Gå til hovedindhold
SF1492
Hent borgers ydelser fra anden sektor
Ydelse

Formål

Integrationen udstiller funktionalitet til at hente oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser på tværs af sektorer. Det kan være Udbetaling Danmark (UDK), der henter oplysninger om udbetalte kommunale ydelser, eller det kan være en kommune, der henter oplysninger om ydelser udbetalt af UDK.

Udveksling af oplysninger om ydelser mellem UDK og kommuner er underlagt særlig lovgivning, og integrationen sikrer, at udveksling sker i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Integrationen erstatter integrationen SF2860 Terminalservice_UDK.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Vilkår og betingelser for videregivelse af UDK’s data til kommunerne er beskrevet i dokumentet ”Instruks til KOMBIT – Videregivelse af Udbetaling Danmarks data til brug for kommunerne jf. Udbetaling Danmark-lovens § 8, stk. 1 og 2”. (Dokumentet kan tilgås via link i referenceliste i servicebeskrivelsen, der er en del af dokumentationen).

Integrationen sikrer, at der udelukkende udveksles oplysninger, der er hjemmel til, jf. denne instruks. Herudover er der nævnt følgende betingelser i instruksen, som ikke håndhæves i integrationen:

- Kommunen må derudover kun slå en borger op, når borger, der er tilkendt ydelsen, har ophold i kommunen.
- Ligeledes må kommunerne kun søge oplysninger i registret om, hvilke UDK-ydelser en borger modtager, hvis kommunen er i besiddelse af en oplysning, der kan være af relevans for UDK’s myndighedsområde.

Ovenstående betingelser håndhæves ikke i integrationen, og det er derfor anvenders ansvar at sikre en teknisk eller organisatorisk implementering, der sikrer håndhævelse af disse elementer fra instruksen.
SF1492_2.0
Hent borgers ydelser fra anden sektor
Status gyldig fra
19/09/2022
Version
2.0
I drift

Nyt i denne version

I denne version kan servicen YdelseListeHentUDKKommune håndtere bevillinger uden reference til bevillingssag.

Der er følgende ændringer i input- og outputstrukturer:

- SagFoelsomhed er erstattet af BevillingFølsomhed i BevillingDataAfgr i inputstruktur
- Strukturen Bevillingssag er gjort optionel i outputstruktur
- BevillingFølsomhed er tilføjet til Bevilling i outputstruktur
- BevilgetYdelseUndtagetVisningForBorger er fjernet fra outputstruktur
- For BevilgetYdelse er YdelseUUID erstattet af to nye attributter til at håndtere henholdsvis UUID og URN

Desuden er der rettet en stavefejl i navngivningen af et dataelement, så ØkonomiskEffekuteringStartDatoTil er rettet til ØkonomiskEffektueringStartDatoTil.

Beskrivelse

Integrationen består af servicen YdelseListeHentUDKKommune, der indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Med operationen EffektueringHentUDKKommune hentes oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser på tværs af sektorerne Udbetaling Danmark og kommunerne i henhold til bestemmelserne i Lov om Udbetaling Danmark § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
YdelseListeHentUDKKommune
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om udbetalte ydelser (effektueringer) for en bevillingsmodtager (primær part på sagen) på tværs af UDK og kommuner.

Servicen sikrer, at udveksling af ydelsesoplysninger sker i henhold til § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2 i Lov om Udbetaling Danmark.

Beskrivelse

Servicen indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Supportydelser

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Nyt i denne version

Integrationen er opdateret til version 1.1 på baggrund af udgivelsen af en ny version af instruksen ”Instruks til KOMBIT – Videregivelse af Udbetaling Danmarks data til brug for kommunerne jf. Udbetaling Danmark-lovens § 8, stk. 1 og 2”. Nyeste version af instruksen er version 3, fra 15. oktober 2021.

På baggrund af de nye muligheder i instruksen, er der foretaget følgende ændringer i servicen:
1) Listen over KLE-numre, der returneres udbetalinger for, udvides med ’32.03.50 Tidlig pension’
2) I den tidligere version blev der kun returneret beløb på den økonomiske ydelseseffektuering for ydelser af typen ’Erhvervsudygtighedsbeløb’. Denne regel udvides til også at omfatte ydelsestyperne
- Mediecheck
- Ældrecheck

Ændringen vedrører alene pensionsområdet, dvs. forespørgsler i henhold til § 8, stk. 2. Forespørgsler i henhold til § 8, stk. 1, er ikke påvirket af ændringen.

Beskrivelse

Integrationen består af servicen YdelseListeHentUDKKommune, der indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Med operationen EffektueringHentUDKKommune hentes oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser på tværs af sektorerne Udbetaling Danmark og kommunerne i henhold til bestemmelserne i Lov om Udbetaling Danmark § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
YdelseListeHentUDKKommune
Version
1.2
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om udbetalte ydelser (effektueringer) for en bevillingsmodtager (primær part på sagen) på tværs af UDK og kommuner.

Servicen sikrer, at udveksling af ydelsesoplysninger sker i henhold til § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2 i Lov om Udbetaling Danmark.

Nyt i denne version

Følgende er ændret i denne version:
1) Listen over KLE-numre, der returneres udbetalinger for, er udvidet med ’32.03.50 Tidlig pension’
2) Tidligere blev der kun returneret beløb på den økonomiske ydelseseffektuering for ydelser af typen ’Erhvervsudygtighedsbeløb’. Denne regel er udvidet til også at omfatte ydelsestyperne:
- Mediecheck
- Ældrecheck

Ændringen vedrører alene pensionsområdet, dvs. forespørgsler i henhold til § 8, stk. 2. Forespørgsler i henhold til § 8, stk. 1, er ikke påvirket af ændringen.

Beskrivelse

Servicen indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/ydelselistehentudkkommune/1

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/ydelselistehentudkkommune/1

Supportydelser

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.