Gå til hovedindhold
SF1525
Persondata Samling Hent
Person

Formål

Integrationen giver kommunernes fagsystemer adgang til opslag af detaljerede personoplysninger, herunder historik, på en enkeltperson ud fra et CPR-nummer.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der indgår følsomme personoplysninger i denne integration.
SF1525_2.1
Persondata Samling Hent
Status gyldig fra
20/05/2022
Version
2.1
I drift

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge oplysninger fra CPR om én person, baseret på CPR-nummeret og en række valgfri parametre, der kan begrænse de dataområder, der skal returneres, og om det skal være med eller uden historik.

Oplysninger, der kan fremsøges, er bl.a. personens nuværende og tidligere adresse, personens familieforhold (børn/forældre), civilstatus, tidligere navn eller CPR-nummer-historik.

Uanset hvilken områder, der specificeres, vil der altid modtages oplysninger om:
- Personnummer med virkning fra (og evt. til)
- Køn, Fødselsdato og alder (beregnede felter)
- Fødselsregistreringssted (kode og navn)
- Antal børn (ved 1 og opefter)
- Stilling (ej altid oplyst)
- DeltBopæl (kun for børn)

Bemærk, at mange af disse data bliver udstillet som lister.

Integrationen SF1520 CPR replika opslag kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne integration, idet den kan bruges til at lave søgninger efter personnumre baseret på forskellige inputparametre.

Serviceplatformen vedligeholder en kopi af CPR-registret. Kopien hedder CPR-replika. Serviceplatformen modtager på alle hverdage et ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Fremsøgningen sker i CPR-replika.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PersonStamoplysningerSamlingHent
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata på baggrund af den markering, der er valgt.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata:
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn og historisk adresse samt Beskyttelsesinformationer
- Statsborgerskab, ind- og udrejse, Forsvinding
- Stamdata: Bl.a. nuværende og tidligere navn, status (Relationer), køn, civilstand samt gældende og tidligere personnummer
- Værgeinformationer og forældremyndighedsinformationer

I denne version kan der bliver returneret en liste af tidligere CPR-numre på personen. Servicen baserer sig på data i det lokale CPR-replika.

Input og Output: Minimum - Personnummer - urn:oio:cpr-nr:xxxxxxxxxx
Derudover skal der angives en valgfri parameter med oplysning om, hvorvidt det skal være Aktuel eller AktuelMedHistorik data.

- AdresseMarkering
- CivilstandSeparationMarkering
- ForsvundetMarkering
- NavnMarkering
- PersonnummerListeMarkering
- PersonStatusMarkering
- StatsborgskabMarkering
- UdrejseIndrejseMarkering

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB)

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService_2

UUID: 7b94c1d4-a814-11eb-b9d6-07fa5d05d96f

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService_2

UUID: 7b94c1d4-a814-11eb-b9d6-07fa5d05d96f

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

CPR-replika indeholder et datasæt bestående af 400 personer (CPR-nr.) med følgende karakteristik: En familie med to hjemmeboende børn (far, mor, datter og søn) i hver kommune og Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde. Personerne i datasættet forefindes endvidere også i Serviceplatformens e-Boks-replika samt Praksys-replika. Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet kan benyttes vederlagsfrit og udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk.

Arketype-testdata

​KDI har udarbejdet et datasæt bestående af 11 arketypepersoner med familierelationer, der eksempelvis inkluderer information om: Bopæl i udlandet, udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, administrativt CPR-nr., umyndiggørelse, navne-, adresse- og reklamebeskyttelse. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der forefindes i basis testdata. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en supportydelse her, hvorefter du får allokeret eget sæt af CPR-nr.

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående metoder.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med tekniker hos ydelsesleverandøren, førend testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

Ved udfyldning af bestillingstemplate, som udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk, skal du være opmærksom på følgende:

 1. Se fanen personopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, pnrgaeld, status, statushaenstart, koen, foed_dt og start_dt_person
 2. Se fanen personaktadr i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, komkode, vejkode, husnr, tilflydto og tilflytkomdto. Bemærk, at komkode, vejkode og husnr skal være faktisk eksisterende. Anvend evt. www.ois.dk til at tjekke, at husnummeret findes. Bemærk, at tilflytdto og tilflytkomdto skal være i format ÅÅÅÅMMDDTTMM
 3. Se fanen personklarskriftadr i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, adrnvn, standardadr, postnr, postdisttxt, komkode, vejkode, husnr og vejadrnvn. Bemærk, at adressen skal findes. Anvend evt. www.ois.dk til at tjekke, at husnummeret faktisk findes. Hvis en person ikke har en adresse, skal komkode også være tom, og ikke fx et blank-tegn.
 4. Se fanen personaktnavneopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, fornvn, efternvn, nvnhaenstart, adrnvn. Adrnvn må maksimalt være på 34 tegn.
 5. Se fanen personfolkekirkeopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, fkirk, start_dt_folkekirke.
 6. Se fanen personfoedselregopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, start_mynkod_foedested og myntxt_foedested.
 7. Se fanen personaktstatsborgerskab i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, landekod, haenstart_statsborgerskab.
 8. CPR-nr. skal alle have løbenummer, der er større end 0000 og mindre end 9999. Det skyldes, der er behov for at kunne skelne arketype-bestillinger fra bestilling af brugerdefinerede CPR-nr.
 9. Alle CPR-nr. på alle fanerne skal være i tekstformat, for ikke at miste evt. foranstillede 0. Fx med fødselsdag den 3. februar 2016, så starter CPR-nr. med 0, nemlig 030216.

Selve indlæsningen af testdata kan bestilles som en supportydelse her.

Læs mere

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge CPR-oplysninger om én person (baseret på CPR-nummeret). Det er valgfrit hvilke dataområder, der skal returneres, og om det skal være med eller uden historik. Det kan fx være personens nuværende og tidligere adresse og personens familieforhold (børn/forældre), civilstatus, tidligere navn og eventuelt forrige CPR-nummer.

Serviceplatformen vedligeholder en kopi af CPR-registret. Kopien hedder CPR-replika. Dagligt modtager Serviceplatformen ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Fremsøgningen sker i CPR-replika.

Integrationen SF1520 kan med fordel anvendes i sammenhæng med denne integration, idet den ud over personnummer understøtter flere forskellige inputparametre.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PersonStamoplysningerSamlingHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata på baggrund af den markering, der er valgt.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens stamdata:
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn og historisk adresse samt Beskyttelsesinformationer
- Statsborgerskab, ind- og udrejse, Forsvinding
- Stamdata: Bl.a. nuværende og tidligere navn, status (Relationer), køn, civilstand samt gældende og tidligere personnummer
- Værgeinformationer og forældremyndighedsinformationer

Der bliver kun returneret ét tidligere CPR-nummer på personen. Yderligere oplysninger om personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende tidligere CPR-nummer. For de relaterede personer returneres kun CPR-nummer.

Servicen baserer sig på data i det lokale CPR-replika.

Input og Output: Minimum - Personnummer - urn:oio:cpr-nr:xxxxxxxxxx
Derudover skal der angives en valgfri parameter med oplysninger om det skal være aktuel eller Aktuel Med Historik data.

- AdresseMarkering
- CivilstandSeparationMarkering
- NavnMarkering
- PersonStatusMarkering
- StatsborgskabMarkering
- UdrejseIndrejseMarkering

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB)

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1

UUID: 5cbe59e1-e805-46b4-a165-e006ce239beb

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/PersonStamoplysningerSamlingHentService/1

UUID: 5cbe59e1-e805-46b4-a165-e006ce239beb

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/persondatasamlethent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

CPR-replika indeholder et datasæt bestående af 400 personer (CPR-nr.) med følgende karakteristik: En familie med to hjemmeboende børn (far, mor, datter og søn) i hver kommune og Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde. Personerne i datasættet forefindes endvidere også i Serviceplatformens e-Boks-replika samt Praksys-replika. Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet kan benyttes vederlagsfrit og udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk.

Arketype-testdata

​KDI har udarbejdet et datasæt bestående af 11 arketypepersoner med familierelationer, der eksempelvis inkluderer information om: Bopæl i udlandet, udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, administrativt CPR-nr., umyndiggørelse, navne-, adresse- og reklamebeskyttelse. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der forefindes i basis testdata. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en supportydelse her, hvorefter du får allokeret eget sæt af CPR-nr.

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående metoder.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med tekniker hos ydelsesleverandøren, førend testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

Ved udfyldning af bestillingstemplate, som udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk, skal du være opmærksom på følgende:

 1. Se fanen personopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, pnrgaeld, status, statushaenstart, koen, foed_dt og start_dt_person
 2. Se fanen personaktadr i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, komkode, vejkode, husnr, tilflydto og tilflytkomdto. Bemærk, at komkode, vejkode og husnr skal være faktisk eksisterende. Anvend evt. www.ois.dk til at tjekke, at husnummeret findes. Bemærk, at tilflytdto og tilflytkomdto skal være i format ÅÅÅÅMMDDTTMM
 3. Se fanen personklarskriftadr i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, adrnvn, standardadr, postnr, postdisttxt, komkode, vejkode, husnr og vejadrnvn. Bemærk, at adressen skal findes. Anvend evt. www.ois.dk til at tjekke, at husnummeret faktisk findes. Hvis en person ikke har en adresse, skal komkode også være tom, og ikke fx et blank-tegn.
 4. Se fanen personaktnavneopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, fornvn, efternvn, nvnhaenstart, adrnvn. Adrnvn må maksimalt være på 34 tegn.
 5. Se fanen personfolkekirkeopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, fkirk, start_dt_folkekirke.
 6. Se fanen personfoedselregopl i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, start_mynkod_foedested og myntxt_foedested.
 7. Se fanen personaktstatsborgerskab i det medsendte Excel-ark. Der skal være angivet: Pnr, landekod, haenstart_statsborgerskab.
 8. CPR-nr. skal alle have løbenummer, der er større end 0000 og mindre end 9999. Det skyldes, der er behov for at kunne skelne arketype-bestillinger fra bestilling af brugerdefinerede CPR-nr.
 9. Alle CPR-nr. på alle fanerne skal være i tekstformat, for ikke at miste evt. foranstillede 0. Fx med fødselsdag den 3. februar 2016, så starter CPR-nr. med 0, nemlig 030216.

Selve indlæsningen af testdata kan bestilles som en supportydelse her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side