Gå til hovedindhold

Test af CPR-replika

Navn

Test af CPR-replika

Beskrivelse

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

I vores CPR-replika er der for hver kommune oprettet et datasæt bestående af 4 personer – far, mor og to hjemmeboende børn. Adressen er den pågældende kommunes rådhus. Der er også oprettet en enkelt familie der bor i Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde.

Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet er ikke udbygget med felterne ’adresseUUID’, ’DeltBopæl’ eller ’VærgemålsType’.

Datasættet kan hentes her.

Arketype-testdata

KOMBIT har konstrueret et datasæt bestående af 60 personer fordelt på 11 grupper med forskellige familierelationer. Der er ligeledes inkluderet information om udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, delt bopæl, umyndiggørelse, navne- og adressebeskyttelse og tilsvarende felter. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der findes i basis-testdatasættet. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående data.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med en tekniker hos ydelsesleverandøren, før testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

I forbindelse med udarbejdelsen af egne CPR-testdata, forudsætter det, at du har et grundlæggende kendskab til strukturen af CPR-data. Du kan finde mere information om struktur og opbygning af data hos CPR-kontoret på www.cpr.dk.

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst.

Du kan også tage udgangspunkt i arketype-datasættet i forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata. Her kan du med fordel erstatte informationen med de brugerdefinerede data, således at arket fungerer som en skabelon.

Indlæsning af datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en standard supportydelse her.

Forudsætninger

Generelle forudsætninger:
Følgende skal være på plads, før det er muligt at tilgå testdata i Eksternt testmiljø:

  1. Organisation (både leverandør og myndighed) er oprettet på Serviceplatformen.
  2. It-system er oprettet på Serviceplatformen.
  3. Serviceaftale er bestilt i Fælleskommunalt Administrationsmodul og godkendt på Eksternt testmiljø for de valgte testmyndigheder. Dette koordineres med KDI (kdi@kombit.dk).

Dokumentation:
Brugervejledning til Administrationsmodulerne for leverandører 
Brugervejledning til Administrationsmodulerne for myndigheder

Specifikke forudsætninger:
Ingen

Omkostning

  • Basis-testdata og Arketype-testdata kan benyttes vederlagsfrit.
  • Brugerdefinerede testdata afregnes jævnfør denne supportydelse.

Servicetyper

Værd at vide

I Eksternt testmiljø foretages ikke replikering af data fra CPR-kontoret til Serviceplatformens CPR-replika, hvorfor data generelt er statiske og kun opdateres i forbindelse med bestilling af testdata.

Opdatering af testdata i CPR-replika medfører ikke CPR-hændelser, hvorfor disse skal bestilles separat (se eventuelt beskrivelse).

Eksternt testmiljø har ikke produktionssikkerhed, hvorfor der ikke må forefindes personhenførbare data i miljøet. Bemærk, at KOMBIT betragter ægte personnumre som personhenførbare.