Gå til hovedindhold
SF1590_B_01
Afsend DebitorRegistrering
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overdrage fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) til det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen tilbage om indbetalinger og afskrivninger af de pågældende fordringer, samt advisere om statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet.

I forbindelse med at Gældstyrelsen tager PSRM (inddrivelsesløsning som erstatter EFI) i brug er integrationen tilpasset nye krav fra Gældstyrelsen. Det vil sige, at integrationen desuden sikrer, at debitorsystemet kan videresende fordringer fra kommunens debitorsystem til Gældstyrelsen til inddrivelse.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_B_01_3.9
Afsend DebitorRegistrering
Status gyldig fra
11/11/2019
Version
3.9
I drift

Nyt i denne version

Erstatter og supplerer sammen med SF1590_B_02_3.9 og SF1590_B_03_3.9 den tidligere integrationsversion SF1590_B_2.11

Beskrivelse

Integrationen understøtter en tovejs dataudveksling mellem en kommunal fagløsning og kommunens debitorsystem vedrørende fordringer:

1. En kommunal fagløsning kan overdrage fordringer til kommunens debitorsystem
2. Kommunens debitorsystem kan informere fagløsningen om indbetalinger og afskrivninger vedrørende fordringer
3. Fagløsningen kan abonnere på statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet

Når en fordring er overført til debitorsystemet, oprettes der en debitorkonto. Når der efterfølgende sker indbetalinger i debitorsystemet til dækning af fordringen, kan debitorsystemet informere om indbetalinger og afskrivninger vedrørende fordringen. Desuden kan debitorsystemet advisere abonnerende fagløsninger om statusskifte på debitorkonti.

Fagløsningen kan på baggrund af denne viden afgøre, hvornår fagsystemets egen sag med relation til debitorkontoen kan nedlægges.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorRegistreringAfsend
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen understøtter, at fagsystemet kan oprette og ajourføre sine krav i kommunens debitorsystem. Servicen understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/2

UUID: f5a2be30-a6e2-4162-86e9-9e6a756e8060

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorregistreringafsend/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/2

UUID: f5a2be30-a6e2-4162-86e9-9e6a756e8060

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorregistreringafsend/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens debitorsystem kan aflevere adviseringer om debitorkonti til Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Webservice / Serviceplatformen
DækningAfskrivningRegistreringAfsend
Version
1.1
I drift

Formål

Servicens formål er, at debitorsystemet kan informere fagsystemet om de indbetalinger og afskrivninger, som er foretaget på krav oprettet af og overført fra fagløsningen til debitorsystemet.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsendService/1

UUID: 67275f52-f9a2-484e-a869-92cad1a5572c

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/daekningafskrivningregistreringafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsendService/1

UUID: 67275f52-f9a2-484e-a869-92cad1a5572c

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/daekningafskrivningregistreringafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_B_01 DebitorRegistreringAfsend.

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, som et resultat af en angivet kode i processing af elementet. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_B_01 DebitorRegistreringAfsend – Vejledning til test med Virtualiseringen’ 

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side