Gå til hovedindhold
Billede med ikon

Bliv klar til at kode: Klassifikationssystem

Hvordan får du adgang til Fælleskommunalt Klassifikationssystem? Her finder du gode råd og vejledninger, så du kan blive klar til at kode.

Brugeradgang til klassifikationer og sortimenter

Teknisk adgang til klassifikationer

Teknisk adgang til sortimenter

Adgang til brugergrænseflade

Brugergrænsefladen til Fælleskommunalt Klassifikationssystem benyttes af kommunale medarbejdere eller leverandører, der har behov for at se eller administrere klassifikationer og sortimenter. Du finder brugergrænsefladen her: 

Kommuners adgang til brugergrænsefladen

Din kommunes rolleadministrator giver brugere adgang til brugergrænsefladen på Fælleskommunalt Klassifikationssystem ved at:

 • Oprette en jobfunktionsrolle i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Jobfunktionsrollen skal indeholde de brugersystemroller, der matcher de arbejdsopgaver, brugeren skal udføre i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Du kan læse mere i vejledningen Udarbejdelse af jobfunktionsroller og tilknytning til brugersystemroller.
 • Tildele jobfunktionsrollen til relevante brugere i din organisations Identity Provider (IdP).

I mange kommuner sker ovenstående via kommunens løsning til brugerstyring og rolletildeling.

De fleste organisationer har brug for to basis-jobfunktionsroller til brugergrænsefladen på Fælleskommunalt Klassifikationssystem:

 • Klassifikationsortimentlaes (el.lign.) med brugersystemrollen ”laes”. Jobfunktionsrollen giver adgang til at se fælleskommunale og din organisations informationer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.
 • Klassifikationsortimentadmin (el.lign.) med brugersystemrollerne ”rediger klassifikation” (dataafgrænsning:  *), ”rediger sortiment” (dataafgrænsning: *) og ”abonner”. Jobfunktionsrollen giver samme adgang som Klassifikationsortimentlaes samt adgang til at redigere din organisations informationer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

Rolleadministratoren kan også oprette andre eller supplerende jobfunktionsroller med forskellige kombinationer af brugersystemroller og specifikke dataafgrænsninger. På den måde kan I mere præcist styre brugernes rettigheder til at redigere din organisations informationer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

Leverandørers adgang til brugergrænsefladen

Leverandører får adgang til brugergrænsefladen på Fælleskommunalt Klassifikationssystem via NemLog-in:

Klassifikation - Webservices

Du finder detaljer om de tilgængelige webservices for Fælleskommunalt Klassifikationssystem her: Klassifikation (SF1510)

For at kunne kalde webservices, skal du have installeret følgende certifikater: 

Se også vejledningen Kom godt i gang med certifikater.

WSDL og XSD-filer findes på endpoints for de enkelte services. 

Når ovenstående er på plads, og de nødvendige serviceaftaler er godkendt af relevante myndighed, kan du begynde at kalde webservices. 

Kom godt i gang med webservices
Hvis det er første gang, du skal kalde en webservice i den fælleskommunale infrastruktur, er der hjælp at hente her:

Klassifikation - Serviceaftale

Løsninger, der ønsker at kalde Fælleskommunalt Klassifikationssystem, skal indgå serviceaftaler med relevante myndigheder.

I Fælleskommunalt Administrationsmodul kan du anmode om følgende serviceaftaler:

 • ”Klassifikation”, der giver adgang til at kalde de fire OIO-webservicer (FacetService, KlasseService, KlassifikationService og KlassifikationSystemService).
 • ”KlassifikationListeHent”, der giver adgang til at kalde webservicen KlassifikationListeHent.

Du kan læse mere om serviceaftaler og finde vejledning til oprettelse i Fælleskommunalt Administrationsmodul på denne side.

Klassifikation - dokumentation og vejledning

Dokumentationen for integrationen SF1510 Klassifikation indeholder servicebeskrivelser for de enkelte webservices (herunder fejlkoder): 

Klassifikation - eksempler og værktøjer

Kodeeksempler
Kodeeksemplerne demonstrerer, hvordan klasser genereres på baggrund af WSDL-filerne, og hvordan webservices kaldes for bl.a. Fælleskommunalt Klassifikationssystem. 

Kodeeksemplerne for .NET understøtter .NET 4.8. Der er kendte udfordringer med OIOIDWS, hvis man anvender nyere versioner af .NET - i maj 2023 publicerede KOMBIT derfor et kodebibliotek, der er en videreudvikling af Digitaliseringsstyrelsens OIOIDWS.Net-pakke.

Klassifikation - Test

Testmyndighed
Hvis I ikke har en myndighed at teste med, kan I få oprettet jeres egen testmyndighed. Kontakt FKI@kombit.dk for mere information.

Sortiment - Modtag

Du kan modtage sortimenter via Filudveksling, hvis din it-løsning integrerer til SF7002.

Via SF7002 modtager din it-løsning to filer:

 • Metadatafil: Filen indeholder information om datafilen og rutning.
 • Datafil: Sortimentet i XML. Filens struktur afspejler sortimentets opbygning, der består af sortiment, delsortimenter, registreringsværdier og eventuelt detaljeringer.

  Du får adgang til SF7002 på samme måde som til andre integrationer til Filudveksling (SFTP). For SF7002 gælder det, at:

  • Du registrerer dine fysiske it-løsninger (it-systeminstanser) som anvender af Filudveksling i Fælleskommunalt Administrationsmodul.
  • Du etablerer rutning på Serviceplatformen mellem Fælleskommunalt Klassifikationssystem og din it-løsning. Der skal etableres særskilt rutning for hver fysisk it-løsning. Rutning etableres via en supportydelse.
  • Du etablerer overvågning på Serviceplatformen af dine indmapper til Filudveksling.
    

  Sortiment - Test

  Et sortiment er knyttet til en kommune. Afhængigt af, hvordan sortimenter benyttes i de sammenhænge, din it-løsning skal understøtte, kan det være aktuelt at anvende en eller flere sortimentsvarianter til test.

  • Sortiment, der kun indeholder fælleskommunale begreber.
  • Sortiment, der både indeholder fælleskommunale og kommunens egne begreber.
  • Sortiment, der kun indeholder kommunens egne begreber.  

  Du kan teste, at din it-løsning kan modtage sortimenter gennem Filudveksling, ved at bede en kommune, du samarbejder med, tegne abonnementer på udvalgte sortimenter. Kommunen tegner abonnementerne på vegne af din it-løsning i brugergrænsefladen til Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

  Er du leverandør, og samarbejder du endnu ikke med en kommune, kan KOMBIT assistere med test af SF7002. Du kan skrive til FKI@kombit.dk, hvis du har brug for hjælp til test af sortimenter i Ekstern test. KOMBIT råder kun over sortimenter med fælleskommunale begreber.