Gå til hovedindhold
SF1590_B_01
Afsend DebitorRegistrering
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overdrage fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) til det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen tilbage om indbetalinger og afskrivninger af de pågældende fordringer, samt advisere om statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet.

I forbindelse med at Gældstyrelsen tager PSRM (inddrivelsesløsning som erstatter EFI) i brug er integrationen tilpasset nye krav fra Gældstyrelsen. Det vil sige, at integrationen desuden sikrer, at debitorsystemet kan videresende fordringer fra kommunens debitorsystem til Gældstyrelsen til inddrivelse.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.
SF1590_B_01_3.9
Afsend DebitorRegistrering
Status gyldig fra
11/11/2019
Version
3.9
I drift

Nyt i denne version

Erstatter og supplerer sammen med SF1590_B_02_3.9 og SF1590_B_03_3.9 den tidligere integrationsversion SF1590_B_2.11

Beskrivelse

Integrationen understøtter en tovejs dataudveksling mellem en kommunal fagløsning og kommunens debitorsystem vedrørende fordringer:

1. En kommunal fagløsning kan overdrage fordringer til kommunens debitorsystem
2. Kommunens debitorsystem kan informere fagløsningen om indbetalinger og afskrivninger vedrørende fordringer
3. Fagløsningen kan abonnere på statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet

Når en fordring er overført til debitorsystemet, oprettes der en debitorkonto. Når der efterfølgende sker indbetalinger i debitorsystemet til dækning af fordringen, kan debitorsystemet informere om indbetalinger og afskrivninger vedrørende fordringen. Desuden kan debitorsystemet advisere abonnerende fagløsninger om statusskifte på debitorkonti.

Fagløsningen kan på baggrund af denne viden afgøre, hvornår fagsystemets egen sag med relation til debitorkontoen kan nedlægges.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorRegistreringAfsend
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen understøtter, at fagsystemet kan oprette og ajourføre sine krav i kommunens debitorsystem. Servicen understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/2

UUID: f5a2be30-a6e2-4162-86e9-9e6a756e8060

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorRegistreringAfsend/2

UUID: f5a2be30-a6e2-4162-86e9-9e6a756e8060

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens debitorsystem kan aflevere adviseringer om debitorkonti til Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DebitorkontoStatusSkiftModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på adviseringer om debitorkonti fra kommunens debitorsystem.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: DebitorkontoStatusSkift

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Webservice / Serviceplatformen
DækningAfskrivningRegistreringAfsend
Version
1.1
I drift

Formål

Servicens formål er, at debitorsystemet kan informere fagsystemet om de indbetalinger og afskrivninger, som er foretaget på krav oprettet af og overført fra fagløsningen til debitorsystemet.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsendService/1

UUID: 67275f52-f9a2-484e-a869-92cad1a5572c

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DaekningAfskrivningRegistreringAfsendService/1

UUID: 67275f52-f9a2-484e-a869-92cad1a5572c

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Hjælp til SFTP - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:
•    Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
•    Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
•    Hjælp til brug af triggerfiler

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.  

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side