Gå til hovedindhold
SF1510
Klassifikation
Klassifikation

Formål

Med integrationen kan anvendere til enhver tid hente opdaterede fælleskommunale klassifikationssystemer, fx KLE og kontoplanen. Integrationen leverer også klassifikationsbegrebernes UUID'er, som skal anvendes ifm. dataudveksling i den fælleskommunale infrastruktur. Videre kan kommunen via integrationen ind- og udlæse kommunens egne klassifikationssystemer og eventuelle egne udvidelser af fælleskommunale klassifikationssystemer.

Integrationen tilgås via Serviceplatformen.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Du finder mere information om Klassifikation via linket til Tekniske betingelser nedenfor i den blå sidefod.

En serviceaftale på integrationen Klassifikation giver adgang til de fire bagvedliggende webservices.
SF1510_2.8.3
Klassifikation
Status gyldig fra
11/02/2019
Version
2.8.3
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af fire bagvedliggende webservices, der udstilles på Serviceplatformen: FacetService, KlasseService, KlassifikationService og KlassfikationSystemService.

For FacetService, KlasseService, KlassifikationService gælder, at de hver indeholder otte operationer, der kan deles op i to kategorier:
- De operationer, som ændrer i objekter (Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet)
- De operationer, som ikke ændrer i objekter (List, Læs og Søg)

For servicen KlassifikationSystemService gælder, at den har tre operationer: Import, Eksport og Fremsøgobjekthierarki.

For at få adgang til de fire webservices, skal der indgås én serviceaftale, der dækker alle fire.

Detaljer om de fire services i integrationen, vilkår for anvendelse, input- og outputparametre, begrebsmodel, anvisninger etc. findes i de tilhørende dokumenter i integrationsbeskrivelsens bilag.

Services

Webservice / Serviceplatformen
FacetService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen udstiller OIO-operationer (Opret, Importer, Læs, Ret, Slet, Passiver, Søg og List) på forretningsobjektet Facet, dvs. på en dimension i et klassifikationssystem.

Beskrivelse

Der er otte operationer, fordelt på to grupper: Dem der ændrer i objekter (Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet) og dem, der ikke ændrer i objekter (List, Læs og Søg).

- Importer, Passiver, Ret og Slet returnerer kun resultatet af kaldet
- Opret returnerer resultatet af kaldet samt ObjektId på den forekomst, der er blevet oprettet
- Søg og List returnerer resultatet af kaldet samt kollektioner, der indeholder ObjektRegistreringer
- Læs returnerer resultatet af kaldet samt de ObjektRegistreringer, der er efterspurgt af servicen

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Facet/5

UUID: 021c1a36-47a9-494f-b52e-23f96969b4d1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Facet/5

UUID: 021c1a36-47a9-494f-b52e-23f96969b4d1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
KlasseService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen udstiller OIO-operationer (Opret, Importer, Læs, Ret, Slet, Passiver, Søg og List) på forretningsobjektet Klasse, dvs. på et begreb i et klassifikationssystem.

Beskrivelse

Der er otte operationer, fordelt på to grupper: Dem der ændrer i objekter (Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet) og dem, der ikke ændrer i objekter (List, Læs og Søg).

- Importer, Passiver, Ret og Slet returnerer kun resultatet af kaldet
- Opret returnerer resultatet af kaldet samt ObjektId på den forekomst, der er blevet oprettet
- Søg og List returnerer resultatet af kaldet samt kollektioner, der indeholder ObjektRegistreringer
- Læs returnerer resultatet af kaldet samt de ObjektRegistreringer, der er efterspurgt af servicen

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klasse/5

UUID: d8fc386b-1585-4923-8918-979cfd54d4e1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klasse/5

UUID: d8fc386b-1585-4923-8918-979cfd54d4e1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
KlassifikationService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen udstiller OIO-operationer (Opret, Importer, Læs, Ret, Slet, Passiver, Søg og List) på forretningsobjektet Klassifikation, dvs. på et klassifikationssystems rodelement.

Beskrivelse

Der er otte operationer, fordelt på to grupper: Dem der ændrer i objekter (Importer, Opret, Passiver, Ret og Slet) og dem, der ikke ændrer i objekter (List, Læs og Søg).

- Importer, Passiver, Ret og Slet returnerer kun resultatet af kaldet
- Opret returnerer resultatet af kaldet samt ObjektId på den forekomst, der er blevet oprettet
- Søg og List returnerer resultatet af kaldet samt kollektioner, der indeholder ObjektRegistreringer
- Læs returnerer resultatet af kaldet samt de ObjektRegistreringer, der er efterspurgt af servicen

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klassifikation/5

UUID: 79a860b6-a11c-486d-9134-c4f30a54a527

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/Klassifikation/5

UUID: 79a860b6-a11c-486d-9134-c4f30a54a527

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
KlassifikationSystemService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen giver anvendere mulighed for at hente eller indlæse hele eller dele af et klassifikationssystem.

Beskrivelse

Servicen udstiller tre operationer: Import, Eksport og Fremsoegobjekthierarki.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/KlassifikationSystem/5

UUID: 400d47cb-8a14-43aa-8a61-c635407175f5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Klassifikation/KlassifikationSystem/5

UUID: 400d47cb-8a14-43aa-8a61-c635407175f5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver f.eks. mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Undersøgelse af langsomme forespørgsler

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille en analyse af langsomme forespørgsler. Disse forespørgsler skal være rettet mod et af følgende Støttesystemer:

  • Organisation
  • Klassifikation
  • Sags- og dokumentindeks
  • Ydelsesindeks
     
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 11.125 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Udtræk af Klassifikationssystemer

Supportydelsen giver ikke-kommunale aktører og/eller kommuner, som endnu ikke har/kan få adgang til brugergrænsefladen i Klassifikation, mulighed for at bestille et udtræk af fællesoffentlige klassifikationssystemer oprettet af KOMBIT i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.  

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 6.000 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side