Gå til hovedindhold
SF1590_B_03
Afsend DebitorIndbetaling
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem.
Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes debitorsystem også anvender integrationen.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_B_03_3.10
Afsend DebitorIndbetaling
Status gyldig fra
14/08/2023
Version
3.10
I drift

Beskrivelse

Med denne integration gives et debitorsystemet mulighed for at beordre et fagsystem til at tilbageføre en tidligere foretagen indbetaling.

Integrationen understøtter:

1. Indbetaling via webservicekald (SOAP)
- En kommunal fagløsning kan foretage indbetaling og tilbageførsel af tidligere foretagne indbetalinger på en fordring i kommunens debitorsystem. Desuden kan fagløsningen fremsøge, hvilke fordringer, der kan indbetales på.

2. Afsendelse af ordre fra debitorsystemet til fagsystemet om at tilbageføre en en tidligere foretagen indbetaling indbetaling.

3. Abonnement på fordringer til indbetaling via Fælleskommunal Beskedfordeler
- Fagløsningen kan desuden abonnere på fordringer til indbetaling i debitorsystemet. Det vil sige information om hvilke myndigheder, som må foretage en indbetaling, samt den periode, hvorunder indbetaling vil kunne modtages.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorIndbetalingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at give et fagsystem mulighed for at foretage indbetaling på fordringer i kommunens debitorsystem. Desuden giver den mulighed for at fremsøge fordringer, der kan indbetales på.

Servicen vil ofte anvendes af fagsystemet i kombination med beskedservicen FordringTilIndbetalingHent eller -Modtag.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: FordringTilIndbetaling

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1

UUID: d0ed926d-be52-4b12-bf4a-0513b594eed5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorindbetalingafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
IndbetalingTilbageførOrdreAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service benyttes af debitorsystemer til at beordre et fagsystem til at tilbageføre en tidligere foretagen indbetaling på en fordring, der er blevet nedreguleret (krediteret).

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
OekonomiFordringTilIndbetalingBeskedAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service giver myndigheders debitorsystemer mulighed for at sende beskeder, når fordringer, som kan betales af fagsystemer på vegne af en skyldner, er betalbare.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: OekonomiFordringTilIndbetaling version 1.0

For uddybning af servicen se dokumentationen.

For at afsende en besked, skal man benytte den service, der indgår i SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
OekonomiFordringTilIndbetalingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service giver mulighed for at modtage beskeder fra myndigheders debitorsystemer, når fordringer, som kan betales af et fagsystem på vegne af en skyldner, er betalbare.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: OekonomiFordringTilIndbetaling version 1.0

For uddybning af servicen se dokumentationen.

For at modtage en besked, skal man benytte en af de services der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Ændring af teknisk konfiguration for serviceudbyders webservice

Tillader Anvender at anmode om ændringer i tekniske konfigurationer for webservices, som ikke kan udføres manuelt via det fælleskommunale administrationsmodul.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-5

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend.

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, som et resultat af en angivet kode i processing af elementet. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_B_03 DebitorIndbetalingAfsend – Vejledning til test med Virtualiseringen

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side