Gå til hovedindhold
SF1492
Hent borgers ydelser fra anden sektor
Ydelse

Formål

Integrationen udstiller funktionalitet til at hente oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser på tværs af sektorer. Det kan være Udbetaling Danmark (UDK), der henter oplysninger om udbetalte kommunale ydelser, eller det kan være en kommune, der henter oplysninger om ydelser udbetalt af UDK.

Udveksling af oplysninger om ydelser mellem UDK og kommuner er underlagt særlig lovgivning, og integrationen sikrer, at udveksling sker i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Integrationen erstatter integrationen SF2860 Terminalservice_UDK.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Vilkår og betingelser for videregivelse af UDK’s data til kommunerne er beskrevet i dokumentet ”Instruks til KOMBIT – Videregivelse af Udbetaling Danmarks data til brug for kommunerne jf. Udbetaling Danmark-lovens § 8, stk. 1 og 2”. (Dokumentet kan tilgås via link i referenceliste i servicebeskrivelsen, der er en del af dokumentationen).

Integrationen sikrer, at der udelukkende udveksles oplysninger, der er hjemmel til, jf. denne instruks. Herudover er der nævnt følgende betingelser i instruksen, som ikke håndhæves i integrationen:

- Kommunen må derudover kun slå en borger op, når borger, der er tilkendt ydelsen, har ophold i kommunen.
- Ligeledes må kommunerne kun søge oplysninger i registret om, hvilke UDK-ydelser en borger modtager, hvis kommunen er i besiddelse af en oplysning, der kan være af relevans for UDK’s myndighedsområde.

Ovenstående betingelser håndhæves ikke i integrationen, og det er derfor anvenders ansvar at sikre en teknisk eller organisatorisk implementering, der sikrer håndhævelse af disse elementer fra instruksen.
SF1492_1.0
Hent borgers ydelser fra anden sektor
Status gyldig fra
11/06/2021
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af servicen YdelseListeHentUDKKommune, der indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Med operationen EffektueringHentUDKKommune hentes oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser på tværs af sektorerne Udbetaling Danmark og kommunerne i henhold til bestemmelserne i Lov om Udbetaling Danmark § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
YdelseListeHentUDKKommune
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om udbetalte ydelser (effektueringer) for en bevillingsmodtager (primær part på sagen) på tværs af UDK og kommuner.

Servicen sikrer, at udveksling af ydelsesoplysninger sker i henhold til § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2 i Lov om Udbetaling Danmark.

Beskrivelse

Servicen indeholder operationen EffektueringHentUDKKommune.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/ydelselistehentudkkommune/1

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/ydelselistehentudkkommune/1

Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.