Gå til hovedindhold
SF1520
CPR replika opslag
Person

Formål

Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1520_3.6
CPR replika opslag
Status gyldig fra
10/01/2019
Version
3.6
I drift

Beskrivelse

Integrationen indeholder en service, der kan bruges til at fremsøge personer ud fra udvalgte søgekriterier, samt en service, der kan bruges til opslag af detaljerede personoplysninger på en enkeltperson ud fra CPR-nummer. Den adskiller sig fra de øvrige integrationer om CPR-oplysninger ved, at der kan forespørges på andre parametre end personnummer. Den returnerer ydermere særskilt outputfelter vedr. CPR Vejregister.

Serviceplatformen vedligeholder lokalt en komplet kopi af CPR-registret, CPR Vejregister og CPR's myndighedsregister. Kopien hedder CPR-replika.
Dagligt og periodisk modtager Serviceplatformen ændringsudtræk fra CPR, som synkroniseres ind i CPR-replikaet. Derudover bliver CPR-replikaet også dagligt beriget med data om en borgers mulighed for at benytte NemSMS/Digital Post.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CPRQueryService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge lister over personer ud fra udvalgte søgekriterier.

Beskrivelse

Servicen indeholder en søgefunktion, som understøtter samme søgeparametre som ADRSOG1 fra CPR, dog udvidet med fødselsdato. Mindst et parameter af typen navn, fødselsdato, personnummer, vejnavn eller vejkode skal være angivet.

Søgningen understøtter fleksibel søgning på kombinationer af CPR, Navn, Fødselsdato, Køn, Adresse, Vejnavn, Interval af husnumre, Husnumre, Etage, Side/dørnummer, Postnummer, By, Distrikt, Kommune, Vejkode samt Historisk adresser.

Anvendersystemet kalder CPR QueryService med et enkelt parameter, som skal være en syntaktisk korrekt formateret SOLR querystring. SOLR understøtter komplekse forespørgsler både i forhold til constraints, fritekst og wildcardsøgninger, og søgninger på tværs af flere felter. Anvendersystemet kan også angive, hvor mange resultater der returneres i svaret som en parameter i forespørgslen.

Servicen er baseret på CPR's ADRSOG1.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/2

UUID: 3f9751cd-45a7-430a-b5e6-fc6122c1dd22

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/Query/2

UUID: 3f9751cd-45a7-430a-b5e6-fc6122c1dd22

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
PersonBaseDataExtendedService
Version
4.0
I drift

Formål

Servicen giver offentlige myndigheders anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:
- Stamdata: Bl.a. navn, status, køn, civilstand samt navne-/adressebeskyttelsesoplysninger, gældende personnummer
- Adresse: Bl.a. aktuel adresse, kontaktadresse, udlandsadresse, vejadresseringsnavn, historiskadresse og distrikt oplysninger (postdistrikt, mm.)
- Værgeinformationer
- Forældremyndighedsinformationer
- Beskyttelsesinformationer
- Tilmeldingsstatus på NemSMS og Digital Post

For de relaterede personer returneres kun adresseringsnavn, status, postdistrikt, postnummer, familierelation, fødedato/CPR-nummer og standardadresse. Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

På samme måde som hos CPR-registret, returneres et svar med maksimalt 20 personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end 20 personer, skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Servicen er en SOAP 1.2 over HTTPS med TLS 1.1 webservice, hvormed der kan hentes CPR-data kopieret til Serviceplatformens CPR-replika. Servicen benytter ikke GCTP-formatet, som en række andre CPR-services benytter.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML Token (LBSB) med authority context

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4

UUID: e6be2436-bf35-4df2-83fe-925142825dc2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPR/PersonBaseDataExtended/4

UUID: e6be2436-bf35-4df2-83fe-925142825dc2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 18. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte Serviceplatformens CPR-replika på det Eksterne Testmiljø (ExtTest) til test af CPR-persondata. Overordnet kan du benytte dig af tre typer af testdata, hvilke beskrives i nedenstående afsnit, men indledningsvis er det værd at bemærke, at typerne repræsentere forskellige afvejninger mellem fleksibilitet og indsats; nogle simple data kan benyttes uden videre, medens andre mere komplicerede data kræver forberedende arbejde.

Basis Testdata

CPR-replika indeholder et datasæt bestående af 400 personer (CPR-nr.) med følgende karakteristik: En familie med to hjemmeboende børn (far, mor, datter og søn) i hver kommune og Grønland samt en familie, hvor alle familiemedlemmer er døde. Personerne i datasættet forefindes endvidere også i Serviceplatformens e-Boks-replika samt Praksys-replika. Datasættet er fælles for alle anvenderprojekter og må derfor kun anvendes til hul-igennem-test og må naturligvis IKKE ændres.

Datasættet kan benyttes vederlagsfrit og udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk.

Arketype Testdata

​KDI har udarbejdet et datasæt bestående af 11 arketypepersoner med familierelationer, der eksempelvis inkluderer information om: Bopæl i udlandet, udenlandsk statsborgerskab, civilstand, forældremyndighed, administrativt CPR-nr., umyndiggørelse, navne-, adresse- og reklamebeskyttelse. Der er således tale om mere komplekse persondata end det, der forefindes i basis testdata. Du kan finde en oversigt over arketyperne i dette dokument (pdf) og de egentlige testdata i dette regneark (xlsx).

Datasættet - eller rettere kopi heraf - kan bestilles som en supportydelse her, hvorefter du får allokeret eget sæt af CPR-nr.

Brugerdefinerede Testdata

Som anvender har du også mulighed for at få indlæst brugerdefinerede testdata i CPR-replika. Denne løsning giver dig størst fleksibilitet, idet du definerer samtlige værdier i CPR-replika for de relevante testpersoner, og det er således muligt at understøtte særlig testcases, som ikke dækkes af ovenstående metoder.

Udarbejdelsen af sådanne testdata er dog ikke triviel, og der vil typisk være behov for sparring med tekniker hos ydelsesleverandøren, førend testdata kan indlæses korrekt i CPR-replika. Af samme årsag er denne fremgangsmåde oftest mere tidskrævende og omkostningstung end de øvrige.

Ved udfyldning af bestillingstemplate, som udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk, skal du være opmærksom på følgende:

  1. Se fanen personopl i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, pnrgaeld, status, statushaenstart, statusdto, koen, foed_dt og start_dt_person
  2. Se fanen personaktadr i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, komkode, vejkode, husnr, tilflydto og tilflytkomdto Bemærk at komkode, vejkode og hurnr skal være faktisk eksisterende. Anvende evt. www.ois.dk til at tjekke at husnummeret findes. Bemærk at tilflytdto og tilflytkomdto skal være i format ÅÅÅÅMMDDTTMM
  3. Se fanen personklarskriftadr i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, adrnvn, standardadr, postnr, postdisttxt, komkode, vejkode, husnr og vejadrnvn Bemærk at adressen skal findes. Anvende evt. www.ois.dk til at tjekke at husnummeret faktisk findes. Hvis en person ikke har en adresse skal komkode også være tom, og ikke f.eks. et blank-tegn.
  4. Se fanen personaktnavneopl i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, fornvn, efternvn, nvnhaenstart, adrnvn. Adrnvn må maksimalt være på 34 tegn.
  5. Se fanen personfolkekirkeopl i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, fkirk, start_dt_folkekirke.
  6. Se fanen personfoedselregopl i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, start_mynkod_foedested og myntxt_foedested.
  7. Se fanen personaktstatsborgerskab i det medsendte Excel ark. Der skal være angivet: Pnr, landekod, haenstart_statsborgerskab.
  8. CPR-nr skal alle have løbenummer, der er større end 1000. Det skyldes, der er behov for at kunne skelne arketype bestillinger fra bestilling af brugerdefinerede CPR-nr.
  9. Alle CPR-nr på alle fanerne skal være i tekst-format, for ikke at miste evt. foranstillede 0. F.eks. med fødselsdag den 3. feb. 2016, så starter CPRnummeret med 0, nemlig 030216.

Selv indlæsningen af testdata kan bestilles som en supportydelse her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side