Gå til hovedindhold

Værktøjskassen: Krav, it-indkøb og leverandørstyring

På denne side finder du information, materiale og værktøjer, der understøtter din kommunes arbejde med krav, it-indkøb og leverandørstyring.

Værktøjer - krav, it-indkøb og leverandørstyring

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
Inspiration til, hvordan it/digitalisering kan formidle til faglige beslutningstagere, at de skal inddrages ved it-indkøb/-investeringer, så man sikrer sammenhæng i systemporteføljen.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere fra it/digitalisering.

Værktøjet består af
Video med animeret fortælling.

Link til værktøjet
Se videoen hos Syddjurs Kommmune

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
At sikre, at der tages stilling til anvendelsen af infrastrukturen ved it-indkøb/-investeringer. Se særligt fasen "2 Afklaring", hvor der skal tages stilling til brug af infrastrukturen inkl. valg af datakilder.

Målgruppe
Indkøbere af it-løsninger og contract managers.

Værktøjet består af
Værktøj opdelt i seks faser i it-anskaffelsesprocessen: Ide, Afklaring, Anskaffelse, Implementering, Drift og Evaluering. Input, skabeloner, kommuneeksempler mm.

Link til værktøjet
Gå til værktøjet hos KL og KOMBITs Videncenter

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
OS2kravmotor understøtter dig i at stille non-funktionelle krav til leverandører i markedsdialoger og som kravspecifikation fx krav til sikkerhed, integrationer, dokumentation eller infrastruktur (herunder den fælleskommunale infrastruktur).

Målgruppe
Indkøbere, systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter og it-projektledere.

Værktøjet består af
En platform der kan anvendes som dialogværktøj internt i din organisation, et styringsværktøj til at køre markedsdialoger i og fælles kravbank.

Links til værktøjet

Kontaktperson
Produktkoordinator for OS2kravmortor Line Lynggaard Sørensen, Syddjurs Kommune, lils@syddjurs.dk

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
At få input til hvilke krav, der bør stilles, for at sikre integration til Serviceplatformen.

Målgruppe
Indkøbere af it-løsninger, contract managers, systemansvarlige og infrastrukturansvarlige.

Værktøjet består af
Vejledning med forslag til, hvordan du sikrer brug af Serviceplatformen.

Link til værktøjet
Gå til materialet i Digitaliseringskataloget

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
At understøtte og hjælpe kommuner med at stille relevante og forretningsvendte krav til integration til den fælleskommunale infrastruktur på 14 kommunale fagområder (ydelsesområder) – og at skabe et konkret udgangspunkt for kommunens dialog med leverandører om integration til den fælleskommunale infrastruktur.

Målgruppe
Indkøbere af it-løsninger, contract managers, systemansvarlige og infrastrukturansvarlige.

Værktøjet består af

Link til værktøjet
Gå til materialet i Digitaliseringskataloget ved at klikke på ovenstående links.

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 13. marts 2023 får du indsigt i, hvordan du stiller krav til den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb - og om hvordan du får kommunens fagområder med. Det sker helt konkret ved oplæg om:

 • Processen for den gode it-anskaffelse
 • Hvordan Favrskov Kommune bruger en kravbank (OS2kravmotor) til at stille krav til den fælleskommunale infrastruktur
 • Fredericia Kommunes indkøbsproces for it-indkøb og hvordan Fredericia lykkes med at involvere kommunens fagområder, der er ansvarlig for indkøb af it til fagområdet. 

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for: Personer, der beskæftiger sig med og har indsigt i kommunens it-indkøb, fx: It-/digitaliseringschef, digitaliseringskonsulenter, it-arkitekter, jurister, faglige beslutningstagere/systemejere og it-indkøbere.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".

Formål/effekt ved at bruge værktøjet
At inspirere til hvordan kommunen kan organisere samarbejde på tværs af digitalisering, jura og indkøb og derved sikre og professionalisere kommunens it-indkøbsproces. Processen sikrer, at der stilles krav om integration til relevant fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb – også når det er kommunens fagområder, der indkøber og har økonomien til indkøbet.  

Målgruppe
Indkøbere af it-løsninger og contract managers.

Værktøjet består af

Link til værktøjet
Gå til materialet i Digitaliseringskataloget ved at klikke på ovenstående links.

Kontaktperson
Digitaliseringskonsulent Mia Bastrup, Fredericia Kommune
mia.bastrup@fredericia.dk

Ved dette infrastruktur i praksis-webinar fra den 12. marts 2024 stiller vi skarpt på, hvordan du effektivt kan sikre krav om integration til relevant fælleskommunal infrastruktur og gennemgår det materiale, der kan gøre det let for dig, som har ansvar for eller arbejder med it-indkøb, at øge tilslutningen og ibrugtagningen af infrastrukturen i forbindelse med it-indkøbet.

KOMBIT og de kommunale oplægsholdere kommer omkring følgende perspektiver:

 • Det skal du være særligt opmærksom på ved forskellige former for it-indkøb, når du gerne vil sikre integration til den fælleskommunale infrastruktur. Forskellige former dækker fx indkøb på den normale SKI 02.19-rammeaftale, indkøb med det Dynamiske Indkøbssystem (DIS) under SKI 02.19, eget udbud og herunder EU-udbud.
 • Sådan kan du bruge krav og integrationskriterier fra SKI 02.19 ved alle typer af it-indkøb
 • Sådan kan du bruge data om infrastrukturen (Infrastrukturen i tal: FKI Forbrug og FKI Potentiale) i din markedsafklaring og til at afklare hvilke integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, der er relevant for dit specifikke it-indkøb
 • Det kan du opnå, hvis du opsøger, deler viden/erfaringer med andre kommuner i forbindelse med dit it-indkøb
 • Sådan kan du trække på KOMBIT i dit it-indkøb

Webinaret er målrettet kommunerne og er relevant for: Personer i kommunen, der har ansvar for og arbejder med indkøb og udbud (indkøbsansvarlige) og personer fra it-/digitalisering, der samarbejder med indkøb om at sikre krav om integration til relevant fælleskommunal infrastruktur fx digitaliseringskonsulenter og kommunens infrastrukturansvarlig.

 • Link til præsentationen
 • Link til optagelsen af webinaret er delt i Teams-samarbejdsrummet "Fælleskommunal Infrastruktur - Kommunesamarbejde".