Gå til hovedindhold

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Navn

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Kategori

Teknisk support

Kunderejsefase

Alle

Leverandør

Systematic

Beskrivelse

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.  

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Forventet udbytte

En tidligere rute er erstattet af en ny rute, som gør serviceanvendersystemet i stand til at kalde servicen på serviceudbydersystemet

Målgruppe

Forvaltningsansvarlig for serviceudbydersystemet, det vil sige den leverandør/myndighed/organisation, som har driftsansvaret for den løsning, der som serviceudbydersystem, tilbyder servicen.
Alternativt kan serviceanvenderen (myndighed/kommunen) delegerer retten til at at foretage bestillingen til en anden part, fx. forvaltningsansvarlig for serviceanvendersystemet.

Vilkår

Bestiller skal via Administrationsmodulet kunne identificeres som den forvaltningsansvarlige for serviceudbydersystemet.
For at timeestimatet holder, er det forsudsat at alle forudsætninger er opfyldt, når bestillingen afgives.

Forudsætninger

Serviceudbydersystemets service skal være oprettet på Serviceplatformen.
Der skal være en godkendt og aktiv Serviceaftale mellem serviceanvendersystem og servicen udstillet af serviceudbydersystemet for den/de myndighed(-er), som er involveret i dataudvekslingen.
Bestillingen omfatter to bestillingsformularer. En for nedlæggelse af en eksisterende rute og en for oprettelse af en ny rute. Formularerne er vedhæftet som bilag.

Når bestillingen eksekveres, nedlægges først den eksisterende rute og dernæst oprettes den ny rute.

Bestillingsformularerne indeholder en række yderligere krav før bestillingen kan eksekveres af Serviceplatformens Helpdesk. Bestiller af ydelsen skal sikre sig, at disse er opfyldt.

OBS!: Du skal være opmærksom på, at bestillingsformularen først kan udfyldes, når du har bestilt denne ydelse. Dette fordi du skal notere bestillings-ID i formularen - bestillings-ID modtager du via mail, når bestillingen er foretaget. Den udfyldte bestillingsformular skal efterfølgende sendes til Serviceplatformens helpdesk på adressen helpdesk@serviceplatformen.dk.

Reaktionstid

5 arbejdsdage

Leveringstid

5 arbejdsdage

Prismodel

Time & Material

Enheder

2-3

Enhedspris

1.328 kr.

Relaterede supportydelser

Selvstændig ydelse

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist
Bestil