Gå til hovedindhold
SF1510
Klassifikation
Klassifikation

Formål

Med integrationen kan anvendere hente opdaterede fælleskommunale klassifikationssystemer, fx KLE og kontoplanen. Integrationen leverer også klassifikationsbegrebernes UUID'er, som skal anvendes ifm. dataudveksling i den fælleskommunale infrastruktur.

Anvendere kan også ind- og udlæse kommunens egne klassifikationssystemer og eventuelle egne udvidelser af fælleskommunale klassifikationssystemer.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

En serviceaftale på integrationen Klassifikation giver adgang til de fire bagvedliggende webservices.
SF1510_4.0
Klassifikation
Status gyldig fra
20/06/2022
Version
4.0
I drift

Nyt i denne version

- Sikkerhedsmodellen OIOIDWS anvendes.
- Remodellering af mappinger, dvs. ændring til repræsentationen af ikke-hierarkiske relationer mellem begreber. Ændringen er foretaget, så flere og nye relationstyper kan bringes i anvendes - ud over eksisterende OIO-relationstyper, som fx ”lovlig kombination” og ”erstatter”.
- Ny sorteringsattribut på klasser, der kan anvendes til at specificere en anbefalet rækkefølge af begreber.

Beskrivelse

Integrationen består af fem services:

- FacetService
- KlasseService
- KlassifikationListeHent
- KlassifikationService
- KlassifikationSystemService

Informationsmodellen for klassifikationsdomænet indeholder tre forretningsobjekter:

- Klassifikation, der er et klassifikationshierarkis rodelement.
- Facet, der er en dimension i en klassifikation og klassifikationshierarkiets mellemste niveau.
- Klasse, der er et begreb i en klassifikation. Klasser er arrangeret hierarkisk og er klassifikationshierarkiets nederste niveau.

FacetService, KlasseService og KlassifikationService er enkeltobjektservices, der anvendes til at hente, skabe eller redigere individuelle objekter af den angivne type. De tre enkeltobjektservicer indeholder alle detaljer om hvert objekt. Enkeltobjektservices kaldes typisk i kombinationer for at dække et forretningsbehov.

KlassifikationListeHent og KlassifikationSystemService er flerobjektservices, der anvendes til at hente hele eller dele af et klassifikationshierarki. KlassifikationSystemService kan også anvendes til at skabe eller redigere flere objekter i et klassifikationshierarki. De to flerobjektservices kan indeholde større datamængder. Flerobjektservices kaldes typisk én gang for at dække et forretningsbehov.

I de tre enkeltobjektservices samt i KlassifikationSystemService er data struktureret i henhold til OIO-standarden for klassifikationer. I KlassifikationListeHent er datastrukturen simplere end i de fire OIO-servicer, og KlassifikationListeHent returnerer kun de oftest anvendte egenskaber på hvert objekt.

I Fælleskommunalt Administrationsmodul kan der oprettes to serviceaftaler:

- Klassifikation, der dækker de fire OIO-services (FacetService, KlasseService, KlassifikationService og KlassifikationSystemService).
- KlassifikationListeHent, der dækker servicen KlassifikationListeHent.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Klassifikationssystem
FacetService
Version
7.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til at arbejde med enkeltobjekter af typen "Facet".
Servicen udstiller otte OIO-operationer.

Beskrivelse

Med servicesystemrollen ”Udstil” kan operationerne List, Læs og Soeg benyttes:

- List tager flere objekt-UUID’er som input og returnerer objekternes egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Læs tager et objekt-UUID som input og returnerer objektets egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Soeg tager et eller flere søgekriterier som input og returnerer de objekt-UUID’er, der matcher kriterierne.

Med servicesystemrollen ”Rediger” kan operationerne Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet benyttes:

- Importer tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Importeret” og returnerer en status.
- Opret tager et objekts egenskaber ekskl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Oprettet” og returnerer en status og et objekt-UUID.
- Passiver tager et objekt-UUID som input, ændrer objekts livscyklustilstand til ”Passiveret” og returnerer en status.
- Ret tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, opdaterer objektets egenskaber og returnerer en status.
- Slet tager et objekt-UUID som input, ændrer objektets livscyklustilstand til ”Slettet” og returnerer en status.

Servicen anvender følgende sikkerhedsmodel:
SAML Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/facet/7

Produktionsmiljø

Endpoint: https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/facet/7

Webservice / Fælleskommunalt Klassifikationssystem
KlasseService
Version
7.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til at arbejde med enkeltobjekter af typen "Klasse".
Servicen udstiller otte OIO-operationer.

Beskrivelse

Med servicesystemrollen ”Udstil” kan operationerne List, Læs og Soeg benyttes:

- List tager flere objekt-UUID’er som input og returnerer objekternes egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Læs tager et objekt-UUID som input og returnerer objektets egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Soeg tager et eller flere søgekriterier som input og returnerer de objekt-UUID’er, der matcher kriterierne.

Med servicesystemrollen ”Rediger” kan operationerne Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet benyttes:

- Importer tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Importeret” og returnerer en status.
- Opret tager et objekts egenskaber ekskl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Oprettet” og returnerer en status og et objekt-UUID.
- Passiver tager et objekt-UUID som input, ændrer objekts livscyklustilstand til ”Passiveret” og returnerer en status.
- Ret tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, opdaterer objektets egenskaber og returnerer en status.
- Slet tager et objekt-UUID som input, ændrer objektets livscyklustilstand til ”Slettet” og returnerer en status.

Servicen anvender følgende sikkerhedsmodel:
SAML Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/klasse/7

Produktionsmiljø

Endpoint: https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/klasse/7

Webservice / Fælleskommunalt Klassifikationssystem
KlassifikationListeHent
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at hente hele eller dele af klassifikationshierarkier. Servicen har én operation af samme navn som servicen.

Beskrivelse

Med servicesystemrollen ”Udstil” kan operationen KlassifikationListeHent benyttes:

- KlassifikationListeHent tager et eller flere søgekriterier vedr. facet, klasse eller klassifikation som input og returnerer de dele af et klassifikationshierarki, der matcher kriterierne. Historiske objekter kan tilvælges.

Servicen anvender følgende sikkerhedsmodel:
SAML Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/klassifikationlistehent/2

Produktionsmiljø

Endpoint: https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/klassifikationlistehent/2

Webservice / Fælleskommunalt Klassifikationssystem
KlassifikationService
Version
7.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til at arbejde med enkeltobjekter af typen ”Klassifikation”.
Servicen udstiller otte OIO-operationer.

Beskrivelse

Med servicesystemrollen ”Udstil” kan operationerne List, Læs og Soeg benyttes:

- List tager flere objekt-UUID’er som input og returnerer objekternes egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Læs tager et objekt-UUID som input og returnerer objektets egenskaber. Objekters ændringer kan tilvælges.
- Soeg tager et eller flere søgekriterier som input og returnerer de objekt-UUID’er, der matcher kriterierne.

Med servicesystemrollen ”Rediger” kan operationerne Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet benyttes:

- Importer tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Importeret” og returnerer en status.
- Opret tager et objekts egenskaber ekskl. objekt-UUID som input, skaber objektet med livscyklustilstand ”Oprettet” og returnerer en status og et objekt-UUID.
- Passiver tager et objekt-UUID som input, ændrer objekts livscyklustilstand til ”Passiveret” og returnerer en status.
- Ret tager et objekts egenskaber inkl. objekt-UUID som input, opdaterer objektets egenskaber og returnerer en status.
- Slet tager et objekt-UUID som input, ændrer objektets livscyklustilstand til ”Slettet” og returnerer en status.

Servicen anvender følgende sikkerhedsmodel:
SAML Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/klassifikation/7

Produktionsmiljø

Endpoint: https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/klassifikation/7

Webservice / Fælleskommunalt Klassifikationssystem
KlassifikationSystemService
Version
7.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at arbejde med hele eller dele af klassifikationshierarkier.
Servicen udstiller to operationer.

Beskrivelse

Med servicesystemrollen ”Udstil” kan operationen FremsoegObjekthierarki benyttes:

- FremsoegObjekthierarki tager et eller flere søgekriterier vedr. facet, klasse eller klassifikation som input og returnerer de dele af et klassifikationshierarki, der matcher kriterierne. Historiske objekter og objekters ændringer kan tilvælges.

Med servicesystemrollen ”Rediger” kan operationen Import benyttes:

- Import tager objekter af typen facet, klasse og klassifikation og deres egenskaber inkl. objekt-UUID’er som input, skaber objekterne med livscyklus ”Importeret” og returnerer en status per objekt-UUID.

Servicen anvender følgende sikkerhedsmodel:
SAML Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/klassifikationsystem/7

Produktionsmiljø

Endpoint: https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/klassifikationsystem/7

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Undersøgelse af langsomme forespørgsler

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille en analyse af langsomme forespørgsler. Disse forespørgsler skal være rettet mod et af følgende Støttesystemer:

  • Organisation
  • Klassifikation
  • Sags- og dokumentindeks
  • Ydelsesindeks
     
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 11.125 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Udtræk af Klassifikationssystemer

Supportydelsen giver ikke-kommunale aktører og/eller kommuner, som endnu ikke har/kan få adgang til brugergrænsefladen i Klassifikation, mulighed for at bestille et udtræk af fællesoffentlige klassifikationssystemer oprettet af KOMBIT i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.  

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 6.000 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om Fælleskommunalt Klassifikationssystem på denne side.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side