Gå til hovedindhold
SF6001
ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)
Person

18.01.2021 / SF6001 er lukket for tilgang af nye anvendere

Det er således ikke muligt at oprette nye serviceaftaler på integrationens service.

Ændringen påvirker ikke eksisterende anvendere. Allerede indgåede serviceaftaler er stadig gyldige og servicen er fortsat i drift. Der er p.t. ikke nogen konkret plan for hvornår servicen udfases. Når der er fastlagt en dato for udfasning, vil dette blive meldt ud i henhold til varslingsfristerne i de Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur.

Nye anvendere kan i stedet bruge SF1520 CPR replika opslag eller SF1525 Persondata Samling Hent. Hvis nye anvendere har et behov, som ikke kan dækkes af en af disse integrationer, kan KDI kontaktes på kdi@kombit.dk.

Formål

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF6001_1.1
ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)
Status gyldig fra
18/01/2021
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af en service, hvorved kommunale fagsystemer ved forespørgsel på postnummer, vejkode eller vejnavn samt en eller flere inputparametre, kan fremsøge personer.

Denne integration adskiller sig fra SF6000 ved, at den leverer aktuelle og historiske data på adressen. SF6000 leverer kontaktadresse i klarskrift ved forespørgsel på et personnummer.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 eller SF1525 for fremsøgning af personoplysninger.

Hvis du har et behov, som ikke kan dækkes ved brug af ovenstående to integrationer, så kontakt KDI.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CprLookupService_ADRSOG1
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen kan returnere adresse eller stamdata på baggrund af en eller flere inputparametre.

Beskrivelse

Servicen tager et postnummer, en vejkode eller et vejnavn samt en eller flere af 27 inputparametre og returnerer følgende oplysninger om personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej:
- Adresse: Bygningsnummer, adresseringsnavn, etage, husnummer, sidedør, kommunekode, vejkode
- Stamdata: Bl.a. personnummer, om der foreligger adresse-/navnebeskyttelse, status, fødedato, til- og fraflytningsdato

Servicen er baseret på CPR's adrsog1. På samme måde som hos CPR-registret returneres et svar med maksimalt 20 personer ad gangen. Skulle søgningen resultere i et svar med flere end 20 personer, skal servicen kaldes igen for at hente de næste 20 personer i svaret.

Servicen henter data fra Serviceplatformens lokale replika af CPR. Data i Serviceplatformens CPR-replika opdateres dagligt.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodel:
- Certificat - InvocationContext

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2

UUID: 6538f113-b1e6-4b21-8fe1-28b7bf78a1bd

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CPRLookup/CPRLookup/2

UUID: 6538f113-b1e6-4b21-8fe1-28b7bf78a1bd

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Oprettelse af egne testdata i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af egne data i CPR-replikaet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Oprettelse af testdata - et sæt arketyper i CPR replika på Serviceplatformen

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til få oprettet testdata for en eller flere integrationstest.

Ydelsen giver mulighed for oprettelse af ét sæt arketyper, baseret på en kopi af standard arketyperne.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side