Gå til hovedindhold
SF1590_B_03
Afsend DebitorIndbetaling
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem.
Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_B_03_3.9
Afsend DebitorIndbetaling
Status gyldig fra
01/03/2019
Version
3.9
I drift

Nyt i denne version

Erstatter og supplerer sammen med SF1590_B_01_3.9 og SF1590_B_02_3.9 den tidligere integrationsversion SF1590_B_2.11

Beskrivelse

Integrationen understøtter:

1. Indbetaling via webservicekald (SOAP)
- En kommunal fagløsning kan foretage indbetaling på en fordring i kommunens debitorsystem. Desuden kan fagløsningen fremsøge, hvilke fordringer der kan indbetales på.

2. Abonnement på fordringer til indbetaling via Beskedfordeler
- Fagløsningen kan desuden abonnere på fordringer til indbetaling i debitorsystemet. Det vil sige, information om hvilke myndigheder, som må foretage en indbetaling, samt den periode, hvorunder indbetaling vil kunne modtages.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorIndbetalingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at give et fagsystem mulighed for at foretage indbetaling på fordringer i kommunens debitorsystem. Desuden giver den mulighed for at fremsøge fordringer, der kan indbetales på.

Servicen vil ofte anvendes af fagsystemet i kombination med beskedservicen FordringTilIndbetalingHent eller -Modtag.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens debitorsystem kan aflevere beskeder om fordringer til indbetaling til Beskedfordeleren. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på fordringer til indbetaling i kommunens debitorsystem. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på fordringer til indbetaling i kommunens debitorsystem. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend.

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, som et resultat af en angivet kode i processing af elementet. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend – Vejledning til test med Virtualiseringen

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side