context Handler varsles ikke.

Ændringer

Kapacitetsbehov
Hvis et varslet kapacitetsbehov, i løbet af sin gyldighedsperiode, ændrer sig med mere end det ovenfor angivne signifikansniveau, skal ændringen behandles som et selvstændigt varsel. Dvs. at de to (eller flere) kapacitetsbehovsniveauer angives i hver sin linje med hver sit gyldighedsinterval. Et eksempel på anvendelse heraf, er udrulninger som sker i flere bølger.

Initial loads
Hvis estimatet for et varslet kapacitetsbehov ændres mere end 50% i intensitet eller varighed, efter fristen for præciserede værdier, bør der fremsendes en korrigeret loadplan. Starttidspunkt for overførsel kræves ikke nødvendigvis ændret.

Seneste varsel betragtes som en komplet plan for kapacitetsbehovsplan

Alle aktuelle kapacitetsbehov skal fremgå af det sidst afleverede kapacitetsbehovsskema, mens uaktuelle kapacitetsbehov blot ikke medtages.

Varslingen sker ved at udfylde skemaet 'Skabelon til kapacitetsbehov'. Anvender skal følge anvisningerne i skemaets faneblad ”Læs her først”.

Tidsfrister

 

Varsel

Frist

Meddelsesmetode

Omtrentlige værdier

6 mdr.

Korrigeret skema sendes til kontaktadressen

Præciserede værdier

1 md

Korrigeret skema sendes til kontaktadressen

Bekræftelse af den planlagte load

1 dag

Helpdesk@serviceplatformen.dk