Gå til hovedindhold
SF1590_A
Afsend økonomipostering
Økonomi

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at levere finansposteringer til kommunens bogføringssystem. En typisk anvendelse er, at fagløsningen har udstedt en ordre på at få foretaget en udbetaling via NemKonto, hvorefter fagløsningen sender finansposteringerne – dvs. bogføringsgrundlaget – for udbetalingen til bogføringssystemet.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen forudsætter, at den pågældende kommunes bogføringssystem også anvender integrationen.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1590_A_2.12
Afsend økonomipostering
Status gyldig fra
10/07/2018
Version
2.12
I drift

Beskrivelse

Integrationen understøtter formel dataoverdragelse af finansposteringer fra en fagløsning til det af kommunen valgte bogføringssystem. Dataoverdragelsen indebærer, at bogføringssystemet skal sende en forretningskvittering med accept eller afvisning heraf. Integrationen ændrer ikke på de finansposteringer, som overdrages.

Integrationsflow:
Fagløsningen skal levere finansposteringer som finansbilag til bogføringssystemet. Et finansbilag kan indeholde en eller flere posteringer. Integrationen giver mulighed for at levere finansbilag på to måder.

1. Straksleverance via webservicekald (SOAP)
Ved straksleverance anvendes et synkront integrationsflow, hvor bogføringssystemet behandler finansposteringen og kvitterer resultatet tilbage til fagløsningen med det samme.

2. Masseleverance/batch via filudveksling (SFTP)
Ved masseleverance anvendes et asynkront integrationsflow, hvor bogføringssystemet først modtager en fil med finansbilag, som det efterfølgende behandler. Resultatet vil bogføringssystemet efter endt behandling returnere tilbage til fagløsningen som en kvitteringsfil.

Det er bogføringssystemets opgave og ansvar at mappe de modtagne finanspostering til myndighedens kontoplan i bogføringssystemet.

Integrationen anvender en informationsmodel, som har sit primære udspring i Den autoriserede kontoplan for kommunerne. Det giver et fælles og leverandøruafhængigt ophæng, der samtidig sikrer, at kommunerne kan foretage den lovpligtige regnskabsindberetning. Som supplement hertil giver informationsmodellen samt det tilhørende klassifikationssystem mulighed for at supplere og erstatte dele af den primære model efter regler fastsat af kommunen. Det er den enkelte fagløsning, som fastsætter konteringsmodellen inden for denne ramme. Det er bogføringssystemets opgave og ansvar at mappe den modtagne finanspostering til kommunens kontoplan i bogføringssystemet.

For at udfylde og forstå integrationens data korrekt, er det nødvendigt at have adgang til integrationerne vedrørende Klassifikation og Organisation.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Filservice / Serviceplatformen
FinansbilagMasseleveranceKvitteringSvarOverfør
Version
2.12
I drift

Formål

Servicen giver kommunale fagløsninger mulighed for, at et kommunalt bogføringssystem kan overføre forretningskvittering for det finansbilag med finansposteringer, som en fagløsning har overført med servicen FinansbilagMasseleveranceOverfør. Overførslen sker via SFTP-filudveksling.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow med FinansbilagMasseleveranceOverfør.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Filservice / Serviceplatformen
FinansbilagMasseleveranceOverfør
Version
2.12
I drift

Formål

Servicen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre finansbilag med finansposteringer til en kommunes bogføringssystem som masseleverance/batch via SFTP-filudveksling.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow med FinansbilagMasseleveranceKvitteringSvarOverfør.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Webservice / Serviceplatformen
ModtagFinansbilagStraksleveranceService
Version
2.12
Under udvikling

Formål

Servicen giver kommunale fagløsninger mulighed for at sende finansbilag med finansposteringer til en kommunes bogføringssystem som straksleverance via webservicekald.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2

UUID: 63610af5-3a70-4ff2-b04f-b5e6d13fd8b9

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/modtagfinansbilag/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2

UUID: 63610af5-3a70-4ff2-b04f-b5e6d13fd8b9

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/modtagfinansbilag/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Opsætning af adgang til eksisterende servicevirtualisering

Ydelsen kan benyttes til bestilling af adgang til en eksisterende servicevirtualisering fx adgang til SF1590_E (Nemkonto) og SF1590_A (Finansbilag).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KOMBIT
Enhedspris: 1.175 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Ændring af teknisk konfiguration for serviceudbyders webservice

Tillader Anvender at anmode om ændringer i tekniske konfigurationer for webservices, som ikke kan udføres manuelt via det fælleskommunale administrationsmodul.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-5

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et ERP-systems udstilling af SF1590_A ModtagFinansbilag (masseleverance).

Virtualiseringen er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, enten som et resultat af fejl i data, der er indeholdt i kaldet, eller trigget af udvalgte data. Du kan læse mere i vejledningen ’SF1590_A Finans Virtualisering’.

Der findes også en pakke med test eksempler. Pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Webservice
Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side