Gå til hovedindhold
Fælleskommunal Beskedfordeler
Case

Beskedfordeler sender folk på tidlig pension

Udbetaling Danmark har valgt at benytte den fælleskommunale Beskedfordeler i deres interne løsningskommunikation, når information om tidlig pension skal flyde imellem systemerne.

Udbetaling Danmark (UDK) har i lang tid arbejdet tæt sammen med KOMBIT omkring de løsninger, som relaterer sig til ydelsesområdet. Her spiller den fælleskommunale infrastruktur en væsentlig rolle.

Det har derfor også været nærliggende for UDK at medtænke infrastrukturen, når de skal systemunderstøtte deres del af ydelses-/udbetalingsområdet.

UDKPension (UDKPE) sender allerede i dag hændelser ud til kommuner via den fællesoffentlige Beskedfordeler. Men med indførelsen af Tidlig Pension ultimo 2021 kommer to af UDK’s interne systemer til at kommunikere hændelser til hinanden via Beskedfordeleren.

Strategisk arbejde med infrastrukturen

Vi har talt med arkitekterne for henholdsvis UDK Standard Administrations Løsning (UDKSAL) og UDKPension (UDKPE).

UDKSAL skal i forbindelse med indførelsen af Tidlig Pension, holde information om disse ydelser (fx nytilgang, frakendelse eller bero), som kan afføde behov for justeringer i andre pensionsforhold, som holdes i UDKPE.

I UDK har man set gode potentialer i at gå strategisk til brugen af den fælleskommunale infrastruktur, da standarderne hurtigt kan imødese større potentialer end den system-til-system kommunikation, som sættes op i forbindelse med det konkrete behov for understøttelsen af tidlig pension.

Helt overordnet, har vi haft et ønske om at benytte fælleskommunal og generelt fællesoffentlig infrastruktur, de steder, hvor det giver god mening. UDK har bidraget til at investere i infrastrukturen, og derfor skal den selvfølgelig også bruges, når der fx ligger en komponent, som kan understøtte kommunikationen imellem vores systemer.” forklarer, Troels Asger Hansen, der er arkitekt på UDKSAL – og fortsætter.

Det havde umiddelbart været lettere for os at sætte en direkte kommunikation op imellem vores to systemer, fordi vi kender hinanden og vores tekniske opsætning. Men vi har alligevel valgt at satse på, at vi – særligt på længere sigt – vil få gavn og glæde af de her integrationer til en fælleskommunal infrastruktur.

Helt konkret forudser Troels et kommende behov for at kommunikere med flere fælleskommunale løsninger, hvor Beskedfordeler vil være et oplagt værktøj.

I forhold til kommende behov for at kunne kommunikere med Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Pensionssystem (KP), der har vi også en forventning om, at den kommunikation skal gå igennem Beskedfordeler, så kommunerne kan tegne abonnementer, der gør dem i stand til at følge med i en række pensionisttildelinger.” uddyber, Troels Asger Hansen.

Sådan fungerer det i praksis

Tidlig pension er en ny ordning, som UDK har besluttet at understøtte via UDKSAL. Det har derfor været nødvendigt at sikre kommunikationen af ’pensioniststatus’ imellem UDKSAL og det ”normale” pensionssystem i UDK, UDKPE.

Lovgivningen specificerer desuden, at overgangen fra tidlig pension til folkepensionen skal ske automatisk, hvilket stiller yderligere krav til informationsudveksling mellem systemerne.

Som vist på nedenstående model, kommunikerer de to løsninger via såvel indekserne som beskedfordeler.

 1. Forespørgsel i indekser for at undgå dobbeltforsørgelse
                a. Vedligehold af værdilister over ’alle samlevere til pensionister’ på Beskedfordeler
   
 2. Oplysning om hændelse i forhold til tidlig pension -> Påvirkning ved samliv med pensionist
   
 3. Tidlig pension skal kende borgerens pensionsalder og 6 mdr. før orientere UDKPE -> UDKPE opretter sag om folkepension
   
 4. UDKPE orienterer UDKSAL om dødsfald af borger som er tilkendt tidlig pension og som er samlevende med en pensionist -> UDKSAL (Tidlig pension) skal udbetale efterlevelsespension til den efterladte pensionist i tre mdr.
   

Model for UDK's brug af Beskedfordeler

Beskedfordeler understøtter således udvekslingen af hændelser og informationer i forhold til en række forretningsgange i relationerne mellem de to løsninger – og således i relationerne mellem tidlig pension og folke-, førtids-, og seniorpension.

System til system eller en-til-mange?

UDK’s brug af Beskedfordeleren er i denne konkrete sammenhæng lidt usædvanlig, set i lyset af, at Beskedfordeler oprindeligt er udviklet som en komponent, der understøtter et afsendersystem i at udsende hændelser til en liste af abonnenter, snarere end at understøtte en system-til-system kommunikation.

KOMBIT bakker imidlertid op om, når infrastrukturen skaber værdi – også selvom integrationer benyttes på lidt utraditionel vis.

Når kommunikationen af hændelser er etableret via Beskedfordeler, er der samtidig grundlag for, at andre aftagere af disse hændelser – eller andre hændelser fra samme afsendersystem – har kortere vej fra behov til den reelle modtagelse af disse hændelser.