Gå til hovedindhold

CPR hændelser

Navn

CPR hændelser

Beskrivelse

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte det Eksterne Testmiljø (ExtTest) til modtagelse af test CPR-hændelser for personer, som du allerede har oprettet i CPR-replika. Læs om brugen af eksternt testmiljø her. Hændelserne bestilles ved indledningsvis at udfylde en bestillingstemplate og efterfølgende bestille supportydelsen her. Bestillingstemplate udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk.

I forbindelse med test af CPR-hændelser på det Eksterne Testmiljø, skal du være opmærksom på et par forskelle fra Produktionsmiljøet: 

  • Produktionsmiljø: CPR-hændelser og CPR-replika opdateringer stammer fra samme kilde (deltafiler fra CPR Kontoret).
  • Testmiljø: CPR-hændelser og CPR-replika opdateres separat vha. testdatabestillinger.

Da hændelser og opdateringer bestilles separat på det Eksterne Testmiljø, er data ikke nødvendigvis i synkroni; eksempelvis kan en hændelse derfor oplyse én bopælskommune for en borger, medens replika udpeger en anden. Tilsvarende kan information i CPR-hændelsers kuvert og payload også divergere, da disse udfyldes med data fra forskellige kilder:

  • Kuvert: Udfyldes med informationer fra bestillingstemplate 
  • Payload: Udfyldes med information fra CPR-replika

Hvis du som anvender har behov for synkroni mellem CPR-replika og CPR-hændelser - eller mellem CPR-hændelse kuvert og payload - skal du derfor bestille sammenhængende testdata til både CPR-hændelser og CPR-replika.

Forudsætninger

Generelle forudsætninger:
Følgende skal være på plads, før det er muligt at tilgå testdata i det Eksterne Testmiljø:

  1. Organisation (både leverandør og myndighed) er oprettet på Serviceplatformen.
  2. IT-system er oprettet på Serviceplatformen.
  3. Serviceaftale er bestilt i Fælleskommunalt Administrationsmodul og godkendt på det Eksterne Testmiljø for de valgte testmyndigheder. Dette koordineres med KDI (kdi@kombit.dk).

Dokumentation:
Brugervejledning til Administrationsmodulerne for leverandører 
Brugervejledning til Administrationsmodulerne for myndigheder

Specifikke forudsætninger.

  1. Du kan kun bestille CPR-hændelser for personer, som du allerede har fået oprettet i CPR-replika (se eventuelt beskrivelse).

Omkostning

Testdata afregnes jævnfør denne supportydelse.

Servicetyper

Værd at vide

Det Eksterne Testmiljø har ikke produktionssikkerhed, hvorfor der ikke må forefindes personhenførbare data i miljøet. Bemærk, at KOMBIT betragter ægte personnumre som personhenførbare.