Gå til hovedindhold
Danmarkskort og plante
Nyhed

Kommunal videndeling der rykker

I 2023 sætter webinarrækken “Infrastruktur i praksis” fokus på kommuners udfordringer og deres løsninger i arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur. Webinarerne er målrettet kommunerne.

Når KOMBIT spørger kommunerne om, hvad der vil være en hjælp i arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur, svarer mange: Konkrete eksempler og erfaringer fra andre kommuner.  

KDI’s referencegruppen for forretning har derfor besluttet, at der i regi af Værktøjskassen til Infrastrukturen skal afvikles en række webinarer under overskriften ”Infrastruktur i praksis”.  

Webinarerne skal være et forum, hvor kommuner kan dele erfaringer, netværke og finde fælles løsninger på det, der er svært og udfordrende. Målet er, at kommuner kan inspirere og understøtte hinanden i arbejdet med at øge udbredelsen, anvendelsen og værdien af infrastrukturen. 

Forskellige emner og målgrupper 

Hvert webinar vil have fokus på et emne og de udfordringer, som emnet repræsenterer. Det handler om at forstå dilemmaer, problemstillinger og ikke mindst få konkrete bud på, hvad kommuner har gjort for at håndtere dem.  

På hvert webinar vil deltagerne via enkle tjekspørgsmål kunne afdække deres egen kommunes udgangspunkt og derved få en indikation af, hvad der kunne være deres next-step i arbejdet med det konkrete emne.  

Det vil typisk være de personer i en kommune, der arbejder med det konkrete emne og de skitserede udfordringer, som er målgruppen for et webinar. Kommunerne er organiseret forskelligt og det er derfor også den enkelte kommune, der sætter holdet.  

Vi opfordrer til, at kommunernes infrastrukturansvarlige hjælper med at gøre relevante kollegaer opmærksom på Infrastruktur i praksis-webinarerne, så I kan bruge webinarerne som fælles afsæt for jeres videre arbejde.

Webinarerne vil blive optaget og materiale fra et webinar vil blive gjort tilgængeligt for kommunerne efterfølgende.

Kommunernes erfaringer i centrum 

Webinarernes succes er afhængig af, at der er kommuner, der deler ud af deres erfaringer - som oplægsholdere men også ved at dele materiale via Værktøjskassen til Infrastrukturen. Det er de involverede kommuner, der står for programmet og KOMBIT har en mindre rolle som mødefacilitator.   

KOMBIT opfordrer derfor alle interesserede kommuner til at melde sig på banen og bidrage med eksempler og cases. Jo flere eksempler, man kan finde i Værktøjskassen og på et webinar, desto større er chancen for, at hver kommune kan finde netop det, der kan hjælpe dem videre.

Der er også brug for, at kommuner, der mangler input til håndtering af en problemstilling, hjælper med at konkretisere, hvad der er svært og hvad vi derfor skal nå omkring på det specifikke webinar.  

Webinarer i 2023 

Planlægning af rækken af Infrastruktur i praksis-webinarer i 2023 er godt i gang. Der forventes at blive afviklet fem webinarer hen over året.

 • Første webinar: Krav til den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb 
  Webinaret afvikles 13. marts og har fokus på, hvordan du stiller krav til integration til den fælleskommunale infrastruktur ved it-indkøb og hvordan du får kommunens fagområder engageret i at stille krav til infrastrukturen.

  Program og oplægsholdere er på plads, men vi vil også gerne have dine bud på hvordan man kan håndtere de udfordringer, der er i relation til it-indkøb/-udbud. Du kan dele dine bud ved at skrive til mvp@kombit.dk. 
   
  Klik her for at tilmelde dig webinaret i marts.  
   

 • Andet webinar: KLE styrer data i den fælleskommunale infrastruktur – har din kommune styr på KLE?
  Webinaret afvikles i maj. Planlægning er i gang, og der åbnes for tilmelding fra kalenderen i Digitaliseringskataloget, når detaljerne er på plads.  

  Hvis du har input til emnet, eller hvis din kommune arbejder med og gerne vil dele jeres erfaringer med datagovernance, organisering i relation til KLE og systemunderstøttelse, kan du skrive til mvp@kombit.dk. Du er også velkommen til at skrive, hvis du bokser med emnet og gerne vil sikre dig, at specifikke spørgsmål adresseres på webinaret.  

De øvrige tre webinarer i 2023 afvikles i henholdsvis august, oktober og december. Emnerne fastlægges inden sommerferien og kommunernes infrastrukturansvarlige får besked, når der åbnes for tilmelding.

 

Nyhedsoversigt