Gå til hovedindhold
Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedHent

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 2.0.

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 1.0.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedModtag

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 2.0.

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 1.0.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerAfhent

Formål

Servicen er en logisk repræsentation af den AMQP-service, som et abonnerende system skal kalde for at kunne hente beskeder via pull fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerAfleverAMQP

Formål

Servicen er en logisk repræsentation af den AMQP-service, som skal anvendes for at kunne afsende en besked via Beskedfordeleren.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
CPRHændelseBeskedHent

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne abonnere på CPR-hændelser.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen er en logisk udstilling af beskedtypen CPR_CPR-Haendelse, som dækker over relevante personhændelser fra CPR-registret.

Personhændelser omfatter eksempelvis en persons navngivning, navneændring, flytning eller dødsfald. Alle personhændelser beskrives med:

- Hændelses-id: Serviceplatformens brugervendte id på hændelsen
- Hændelsesnavn: Navnet på hændelse

Se dokumentationen for en udtømmende liste af personhændelser.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
CPRHændelseBeskedModtag

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne abonnere på CPR-hændelser.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen er en logisk udstilling af beskedtypen CPR_CPR-Haendelse, som dækker over relevante personhændelser fra CPR-registret.

Personhændelser omfatter eksempelvis en persons navngivning, navneændring, flytning eller dødsfald. Alle personhændelser beskrives med:

- Hændelses-id: Serviceplatformens brugervendte id på hændelsen
- Hændelsesnavn: Navnet på hændelse

Se dokumentationen for en udtømmende liste af personhændelser.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftAfsend

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens debitorsystem kan aflevere adviseringer om debitorkonti til Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftHent

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftModtag

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedHent

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.