Gå til hovedindhold
Billede med ikon

Forretningsmæssigt overblik: Klassifikationssystem

Her kan du få overblik over, hvordan Fælleskommunalt Klassifikationssystem inkl. sortimenter kan anvendes i din forretning.

Fælleskommunalt Klassifikationssystem består af klassifikationer og sortimenter, som har forskellige forretningsmæssige målgrupper og formål. 

Forretningsmæssig anvendelse af klassifikationer

Anvendere af klassifikationer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem er typisk kommunale fagsystemer og overbliksløsninger. Via brugergrænsefladen og webservices kan kommunale medarbejdere og it-løsninger: 

 • Vedligeholde kommunens egne klassifikationer
 • Udvide fælles klassifikationer, så lokale behov tilgodeses
 • Udsøge og hente enkelte begreber eller hele klassifikationer

Forretningsmæssig anvendelse af sortimenter

Præcis og ensartet opmærkning af kommunens information sker i et samspil mellem kommunens medarbejdere og de it-løsninger, der understøtter den kommunale opgaveløsning. Klassifikationer sikrer opmærkning af data inden for faste udfaldsrum. Når brugere eller it-løsninger opretter sager, kan det fx sikres, at sagerne er opmærket med et sagsnummer, et KLE-nummer.

For fagløsninger er det ofte hensigtsmæssigt at indsnævre udfaldsrummet af begreber yderligere. For eksempel kan udfaldsrummet indsnævres til netop de KLE-numre, der dækker de sagstyper, som fagsystemet behandler. Sortimenter understøtter en indsnævring af udfaldsrummet af begreber. I Fælleskommunalt Klassifikationssystem kan sortimenter defineres centralt og distribueres til relevante it-løsninger. Kommunens it-løsninger kan anvende både fælleskommunale og kommunens egne sortimenter.

Arbejdsgange understøttet af sortimenter

På sortimentsområdet understøtter Fælleskommunalt Klassifikationssystem fire kommunale arbejdsgange:

 • Se sortiment: Fælleskommunalt Klassifikationssystem er én indgang til kommunens sortimenter. Du kan orientere dig om fælleskommunale og kommunens egne sortimenter og se detaljer om deres sammensætning og betydning.

 • Udvid sortiment: En integration til en fælleskommunal fagløsning benytter typisk sortimenter med identisk indhold på tværs af alle kommuner. Du kan tilpasse et sortiment til kommunens behov ved at detaljere de fælles begreber. Det gøres ved at tilføje kommunale begreber til sortimentet. Denne video og denne vejledning beskriver, hvordan du kan udvide et eksisterende sortiment. 

 • Definér sortiment: Du kan vedligeholde kommunale sortimenter og dermed centralt administrere de begreber, som kommunens it-løsninger, der abonnerer på sortimenterne, må anvende.

 • Abonnér på sortiment: En it-løsning, der anvender et sortiment, bør altid holde den seneste version af sortimentet. Ændres et sortiment i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, sendes sortimentet automatisk til de it-løsninger, der abonnerer på sortimentet. Du administrerer kommunens abonnementer i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Denne video og denne vejledning beskriver, hvordan du kan tegne abonnement på et sortiment.
   

Struktur for et sortiment
 

 • Sortiment: Sortimentets øverste niveau navngiver sortimentet og indeholder en beskrivelse af sortimentet inklusiv en reference til de integrationer, sortimentet er knyttet til.

 • Delsortiment: Sortimentets mellemliggende niveau. Delsortimentets funktion er at pege på et element, som det underliggende udfaldsrum af registreringsværdier gælder for. Et delsortiment peger typisk på et element i en snitflade, fx <konto></konto>, et såkaldt klassificeret element. Et sortiment kan have mange delsortimenter.

 • Registreringsværdi: Sortimentets nederste niveau. En registreringsværdi referer til et begreb i en klassifikation eller en organisationsenhed i Fælleskommunalt Organisationssystem. En registreringsværdi er et gyldigt begreb, fx kontonummeret 5.68.91.2.007, for det element, som det overliggende delsortiment peger på. Et delsortiment kan have mange registreringsværdier. I visse tilfælde kan registreringsværdier detaljeres ved at tilføje et fjerde niveau af underliggende registreringsværdier.
   

Anvendelse af sortimenter

Sortimenter kan anvendes i sammenhænge, hvor det er formålstjenligt centralt at administrere hvilket udfaldsrum af begreber, der må anvendes i en bestemt sammenhæng. Ofte anvendes sortimenter i forbindelse med en integration, dvs., når to it-løsninger udveksler data. Det kan for eksempel være en fælleskommunal fagløsning, der udveksler data til kommunens økonomisystem. I denne situation holder både afsender og modtager en kopi af det samme sortiment. Begge it-løsninger kender dermed det fælles udfaldsrum af begreber, der må anvendes, når data udveksles.

Sortimenter anvendes meget på økonomiområdet. Fælleskommunale Økonomiintegrationer anvender sortimenter i disse integrationer: