Gå til hovedindhold
SF1590_B_03
Afsend DebitorIndbetaling
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem.
Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_B_03_3.9
Afsend DebitorIndbetaling
Status gyldig fra
01/03/2019
Version
3.9
I drift

Nyt i denne version

Erstatter og supplerer sammen med SF1590_B_01_3.9 og SF1590_B_02_3.9 den tidligere integrationsversion SF1590_B_2.11

Beskrivelse

Integrationen understøtter:

1. Indbetaling via webservicekald (SOAP)
- En kommunal fagløsning kan foretage indbetaling på en fordring i kommunens debitorsystem. Desuden kan fagløsningen fremsøge, hvilke fordringer der kan indbetales på.

2. Abonnement på fordringer til indbetaling via Beskedfordeler
- Fagløsningen kan desuden abonnere på fordringer til indbetaling i debitorsystemet. Det vil sige, information om hvilke myndigheder, som må foretage en indbetaling, samt den periode, hvorunder indbetaling vil kunne modtages.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorIndbetalingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at give et fagsystem mulighed for at foretage indbetaling på fordringer i kommunens debitorsystem. Desuden giver den mulighed for at fremsøge fordringer, der kan indbetales på.

Servicen vil ofte anvendes af fagsystemet i kombination med beskedservicen FordringTilIndbetalingHent eller -Modtag.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for, at kommunens debitorsystem kan aflevere beskeder om fordringer til indbetaling til Beskedfordeleren. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på fordringer til indbetaling i kommunens debitorsystem. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
FordringTilIndbetalingModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på fordringer til indbetaling i kommunens debitorsystem. Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend.

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, som et resultat af en angivet kode i processing af elementet. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend – Vejledning til test med Virtualiseringen

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side