Gå til hovedindhold

Webinarrækken Infrastruktur i praksis

I regi af Værktøjskassen til Infrastrukturen afvikles webinarer under overskriften ”Infrastruktur i praksis”.

Infrastruktur i praksis-webinarerne sætter fokus på kommuners udfordringer og deres løsninger i arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur. Det er de involverede kommuner, der står for programmet og oplæg, og KOMBIT har en mindre rolle som mødefacilitator.  

Webinarerne er målrettet kommunerne.

Nedenfor finder du links til materiale fra afholdte infrastruktur i praksis-webinarer.

Kommende webinarer

Afholdte webinarer

 • Krav til den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb (13. marts 2023) 
 • KLE styrer data i den fælleskommunale infrastruktur – har din kommune styr på KLE? (10. maj 2023)
 • Strategisk og ledelsesmæssig forankring af den fælleskommunale infrastruktur (6. oktober 2023)
 • Kommunens hverdag med den fælleskommunale infrastruktur (2. november 2023)
 • Sådan sikrer du krav til infrastrukturen ved it-indkøb (12. marts 2024)
   

Materiale fra infrastruktur i praksis-webinarer

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 13. marts 2023 får du indsigt i, hvordan du stiller krav til den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb - og om hvordan du får kommunens fagområder med. Det sker helt konkret ved oplæg om:

 • Processen for den gode it-anskaffelse
 • Hvordan Favrskov Kommune bruger en kravbank (OS2kravmotor) til at stille krav til den fælleskommunale infrastruktur
 • Fredericia Kommunes indkøbsproces for it-indkøb og hvordan Fredericia lykkes med at involvere kommunens fagområder, der er ansvarlig for indkøb af it til fagområdet. 

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for: Personer, der beskæftiger sig med og har indsigt i kommunens it-indkøb, fx: It-/digitaliseringschef, digitaliseringskonsulenter, it-arkitekter, jurister, faglige beslutningstagere/systemejere og it-indkøbere.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 10. maj 2023,  får du via konkrete eksempler indsigt i, hvordan KLE styrer data i den fælleskommunale infrastruktur - og hører hvorfor og ikke mindst hvordan:

 • Vejle Kommune arbejder med datagovernance
 • Kolding Kommune anvender KLE og KLE-fortegnelser
 • Lemvig Kommune it-understøtter KLE 

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for: Personer der har ansvar for og arbejder med sammenhænge på tværs, fx: Borgerbliksansvarlige, SAPA-ansvarlige, journal-, skabelon- ESDH-ansvarlige, infrastrukturansvarlige og it-arkitekter.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".

På dette Infrastruktur i praksis-webinar fra den 6. oktober 2023, kan du høre om, hvorfor den brede forankring af infrastrukturen er relevant, nødvendig og samtidig rigtig udfordrende.

Fredensborg Kommune og Hjørring Kommune fortæller om, hvad de har gjort for at forankre den fælleskommunale infrastruktur.

Webinaret er målrettet kommuner, der har brug for inspiration til, hvordan man kan gribe den politiske, strategiske og ledelsesmæssige forankring af den fælleskommunale infrastruktur an.

Webinaret er relevant for personer, der har brug for den brede forankring af den fælleskommunale infrastruktur i deres arbejde, fx kommunens it-/digitaliseringschef, infrastrukturejer, infrastrukturansvarlig og digitaliseringskonsulenter.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 2. november 2023 får du inspiration til to konkrete opgaver relateret til kommunens hverdag med den fælleskommunale infrastruktur:

 • It-support/helpdesk
  Hvordan kan man understøtte servicemedarbejderne i kommunens support/helpdesk, så de kan supportere relevant, når kommunens it-systemer baserer sig på den fælleskommunale infrastruktur? Hvordan klæder man servicemedarbejderne på?
   
 • Overvågning af kommunens aktuelle (og potentielle) forbrug af den fælleskommunale infrastruktur 
  Hvordan kan man bruge forbrugsdata? Og hvilken værdi skaber det at overvåge kommunens forbrug af infrastrukturen?

Dialogen og delingen af erfaringer tager udgangspunkt i kommunale eksempler fra Gladsaxe Kommune og Esbjerg Kommune. 

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for infrastrukturansvarlige og personer med ansvar for at tilrettelægge og håndtere de to drifts-/forvaltningsopgaver inkl. personer med chefansvar for kommunens it-support.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 12. marts 2024 stiller vi skarpt på, hvordan du effektivt kan sikre krav om integration til relevant fælleskommunal infrastruktur og gennemgår det materiale, der kan gøre det let for dig, som har ansvar for eller arbejder med it-indkøb, at øge tilslutningen og ibrugtagningen af infrastrukturen i forbindelse med it-indkøbet.

KOMBIT og de kommunale oplægsholdere kommer omkring følgende perspektiver:

 • Det skal du være særligt opmærksom på ved forskellige former for it-indkøb, når du gerne vil sikre integration til den fælleskommunale infrastruktur. Forskellige former dækker fx indkøb på den normale SKI 02.19-rammeaftale, indkøb med det Dynamiske Indkøbssystem (DIS) under SKI 02.19, eget udbud og herunder EU-udbud.
 • Sådan kan du bruge krav og integrationskriterier fra SKI 02.19 ved alle typer af it-indkøb
 • Sådan kan du bruge data om infrastrukturen (Infrastrukturen i tal: FKI Forbrug og FKI Potentiale) i din markedsafklaring og til at afklare hvilke integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, der er relevant for dit specifikke it-indkøb
 • Det kan du opnå, hvis du opsøger, deler viden/erfaringer med andre kommuner i forbindelse med dit it-indkøb
 • Sådan kan du trække på KOMBIT i dit it-indkøb

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for: Personer i kommunen, der har ansvar for og arbejder med indkøb og udbud (indkøbsansvarlige) og personer fra it-/digitalisering, der samarbejder med indkøb om at sikre krav om integration til relevant fælleskommunal infrastruktur fx digitaliseringskonsulenter og kommunens infrastrukturansvarlig.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".