Gå til hovedindhold

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

Navn

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

Kategori

Teknisk support

Kunderejsefase

Alle

Leverandør

IBM

Beskrivelse

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Forventet udbytte

En tidligere etableret rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt

Målgruppe

Forvaltningsansvarlig for serviceudbydersystemet, det vil sige den leverandør/myndighed/organisation, som har driftsansvaret for den løsning, der som serviceudbydersystem, tilbyder servicen.

Vilkår

Bestiller skal via Administrationsmodulet kunne identificeres som den forvaltningsansvarlige for serviceudbydersystemet.
Ved samtidig bestilling af etablering af flere ruter, vil enhedsprisen være baseret på følgende intervaller:

0-20 enheder: 1.562 kr. pr. enhed
21-50 enheder: 1.406 kr. pr. enhed
51-opefter: Der kan udarbejdes et særskilt tilbud

For at opnå mængderabat, skal ruterne være bestilt som en samlet bestilling og ruterne skal oprettes med samme:
a. Bestillings-ID
b. Serviceudbydersystem (Identifikation(UUID))
c. Primære servicekald (Datatype (InfRef))
d. Rutetype (Implicit eller Eksplicit)
e. Anvendersystem - UUID
f. Evt. samme Sekundære servicekald (Datatype (InfRef))

For at sikre, at timeestimatet holder, skal alle forudsætninger være opfyldt, når bestillingen afgives.

Såfremt der er behov for ekstra hjælp til koordinerende møder ved større omlægning af ruter mm., er der mulighed for at købe timepulje ydelse hos helpdesk.

Forudsætninger

Serviceudbydersystemets service skal være oprettet på Serviceplatformen.

Ruten, som ønskes nedlagt, skal findes.

Bestillingsformularen for nedlæggelse af den eksisterende rute, indeholder en række yderligere krav før bestillingen kan eksekveres af Serviceplatformens Helpdesk. Bestiller af ydelsen skal sikre sig, at disse er opfyldt.

OBS!: Du skal være opmærksom på, at bestillingsformularen først kan udfyldes, når du har bestilt denne ydelse. Det skyldes, at du skal notere bestillings-ID i formularen - bestillings-ID modtager du via mail, når bestillingen er foretaget. Den udfyldte bestillingsformular skal efterfølgende sendes til Serviceplatformens helpdesk på adressen helpdesk@serviceplatformen.dk.

***Det er vigtigt, at du skriver både bestillings-ID og navnet på ydelsen i emnefeltet på den e-mail du sender til helpdesk@serviceplatformen.dk***

 

Reaktionstid

5 arbejdsdage

Leveringstid

5 arbejdsdage

Prismodel

Fastpris

Enheder

1

Enhedspris

1.562 kr.

Relaterede supportydelser

Selvstændig ydelse

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice
Bestil