Gå til hovedindhold

Bestilling af Timepulje

Navn

Bestilling af Timepulje

Kategori

Teknisk support

Kunderejsefase

Alle

Leverandør

KMD

Beskrivelse

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Forventet udbytte

At bestiller bliver hjulpet hen imod at være i stand til at anvende løsningen som den udbydes af støttesystemerne

Målgruppe

Ydelsen er målrettet en anvender, som har behov for assistance fra KMD’s konsulenter i Støttesystemer, som ikke er dækket af de øvrige standardydelser

Vilkår

Ydelsen kan dække bistand i såvel eksternt testmiljø som i produktionsmiljø.

Der kan bestilles maksimalt 30 timer over en nærmere aftalt leveringsperiode indenfor maksimalt 30 arbejdsdage. Dog minimum 3 timer. Såfremt ydelsen leveres ved en KMD-konsulents møde på en lokation udenfor KMD, afregnes tillige kørsel, rejsetid og eventuelle øvrige rejse-og/eller opholdsudgifter.

Ydelsen kan leveres som:
• Mail korrespondance
• Skype-møde
• Face-to-face møde
• Workshop

Forudsætninger

Der skal foreligge klar aftale om, hvad timerne anvendes til, og hvad rekvirenten forventer som resultat af KMDs indsats. 

Reaktionstid

5 arbejdsdage

Leveringstid

Aftales individuelt

Prismodel

Time & Material

Enheder

3-30

Enhedspris

1.500 kr.

Relaterede supportydelser

Selvstændig ydelse

Bestilling af Timepulje
Bestil