Gå til hovedindhold
SF1590_B_02
Afsend DebitorForespørgsel
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge egne og andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.
SF1590_B_02_3.9
Afsend DebitorForespørgsel
Status gyldig fra
08/11/2019
Version
3.9
I drift

Nyt i denne version

Erstatter og supplerer sammen med SF1590_B_01_3.9 og SF1590_B_03_3.9 den tidligere integrationsversion SF1590_B_2.11

Beskrivelse

Fagløsningen skal kalde en webservice på Serviceplatformen, som routes til en webservice på det af kommunen valgte debitorsystem.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorForespørgselAfsend
Version
1.2
Under udvikling

Formål

Servicen understøtter, at fagsystemet kan søge og hente egne samt andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem. Servicen understøtter her og nu dataudveksling – straksleverance - af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1

UUID: b20fcbeb-1bc0-47c8-bd06-90e88df9b2ed

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorForespoergselAfsend/1

UUID: b20fcbeb-1bc0-47c8-bd06-90e88df9b2ed

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Hjælp til SFTP - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:
•    Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
•    Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
•    Hjælp til brug af triggerfiler

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.  

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side