Gå til hovedindhold
SF1525
Persondata Samling Hent
Person

Formål

Integrationen giver kommunernes fagsystemer adgang til opslag af detaljerede personoplysninger, herunder historik, på en enkeltperson ud fra et CPR-nummer.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der indgår følsomme personoplysninger i denne integration.
SF1525_2.0
Persondata Samling Hent
Status gyldig fra
28/06/2021
Version
2.0
I drift

Nyt i denne version

Til forskel fra version 1.0, returnerer version 2.0 af integrationen en liste af nuværende og tidligere CPR-numre. Version 2.0 kan ligeledes returnere en liste med tidligere ægtefæller.

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge oplysninger fra CPR om én person baseret på CPR-nummeret.

Der er mulighed for at begrænse det dataområder, der skal returneres, og om det skal være med eller uden historik.

Oplysninger der skal fremsøges er fx personens nuværende og tidligere adresse, personens familieforhold (børn/forældre), civilstatus, tidligere navn og eventuelt forrige CPR-nummer.

Integrationen SF1520 kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne integration, idet den kan bruges til at lave søgninger efter personnumre baseret på forskellige inputparametre.

Serviceplatformen vedligeholder en kopi af CPR-registret. Kopien hedder CPR-replika. Dagligt modtager Serviceplatformen ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Fremsøgningen sker i CPR-replika.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PersonStamoplysningerSamlingHent
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata på baggrund af den markering, der er valgt.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata:
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn og historisk adresse samt Beskyttelsesinformationer
- Statsborgerskab, ind- og udrejse, Forsvinding
- Stamdata: Bl.a. nuværende og tidligere navn, status (Relationer), køn, civilstand samt gældende og tidligere personnummer
- Værgeinformationer og forældremyndighedsinformationer

I denne version kan der bliver returneret en liste af tidligere CPR-numre på personen. Servicen baserer sig på data i det lokale CPR-replika.

Input og Output: Minimum - Personnummer - urn:oio:cpr-nr:xxxxxxxxxx
Derudover skal der angives en valgfri parameter med oplysning om, hvorvidt det skal være Aktuel eller AktuelMedHistorik data.

- AdresseMarkering
- CivilstandSeparationMarkering
- ForsvundetMarkering
- NavnMarkering
- PersonnummerListeMarkering
- PersonStatusMarkering
- StatsborgskabMarkering
- UdrejseIndrejseMarkering

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB)

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge CPR-oplysninger om én person (baseret på CPR-nummeret). Det er valgfrit hvilke dataområder, der skal returneres, og om det skal være med eller uden historik. Det kan fx være personens nuværende og tidligere adresse og personens familieforhold (børn/forældre), civilstatus, tidligere navn og eventuelt forrige CPR-nummer.

Serviceplatformen vedligeholder en kopi af CPR-registret. Kopien hedder CPR-replika. Dagligt modtager Serviceplatformen ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Fremsøgningen sker i CPR-replika.

Integrationen SF1520 kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne integration, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PersonStamoplysningerSamlingHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata på baggrund af den markering, der er valgt.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata:
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn og historisk adresse samt Beskyttelsesinformationer
- Statsborgerskab, ind- og udrejse, Forsvinding
- Stamdata: Bl.a. nuværende og tidligere navn, status (Relationer), køn, civilstand samt gældende og tidligere personnummer
- Værgeinformationer og forældremyndighedsinformationer

Der bliver kun returneret ét tidligere CPR-nummer på personen. Yderligere oplysninger om personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende tidligere CPR-nummer. For de relaterede personer returneres kun CPR-nummer.

Servicen baserer sig på data i det lokale CPR-replika.

Input og Output: Minimum - Personnummer - urn:oio:cpr-nr:xxxxxxxxxx
Derudover skal der angives en valgfri parameter med oplysninger om det skal være aktuel eller Aktuel Med Historik data.

- AdresseMarkering
- CivilstandSeparationMarkering
- NavnMarkering
- PersonStatusMarkering
- StatsborgskabMarkering
- UdrejseIndrejseMarkering

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB)

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1

UUID: 5cbe59e1-e805-46b4-a165-e006ce239beb

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1

UUID: 5cbe59e1-e805-46b4-a165-e006ce239beb

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side