Gå til hovedindhold
SF1590_B_02
Afsend DebitorForespørgsel
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge egne og andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_B_02_3.10
Afsend DebitorForespørgsel
Status gyldig fra
12/06/2023
Version
3.10
I drift

Nyt i denne version

Integrationen er udvidet til at sikre tilstrækkelige informationer til at Borgerblikket kan vise borgeren sine udestående betalinger i Mit overblik på borger.dk. Der kan returneres yderligere information om debitorkontoen og den enkelte fordring. Det er nu muligt at se debitorkontoens fordringer i en medhæfters kontekst.

Beskrivelse

Fagløsningen skal kalde en webservice på Serviceplatformen, som routes til en webservice på det af kommunen valgte debitorsystem.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorForespørgselAfsend
Version
1.3
I drift

Formål

Servicen understøtter, at fagsystemet kan søge og hente egne samt andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem. Servicen understøtter her og nu dataudveksling – straksleverance - af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Nyt i denne version

Operationen ”HentDebitorkonto” er udvidet på følgende områder:
- Alle dataelementer og strukturer, som fagsystemer kan registrere på en Debitorkonto, kan returneres – også de nye, der oprettet med version 3.0 af servicen DebitorregistreringAfsend.
- Man kan nu se, om en debitorkonto er omfattet af en aftale om automatisk betaling af fordringer.
- Mere detaljeret information om debitorsystemets håndtering og gældende status for den enkelte fordring kan nu returneres: RettidigIndbetalingsDato, Betalingsmåde (FI-kort, Automatisk træk), hvorvidt der er bevilget henstand på fordringer (og evt. rykkere og renter), om fordringen (og evt. rykkere og renter) indgår i en betalingsaftale, hvilke fordringer en rykker gælder.
- Fordringens titel fra kommunens selvbetjeningsløsning kan returneres.
- Et evt. ”dybt” link til betaling af fordringen i debitorsystemets betalingsløsning kan returneres.
- I operationens søgekriterie er tilføjet mulighed for at forespørge på debitorkontoen i kontekst af en juridisk medhæfter. På dem måde vil man kunne se fordringer, påløbne omkostninger og frister, der gælder for den juridiske medhæfter.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1

UUID: b20fcbeb-1bc0-47c8-bd06-90e88df9b2ed

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorforespoergselafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1

UUID: b20fcbeb-1bc0-47c8-bd06-90e88df9b2ed

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorforespoergselafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Ændring af teknisk konfiguration for serviceudbyders webservice

Tillader Anvender at anmode om ændringer i tekniske konfigurationer for webservices, som ikke kan udføres manuelt via det fælleskommunale administrationsmodul.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-5

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_B_02 DebitorForespørgselAfsend.

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, som et resultat af en angivet kode i processing af elementet. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_B_02 DebitorForespørgselAfsend – Vejledning til test med Virtualiseringen

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side