Gå til hovedindhold
SF1320_A
CPR - Hændelser
Person

Formål

Integrationen tilvejebringer og videresender relevante personhændelser på CPR-området for kommunale fagsystemer. Et konkret eksempel kunne være, at en borger er blevet skilt og fraflyttet kommunen. Kommunens fagsystem vil i den forbindelse modtage besked om ændring af civilstatus, opdateret adresse og ændring af kommune. Fagsystemerne er herefter i stand til at kunne reagere på hændelserne ift. de myndighedssager og arbejdsgange, som de understøtter.

Bemærk, at integrationen ikke leverer personhændelser fra udlændingeområdet.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1320_A_2.2
CPR - Hændelser
Status gyldig fra
15/01/2020
Version
2.2
I drift

Beskrivelse

Det overordnede flow for integrationen er som følger:
- Serviceplatformen modtager dagligt CPR-hændelser fra CPR-registret
- Fagsystemerne har sat et abonnement op på de hændelser, de er interesseret i
- Data analyseres for at afgøre hvilke forretningsmæssige personhændelser, der har fundet sted
- Hændelser afleveres til Beskedfordeler med én besked per hændelse

Fagsystemer skal oprette et abonnement i Beskedfordeler med angivelse af filtre på kuvertens metadata, herunder relevante personhændelser, personnumre eller adresser. Fagsystemets adgang til typer af personhændelser fra Beskedfordeler skal opsættes i Adgangsstyring. Fagsystemet vil således kun kunne modtage personhændelser fra Beskedfordeler på angivne beskedtyper og som er indeholdt i fagsystemets abonnement. Det er ikke alle hændelser fra CPR-registret, der nødvendigvis udløser en forretningshændelse. Der er dog mulighed for at sætte en Catch all op.

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
CPRHændelseBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne abonnere på CPR-hændelser.

Beskrivelse

Beskedservicen er en logisk udstilling af beskedtypen CPR_CPR-Haendelse, som dækker over relevante personhændelser fra CPR-registret.

Personhændelser omfatter eksempelvis en ændring i persons navngivning, flytning eller dødsfald. Alle personhændelser beskrives med:

- Hændelses-id: Serviceplatformens brugervendte id på hændelsen
- Hændelsesnavn: Navnet på hændelse

Se dokumentationen for en udtømmende liste af personhændelser.

For at modtage en besked, skal man benytte de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler til at modtage beskeder med beskedtypen CPR_CPR-Haendelse version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Du har som anvender mulighed for at benytte det Eksterne Testmiljø (ExtTest) til modtagelse af test CPR-hændelser for personer, som du allerede har oprettet i CPR-replika. Læs om brugen af eksternt testmiljø her. Hændelserne bestilles ved indledningsvis at udfylde en bestillingstemplate og efterfølgende bestille supportydelsen her. Bestillingstemplate udleveres ved henvendelse til kdi@kombit.dk.

I forbindelse med test af CPR-hændelser på det Eksterne Testmiljø, skal du være opmærksom på et par forskelle fra Produktionsmiljøet: 

  • Produktionsmiljø: CPR-hændelser og CPR-replika opdateringer stammer fra samme kilde (deltafiler fra CPR Kontoret).
  • Testmiljø: CPR-hændelser og CPR-replika opdateres separat vha. testdatabestillinger.

Da hændelser og opdateringer bestilles separat på det Eksterne Testmiljø, er data ikke nødvendigvis i synkroni; eksempelvis kan en hændelse derfor oplyse én bopælskommune for en borger, medens replika udpeger en anden. Tilsvarende kan information i CPR-hændelsers kuvert og payload også divergere, da disse udfyldes med data fra forskellige kilder:

  • Kuvert: Udfyldes med informationer fra bestillingstemplate 
  • Payload: Udfyldes med information fra CPR-replika

Hvis du som anvender har behov for synkroni mellem CPR-replika og CPR-hændelser - eller mellem CPR-hændelse kuvert og payload - skal du derfor bestille sammenhængende testdata til både CPR-hændelser og CPR-replika.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side