Gå til hovedindhold
SF1590_E
Afsend Betalingsanmodning til NemKonto
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage udbetalinger via NemKonto. NemKonto understøtter komplette og ukomplette betalinger, som resulterer i en pengeoverførsel mellem betalers bankkonto og modtagers bankkonto.

NemKonto er understøttet i systemet NemKonto System (NKS). Integrationen er tiltænkt de fagløsninger, som ikke ønsker at tilgå NKS direkte, fx hvor fagløsningen har behov for at sende mere end 25.000 betalingsanmodninger pr. år, og samtidig ikke ønsker at etablere en infrastruktur med en MQ Server. Integrationen formidler betalingsanmodninger uændret fra fagsystem til NKS.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1590_E_1.1
Afsend Betalingsanmodning til NemKonto
Status gyldig fra
13/02/2023
Version
1.1
I drift

Nyt i denne version

I denne version kan et fagsystem genforespørge efter en tabt forretningskvittering.

Beskrivelse

Integrationen anvender et asynkront integrationsmønster, bestående af to webservices på Serviceplatformen, som fagløsningen skal tilgå.

1. NKSBetalingsanmodningAfsend: Anmod NKS om udbetaling
2. NKSForretningssvarHent: Anmod om forretningssvar fra NKS på betalingsanmodning

Først sender fagløsningen betalingsanmodninger til NKS. Herefter behandler NKS betalingsanmodningen, dvs. validerer og komplementerer ukomplette betalinger. NKS sender herefter valide komplette betalingsanmodninger til pengeinstituttet.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
NKSBetalingsanmodningAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen gør det muligt at sende betalingsanmodninger til NemKonto System (NKS).

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med servicen NKSForretningssvarHent.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/NKSBetalingsanmodningAfsendService/1

UUID: 96e036c0-dff1-427d-9caf-761a8c61546c

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/betalinganmodningafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/NKSBetalingsanmodningAfsendService/1

UUID: 96e036c0-dff1-427d-9caf-761a8c61546c

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/betalinganmodningafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
NKSForretningssvarHent
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen gør det muligt at hente forretningsvar på betalingsanmodninger sendt til NemKonto System (NKS).

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med servicen NKSBetalingsanmodningAfsend.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/NKSForretningssvarHentService/1

UUID: ae4fbb49-bcb7-41b7-9ac1-9e5c72ce561e

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/forretningssvarhent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/NKSForretningssvarHentService/1

UUID: ae4fbb49-bcb7-41b7-9ac1-9e5c72ce561e

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/forretningssvarhent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Opsætning af adgang til eksisterende servicevirtualisering

Ydelsen kan benyttes til bestilling af adgang til en eksisterende servicevirtualisering fx adgang til SF1590_E (Nemkonto) og SF1590_A (Finansbilag).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KOMBIT
Enhedspris: 1.175 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Det er muligt at teste mod servicevirtualiseringer af integrationen. Servicevirtualiseringerne skaber forskellige sekvenser af svar, ud fra de data som servicevirtualiseringen modtager. Læs mere i vejledningen: 'SF1590_E NemKonto Virtualisering'

Der findes også en pakke med eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Webservice
Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side