Gå til hovedindhold

Infrastrukturrelaterede roller

Her finder du tjeklister, der kan hjælpe dig med at komme godt fra start i din infrastrukturrelaterede rolle.

Denne side er til dig, der er ny ud i en rolle i den fælleskommunale infrastruktur – og til dig der skal overlevere og introducere kollegaer, der er udpeget til at varetage en eller flere infrastrukturrelaterede roller.

Via tjeklister guider KOMBIT til information, optagelser, systemadgange, aktiviteter, møder og netværk, der er relevant for din opgaveløsning.

Tjeklisterne opdateres som minimum en gang årligt. Næste opdatering gennemføres i Q4/2023. Skriv til FKI@kombit.dk, hvis du opdater fejl eller har forbedringsforslag. 

Start med den fælles tjekliste og tilgå herefter de relevante rollespecifikke tjeklister.

Fælles tjekliste

Denne tjekliste skal alle, der bliver udpeget i en eller flere infrastrukturrelaterede roller, gennemgå.

Om rollerne

Alle rollebeskrivelser findes i KOMBITs rollegalleri.

Introduktion til KOMBIT

 • Klik her for introduktion af KOMBIT.
 • Klik her for at læse om vilkår for samarbejde mellem KOMBIT og kommuner samt vilkår for samarbejde om Monopolbruddet.

Information om den fælleskommunale infrastruktur

 • Digitaliseringskataloget.dk er centralt og stedet, hvor du finder information, materiale og værktøjer relateret til den fælleskommunale infrastruktur. Klik her for at tilgå præsentation af Digitaliseringskataloget.
 • Klik her for at læse mere om den fælleskommunale infrastruktur.
 • Klik her for at tilgå optaget basiswebinar om den fælleskommunale infrastruktur. Basiswebinaret er en generel, pædagogisk og overordnet introduktion til den fælleskommunale infrastruktur og centrale integrationer i infrastrukturen. Du finder præsentationen, der bliver gennemgået i videoen, ved at klikke her.
 • Klik her for at læse om kommunens afregning af den fælleskommunale infrastruktur.
 • Klik her for hjælp og materiale til leverandører, der skal integrere til den fælleskommunale infrastruktur.
 • Klik her for at tilgå cases, der viser hvordan leverandører og kommuner anvender den fælleskommunale infrastruktur.
 • Klik her for at tilgå materiale fra og information om webinarrækken Infrastruktur i praksis, hvor kommuner deler viden og erfaring om anvendelse af infrastrukturen.
 • Pipeline for udvikling af den fælleskommunale infrastruktur. Oversigten opdateres hvert kvartal.
 • Klik her og tilgå driftstatusrapporter, der beskriver seneste måneds drift på den fælleskommunale infrastruktur. Driftstatusrapport publiceres hver måned.

Nyheder og notifikationer

 • Klik her for at tilmelde dig nyheder og notifikationer fra Digitaliseringskataloget.dk
 • Klik her for at tilmelde dig nyheder fra kombit.dk
 • Klik her for at tegne abonnement på driftsmeddelelser for den fælleskommunale infrastruktur

Systemadgange

 • Kontakt kommunens KLIK-administrator, som kan oprette dig som bruger og tilknytte projekter til dig i KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering). KLIK er det opgave- og opfølgningsværktøj, som KOMBIT anvender til at publicere og monitorere kommunevendte opgaver. I KLIK 2.0 er KOMBITs rollegalleri integreret. Du kan tilgå KLIK her: https://klik.kombit.dk/login
 • Tilmeld dig Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde", der bruges til deling af erfaringer og viden. Kontakt KOMBIT på infrastruktur@kombit.dk.
 • Få adgang til Infrastrukturen i tal, hvor du finder data om kommunes aktuelle og potentielle anvendelse af infrastrukturen. Du får adgang ved at sende en mail til infrastruktur@kombit.dk og oplyse dit navn, efternavn, mail og telefon. Herudover skal din kommune tildele dig en "Free PowerBI-licens".

Arrangementer

Netværk

 • Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde" bruges til at dele erfaringer og viden på tværs af kommunerne. Kontakt infrastruktur@kombit.dk for at få adgang.
 • I KLIK 2.0 kan du se hvem i din kommune, der bestrider de forskellige roller i KOMBITs rollegalleri.
 • I KLIK 2.0 kan du tilgå lister med kontaktinformation på de personer, der er udpeget til roller i KOMBITs rollegalleri i andre kommuner (forudsat, at personen har givet lov til deling af kontaktinformation)

Brug for hjælp?

 

Rollespecifikke tjeklister

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Samarbejdspartnere

Rollen som Infrastrukturejer varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af nedenstående roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagdirektør

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Arrangementer

OBS! Hvis ikke du finder den information du har behov for, kan det skyldes, at den endnu ikke er tilgængelig.

Netværk

Tilmeld dig Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde". Kontakt KOMBIT på infrastruktur@kombit.dk.

Samarbejdspartnere

Rollen som infrastrukturansvarlig varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturejer
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagchef
 • KOMBIT-programleder
 • ØiR-koordinator
 • Infrastrukturadministratorer: Aftaleadministrator, Rolleadministrator, Organisationsadministrator, Fordelingskomponentadministrator, Klassifikations-/sortimentsadministrator,
 • Projektledere

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Information om Fælleskommunalt Administrationsmodul

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som Aftaleadministrator, er du med til at understøtte, at fagsystemer – efter indgåelse af en serviceaftale - kan få adgang til kommunens data. Det er således Aftaleadministratoren, der godkender samtlige service- og føderationsaftaler.

Fælleskommunalt Administrationsmodul, som er Aftaleadministratorens primære arbejdsredskab, har således primært afhængighed til Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere og Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer.

Systemadgange samt login via brugergrænseflade

Før du kan tilgå Fælleskommunalt Administrationsmodul, skal du være tildelt de fornødne rettigheder i NemLog-In brugeradministration.

Se vejledning om tildeling af rettigheder i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Du kan herefter logge ind på løsningens produktions- og/eller testmiljø:

Samarbejdspartnere

Rollen som Aftaleadministrator varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • ØiR-koordinator
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagchefer
 • Systemansvarlige/systemadministratorer
 • It- og Digitaliseringsafdeling
 • Projektledere

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Information om Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere

Læs mere om Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere i Digitaliseringskataloget

Information om Fælleskommunalt Administrationsmodul

Kommunale erfaringer

 • Klik her for at tilgå materiale fra Infrastruktur i praksis-webinaret: KLE styrer data i den fælleskommunale infrastruktur! Har din kommune styr på KLE?

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som Rolleadministrator er du bl.a. med til at understøtte oprettelse, modellering og tildeling af jobfunktionsroller i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Fælleskommunalt Administrationsmodul, som er Rolleadministratorens primære arbejdsredskab, har primært afhængighed til Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere.

OBS! Vær opmærksom på, om man i din kommune har implementeret en lokal løsning, der synkroniserer medarbejder- og organisationsdata op i den del af Fælleskommunalt Administrationsmodul, der vedrører arbejdet med jobfunktionsroller, da dette vil have en indvirkning på, hvilken arbejdsgang du skal følge.

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer i relation til Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere (SF1511 og SF1515).

Systemadgange samt login via brugergrænseflade

Før du kan tilgå Fælleskommunalt Administrationsmodul, skal du være tildelt de fornødne rettigheder i NemLog-In brugeradministration. Se vejledning om tildeling af rettigheder i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Du kan herefter logge ind på løsningens produktions- og/eller testmiljø:

Se Brugervejledning til Administrationsmodulerne for myndigheder for vejledning til oprettelse, dataafgrænsning og tildeling af jobfunktionsroller.

OBS! Vær opmærksom på, om man i din kommune har implementeret en lokal løsning, der synkroniserer medarbejder- og organisationsdata op i den del af Fælleskommunalt Administrationsmodul, der vedrører arbejdet med jobfunktionsroller, da dette vil have en indvirkning på, hvilken arbejdsgang du skal følge.

Samarbejdspartnere

Rollen som Rolleadministrator, varetages ofte i samarbejde med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • ØiR-koordinator
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagchefer
 • Systemansvarlige
 • It- og Digitaliseringsafdeling
 • Projektledere

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Information om Fælleskommunal Fordelingskomponent og Serviceplatformens Administrationsmodul

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som Fordelingskomponentadministrator, er du ansvarlig for at oprette og vedligeholde fordelingsregler til brug for fordeling af journalnotater og dokumenter mellem fagsystemer. En fordelingsregel skal bl.a. opmærkes med et KLE-nummer og en handlingsfacet, ligesom det skal angives, hvornår den er gyldig fra/til, og mellem hvilke fagsystemer journalnotater eller dokumenter skal fordeles

Fordelingskomponenten har således afhængighed til Fælleskommunalt Administrationsmodul og Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer relateret til SF2900 Fordelingskomponenten.

Systemadgange samt login til brugergrænseflade

Før du kan tilgå Serviceplatformens Administrationsmodul, skal du være tildelt de fornødne rettigheder i NemLog-In brugeradministration. Se vejledning om tildeling af rettigheder i Serviceplaformens Administrationsmodul. Du kan herefter logge ind på Serviceplatformens Administrationsmodul og oprette, tilrette samt nedlægge fordelingsregler i Fælleskommunal Fordelingskomponent:

Samarbejdspartnere

Rollen som Fordelingskomponentadministrator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • ØiR-koordinator
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagchefer
 • Systemansvarlige
 • It- og Digitaliseringsafdeling
 • NGDP-ansvarlig
 • Projektledere

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle.

Information om Fælleskommunalt Organisationssystem

Læs om Fælleskommunalt Organisationssystem i Digitaliseringskataloget.

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som Organisationsadministrator, er du ansvarlig for oprettelse og vedligehold af organisations- og medarbejderdata i Fælleskommunalt Organisationssystem. Dette indebærer bl.a. KLE-opmærkning af kommunens organisation og oprettelse af henvendelsessteder til brug for fagsystemer.

Fælleskommunalt Organisationssystem, der er Organisationsadministratorens primære arbejdsredskab, har således afhængighed til Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere, Fælleskommunalt Klassifikationssystem, Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks og Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer relateret til SF1500 Organisation.

Systemadgange samt login via brugergrænseflade

Systemadgange til brugergrænsefladen
Før du kan tilgå Fælleskommunalt Organisationssystems brugergrænseflade, skal du være tildelt de fornødne rettigheder (jobfunktionsroller) i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Se vejledning om tildeling af rettigheder (jobfunktionsroller) i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Som organisationsadministrator, har du behov for at få tildelt læse- og skrive-/redigeringsrettigheder. Dette skal du – efter godkendelse af relevant leder - bruge rolleadministratorens hjælp til. Vær opmærksom på, hvordan den rolle, du tildeles, dataafgrænses. Det er bl.a. muligt at få tildelt rettigheder, hvor du kan se CPR-nummer på medarbejdere, der er registreret i Fælleskommunalt Organisationssystem. Alt efter organiseringen i din kommune, er det ikke sikkert, du har lov til at se disse CPR-numre. 

OBS! Vær opmærksom på, om man i din kommune har implementeret en lokal løsning, der skriver op i den del af Fælleskommunalt Administrationsmodul, der vedrører arbejdet med jobfunktionsroller, da dette vil have en indvirkning på, hvilken arbejdsgang din rolleadministrator skal følge.

System-til-systemadgange
Mange kommuner har en lokal organisationsløsning, der synkroniserer kommunens lokale organisation til Fælleskommunalt Organisationssystem. Kommunens ansvar er her at sørge for, at den lokale løsning synkroniserer data op i Fælleskommunalt Organisationssystem i overensstemmelse med KOMBITs anvisninger for Fælleskommunalt Organisationssystem. Dertil kommer, at kommunen skal være opmærksom på, at egen lokal organisationsløsning først kan synkronisere data op i Fælleskommunalt Organisationssystem, når kommunen har godkendt en serviceaftale i Fælleskommunalt Administrationsmodul med formål herom.

Samarbejdspartnere

Rollen som organisationsadministrator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • Fagchefer
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagsystemansvarlige/fagsystemadministratorer
 • It- og Digitaliseringsafdeling
 • Projektledere
 • SOR-administrator
 • Klassifikations-/sortimentsadministrator
 • Rolleadministrator
 • Aftaleadministrator
 • Lokal organisationsadministrator

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

 Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle. 

Information om Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som Klassifikations-/sortimentsadministrator, er du bl.a. ansvarlig for at tegne abonnementer til sortimenter, detaljere sortimenter og oprette lokale klassifikationer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

Fælleskommunalt Klassifikationssystem, der er Klassifikations-/sortimentsadministratorens primære arbejdsredskab, har afhængighed til Fælleskommunalt Organisationssystem, ØiR og Fælleskommunal Fordelingskomponent.

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer relateret til SF1510 Klassifikation og SF7002 Sortiment.

Systemadgange samt login via brugergrænseflade

Før du kan tilgå Fælleskommunalt Klassifikationssystem, skal du være tildelt de fornødne rettigheder i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Se vejledning om tildeling af rettigheder i Fælleskommunalt Administrationsmodul og information om adgang til brugergrænsefladen. Du kan herefter logge ind i Produktions- og/eller Eksternt testmiljø:

OBS! Vær opmærksom på, om man i din kommune har implementeret en lokal løsning der skriver op i den del af Fælleskommunalt Administrationsmodul, der vedrører arbejdet med jobfunktionsroller, da dette vil have en indvirkning på, hvilken arbejdsgang din rolleadministrator skal følge.

Samarbejdspartnere

Rollen som klassifikations-/sortimentsadministrator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • ØiR-koordinator
 • ØiR debitor administrator
 • ØiR finans administrator
 • It- og Digitaliseringschef
 • Fagchefer
 • Systemansvarlige/systemadministratorer
 • It- og Digitaliseringsafdeling
 • Projektledere

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

 Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle

Netværk

Tilmeld dig Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde". I samarbejdsrummet findes undergruppen "ØiR Kommunenetværk". Kontakt KOMBIT på infrastruktur@kombit.dk.

Information om ØiR

 • Læs mere om ØiR
 • Læs ’ØiR i Fokus’
 • Klik her for optaget ØiR-specifik gennemgang af Digitaliseringskataloget (marts 2021).
 • Klik her for gennemgang af ØiR-relaterede begreber.
 • Klik her for optaget introduktion til ØiR (Oplæg ØiR-koordinator netværksmøde februar 2021).
 • Klik her for oplæg om Randers Kommunes erfaringer med skift af ERP-leverandør (Oplæg på ØiR-koordinator netværksmøde september 2021).
 • Klik her for optaget basiswebinar med grundlæggende introduktion til den fælleskommunale infrastruktur (marts 2022).

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Sortimenter, der anvendes i ØiR til at sikre og validere de data der udveksles, skaber afhængighed til Fælleskommunalt Klassifikationssystem, hvor sortimenter oprettes, vedligeholdes og beriges. Endeligt er det i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, at man tegner abonnement på sortimentet, og hvor du – efter behov - kan detaljere sortimentet og oprette kommunespecifikke klassifikationer til detaljering af sortimentet eller til udstilling i et eller flere fagsystemer. ØiR-koordinatorrollen har derfor afhængighed til bl.a.:

 • Fælleskommunalt Klassifikationssystem
 • Fælleskommunalt Organisationssystem

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer i relation til:

 • SF1590_A Afsend økonomipostering
 • SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering
 • SF1590 B 02 Afsend DebitorForespørgsel
 • SF1590_B 03 Afsend DebitorIndbetaling
 • SF1590_D Afsend Faktura til Godkendelse
 • SF1590_E Afsend Betalingsanmodning til NemKonto
 • SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler
 • SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler
 • SF1510 Klassifikation
 • SF7002 Overfør Sortiment

Samarbejdspartnere

Rollen som ØiR-koordinator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af følgende roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • Systemejer og -ansvarlig for bogføringssystemet
 • ØiR finans administrator
 • Systemejer og -ansvarlig for opkrævningssystemet
 • ØiR debitor administrator
 • Klassifikations-/sortimentsadministrator
 • Projektleder
 • ERP-leverandør
 • Fagområder

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

Da arbejdet med ØiR-relaterede opgaver er komplekst, har kommuner gode erfaringer med – lokalt i egen kommune – at etablere en fast ØiR-gruppe, der har til formål regelmæssigt at drøfte og koordinere emner og opgaver i relation til ØiR i kommunens fagsystemer, omlægning af snitflader til ØiR-integrationer, eventuelle fejl i kommunens anvendelse af ØiR-integrationer, kommende udbud med integrationer til kommunens ERP-løsning osv. Altså opgaver, der foranlediger løbende tværfagligt samarbejde og koordinering. Denne gruppe kan fx bestå af personer, der varetager centrale ØiR-relaterede roller; ØiR-koordinatoren, ØiR debitor administratoren, ØiR finans administratoren og kommunens ansvarlige konsulent og/eller it-konsulent på kommunens ERP-løsning.

 Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle

Netværk

Tilmeld dig Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde". I samarbejdsrummet findes undergruppen "ØiR Kommunenetværk". Kontakt KOMBIT på infrastruktur@kombit.dk.

Information om ØiR

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som ØiR finans administrator, vil du bl.a. være afhængig af de værdier, der er defineret i sortimentet mellem bogføringssystemet og relevante fagsystemer, der har behov for at sende finansposteringer til bogføringssystemet. Dels kan du have behov for, at relevante organisationsenheder oprettes i Fælleskommunalt Organisationssystem, så relevante omkostningssteder fx. kan oprettes i det pågældende finanssortiment i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Der kan eksempelvis også være behov for, at konti i finanssortimentet i Fælleskommunalt Klassifikationssystem detaljeres med generelt eller lokalt definerede værdier. Der er således både afhængighed til:

 • Fælleskommunalt Klassifikationssystem
 • Fælleskommunalt Organisationssystem

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer i relation til SF1590_A Afsend økonomipostering.

Samarbejdspartnere

Rollen som ØiR finans administrator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af nedenstående roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • Systemejer og -ansvarlig for kommunens ERP-løsning (Bogføringssystemet)
 • ØiR debitor administrator
 • Klassifikations-/sortimentsadministrator
 • Projektledere
 • ERP-leverandør (Bogføringssystemet)
 • Personer på kommunens fagområder med opgaver der relaterer sig til Økonomi/Bogføring/ ØiR Finans ebitor

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.

 Læs Fælles tjekliste og find henvisning til grundlæggende viden og forudsætninger for din rolle

Netværk

Tilmeld dig Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde". I samarbejdsrummet findes undergruppen "ØiR Kommunenetværk". Kontakt KOMBIT på infrastruktur@kombit.dk.

Information om ØiR

Sammenhænge og afhængigheder til andre dele af infrastrukturen

Som ØiR debitor administrator, vil du bl.a. være afhængig af de værdier, der er defineret i sortimentet mellem opkrævningssystemet og relevante fagsystemer. Du kan fx have brug for, at en given organisationsenhed oprettes i Fælleskommunalt Organisationssystem, så der kan laves en organisatorisk reference i det pågældende debitorsortiment i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Der er således både afhængighed til:

 • Fælleskommunalt Klassifikationssystem
 • Fælleskommunalt Organisationssystem

Notifikationer

Tilmeld dig notifikationer i relation til:

 • SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering
 • SF1590_B_ 02 Afsend DebitorForespørgsel
 • F1590_B_03 Afsend DebitorIndbetaling

Samarbejdspartnere

Rollen som ØiR debitor administrator, varetages ofte i sammenhæng med en eller flere af nedenstående roller:

 • Infrastrukturansvarlig
 • Systemejer og -ansvarlig for ERP-løsningen (opkrævningssystemet)
 • ØiR finans administrator
 • Klassifikations-/sortimentsadministrator
 • Projektledere
 • ERP-leverandør (opkrævning)
 • Personer på kommunens fagområder med opgaver der relaterer sig til opkrævning/ ØiR Debitor

OBS! Alt efter organiseringen i din kommune, kan du opleve, at én eller flere af ovenstående roller i praksis bliver varetaget af den samme person.