Gå til hovedindhold
SF1520
CPR replika opslag
Person

Formål

Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der indgår følsomme personoplysninger i denne integration.
SF1520_4.0
CPR replika opslag
Status gyldig fra
20/05/2022
Version
4.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af to services, som kan bruges uafhængigt af hinanden.

Begge services benytter data fra CPR-replika, der indeholder CPR-data fra CPR-kontoret udlæst den 12. maj 2022 og med tilføjelse af de ændringer, som CPR-kontoret efterfølgende har sendt ud.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CPRQueryService
Version
3.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge lister over personer ud fra udvalgte søgekriterier.

Beskrivelse

Servicen indeholder en søgefunktion, som benytter søgesproget SOLR. Det er muligt at søge på udvalgte parametre, fx navn, fødselsdato, personnummer, vejnavn, vejkode eller adresseUUID. Mindst en parameter skal være angivet.

Anvendersystemet kalder servicen med en søgestreng, som skal være en syntaktisk korrekt formateret SOLR-querystring. SOLR understøtter komplekse forespørgsler både i forhold til constraints, fritekst og wildcardsøgninger, og søgninger på tværs af flere felter. Anvendersystemet kan også angive en parameter i forespørgslen med hvor mange resultater, der returneres i svaret.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/3

UUID: d9e10e40-1f7f-11ec-b3a3-4b927cf8dd20

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/query/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/3

UUID: d9e10e40-1f7f-11ec-b3a3-4b927cf8dd20

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/query/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
PersonBaseDataExtendedService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen giver offentlige myndigheders anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:

- Stamdata: Bl.a. navn, status, køn, civilstand samt navne-/adressebeskyttelsesoplysninger, gældende personnummer
- Relationer: Forældre, børn
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse inkl. adresseUUID, kontaktadresse, udlandsadresse, historiskadresse m.m. og visse distriktoplysninger (fx postdistrikt og sogne)
- Værgeinformationer, Forældremyndighedsinformationer
- Beskyttelsesinformationer
- Tilmeldingsstatus på NemSMS og Digital Post

For relaterede personer returneres kun CPR-nummer. Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/5

UUID: 4925d7a0-1b5b-11ec-bdc6-b312b83236d4

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/personbasedataextended/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/5

UUID: 4925d7a0-1b5b-11ec-bdc6-b312b83236d4

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/personbasedataextended/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Oprettelse af som ”Egen Test Myndighed” - Grundpakken

Ydelsen er et tilbud til leverandører, som ønsker at kunne teste som egen myndighed på den fælleskommunale infrastrukturs eksterne testmiljø.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 7.500
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

I vores CPR-replika er der for hver kommune oprettet et datasæt bestående af 4 personer – far, mor og to hjemmeboende børn. Adressen er den pågældende kommunes rådhus. Der er også oprettet en enkelt familie der bor i Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde.

Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet er ikke udbygget med felterne ’adresseUUID’, ’DeltBopæl’ eller ’VærgemålsType’.

Datasættet kan hentes her.

Arketype-testdata

KOMBIT har konstrueret et datasæt bestående af 60 personer fordelt på 11 grupper med forskellige familierelationer. Der er ligeledes inkluderet information om udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, delt bopæl, umyndiggørelse, navne- og adressebeskyttelse og tilsvarende felter. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der findes i basis-testdatasættet. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående data.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med en tekniker hos ydelsesleverandøren, før testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

I forbindelse med udarbejdelsen af egne CPR-testdata, forudsætter det, at du har et grundlæggende kendskab til strukturen af CPR-data. Du kan finde mere information om struktur og opbygning af data hos CPR-kontoret på www.cpr.dk.

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst.

Du kan også tage udgangspunkt i arketype-datasættet i forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata. Her kan du med fordel erstatte informationen med de brugerdefinerede data, således at arket fungerer som en skabelon.

Indlæsning af datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en standard supportydelse her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om CPR-data og CPR-replika på denne side. Her finder du også anbefalinger til anvendelse af de forskellige integrationer i infrastrukturen, som du kan bruge til at tilgå CPR-data.

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge personer ud fra udvalgte søgekriterier, samt en service, der kan bruges til opslag af detaljerede personoplysninger på en enkeltperson ud fra CPR-nummer. Den adskiller sig fra de øvrige integrationer om CPR-oplysninger ved, at der kan forespørges på andre parametre end personnummer. Den returnerer ydermere særskilt outputfelter vedr. CPR Vejregister.

Serviceplatformen vedligeholder lokalt en komplet kopi af CPR-registret, CPR Vejregister og CPR's myndighedsregister. Kopien hedder CPR-replika.
Dagligt og periodisk modtager Serviceplatformen ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Derudover bliver CPR-replikaet også dagligt beriget med data om en borgers mulighed for at benytte NemSMS/Digital Post.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CPRQueryService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge lister over personer ud fra udvalgte søgekriterier.

Beskrivelse

Servicen indeholder en søgefunktion, som understøtter samme søgeparametre som ADRSOG1 fra CPR, dog udvidet med fødselsdato. Mindst et parameter af typen navn, fødselsdato, personnummer, vejnavn eller vejkode skal være angivet.

Søgningen understøtter fleksibel søgning på kombinationer af CPR, Navn, Fødselsdato, Køn, Adresse, Vejnavn, Interval af husnumre, Husnumre, Etage, Side/dørnummer, Postnummer, By, Distrikt, Kommune, Vejkode samt Historisk adresser.

Anvendersystemet kalder CPR QueryService med et enkelt parameter, som skal være en syntaktisk korrekt formateret SOLR querystring. SOLR understøtter komplekse forespørgsler både i forhold til constraints, fritekst og wildcardsøgninger, og søgninger på tværs af flere felter. Anvendersystemet kan også angive, hvor mange resultater der returneres i svaret som en parameter i forespørgslen.

Servicen er baseret på CPR's ADRSOG1.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/2

UUID: 3f9751cd-45a7-430a-b5e6-fc6122c1dd22

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/query/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/2

UUID: 3f9751cd-45a7-430a-b5e6-fc6122c1dd22

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/query/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
PersonBaseDataExtendedService
Version
4.0
I drift

Formål

Servicen giver offentlige myndigheders anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:
- Stamdata: Bl.a. navn, status, køn, civilstand samt navne-/adressebeskyttelsesoplysninger, gældende personnummer
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn, historiskadresse og distrikt oplysninger (postdistrikt, mm.)
- Værgeinformationer
- Forældremyndighedsinformationer
- Beskyttelsesinformationer
- Tilmeldingsstatus på NemSMS og Digital Post

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn, status, postdistrikt, postnummer, familierelation, fødedato/CPR-nummer og standardadresse. Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

På samme måde som hos CPR-registret, returneres et svar med maksimalt 20 personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end 20 personer, skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.2 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB) med authority context

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4

UUID: e6be2436-bf35-4df2-83fe-925142825dc2

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/personbasedataextended/4

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4

UUID: e6be2436-bf35-4df2-83fe-925142825dc2

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/personbasedataextended/4

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Oprettelse af som ”Egen Test Myndighed” - Grundpakken

Ydelsen er et tilbud til leverandører, som ønsker at kunne teste som egen myndighed på den fælleskommunale infrastrukturs eksterne testmiljø.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 7.500
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika i Eksternt testmiljø til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, der beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, mens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis-testdata

I vores CPR-replika er der for hver kommune oprettet et datasæt bestående af 4 personer – far, mor og to hjemmeboende børn. Adressen er den pågældende kommunes rådhus. Der er også oprettet en enkelt familie der bor i Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde.

Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet er ikke udbygget med felterne ’adresseUUID’, ’DeltBopæl’ eller ’VærgemålsType’.

Datasættet kan hentes her.

Arketype-testdata

KOMBIT har konstrueret et datasæt bestående af 60 personer fordelt på 11 grupper med forskellige familierelationer. Der er ligeledes inkluderet information om udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, delt bopæl, umyndiggørelse, navne- og adressebeskyttelse og tilsvarende felter. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der findes i basis-testdatasættet. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Brugerdefinerede testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående data.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med en tekniker hos ydelsesleverandøren, før testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

I forbindelse med udarbejdelsen af egne CPR-testdata, forudsætter det, at du har et grundlæggende kendskab til strukturen af CPR-data. Du kan finde mere information om struktur og opbygning af data hos CPR-kontoret på www.cpr.dk.

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst.

Du kan også tage udgangspunkt i arketype-datasættet i forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata. Her kan du med fordel erstatte informationen med de brugerdefinerede data, således at arket fungerer som en skabelon.

Indlæsning af datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en standard supportydelse her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om CPR-data og CPR-replika på denne side. Her finder du også anbefalinger til anvendelse af de forskellige integrationer i infrastrukturen, som du kan bruge til at tilgå CPR-data.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side