Gå til hovedindhold
SF6006
Familie+ - CPR Opslag (lokal)
Person

Formål

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge familie-, stam- og navneoplysninger for en given person. Integrationen understøtter, at der ved opslag på et personnummer modtages information om personen, dennes stamdata og adresseoplysninger, samt administrative oplysninger vedr. indrapportering.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 eller SF1525 for fremsøgning af personoplysninger.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF6006_1.1
Familie+ - CPR Opslag (lokal)
Status gyldig fra
18/01/2021
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
I drift

Beskrivelse

Denne integration adskiller sig fra integration SF6005 ved, at den indeholder en kombination af outputfelter fra CPR's services Stam, Stam+, Navne3 og Familie i ét samlet svar.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 eller SF1525 for fremsøgning af personoplysninger.

Hvis du har et behov, som ikke kan dækkes ved brug af ovenstående to integrationer, så kontakt KOMBIT.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CprLookupService_FamiliePlus
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen kan ved en forespørgsel på et personnummer returnere fx stamdata, adresse og indrapportering.

Beskrivelse

Servicen tager et personnummer som parameter og returnerer oplysninger om personens:
- Stamdata: Bl.a. adresseringsnavn, c/o-navn, beskyttelsesoplysninger, status på personen, køn, fornavn, mellemnavn, efternavn, slægtsnavn, personnummer og fødedato
- Adresse: Bl.a. kommunekode, postnummer, bynavn, vejkode, bygningsnummer, husnummer, etage, sidedør, lokalitet, standardadresse, udlandsadresse og udrejselandekode
- Indrapportering/Administration: Bl.a. indrapporteringsdatoer, indrapporteringsmyndigheder og tidligere navne markering

For de relaterede personer returneres kun:
- Adresseringsnavn (ADRNVN)
- Status (CNVN_STATUS)
- Postdistrikt (CPSN_POSTDISTTXT)
- Postnummer (CPST_POSTNR)
- Familierelation (FAMMRK)
- Fødedato/CPR-nummer (PNT_FOEDDATO)
- Standardadresse (STADR)

Yderligere oplysninger om de relaterede personer må derfor hentes gennem et nyt opslag på pågældende person.

Servicen er baseret på CPR's familie. På samme måde som hos CPR-registret returneres et svar med maksimalt 20 personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end 20 personer, skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- Certifikat- InvocationContext

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2

UUID: a34cf599-26e4-4609-bfbd-2490d3d1c3ab

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/familie-plus/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2

UUID: a34cf599-26e4-4609-bfbd-2490d3d1c3ab

EntityId: http://cpr.serviceplatformen.dk/service/familie-plus/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

I forbindelse med bestilling af egne brugerdefinerede testdata, Kan du benytte følgende bestillingsark med hjælpetekst. 

Link til tomt bestillingsark med hjælpetekst. 

 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.  

I Det følgende links kan du finde en oversigt over arketyperne KOMBIT har konstrueret , hvor der er tale om mere komplekse persondata end det , der findes i basis-testdatasættet:

Her er: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side