Gå til hovedindhold

Dataudtræk fra KOMBIT Støttesystemer

Navn

Dataudtræk fra KOMBIT Støttesystemer

Kategori

Teknisk support

Kunderejsefase

Udvikling og test

Leverandør

KMD

Beskrivelse

Formål med denne supportydelse er at give KOMBIT mulighed for, at bestille og få leveret et udtræk af data fra et Støttesystem eller fra flere Støttesystemer i kombination ifm. f.eks. Analyser, test eller andet. Formålet skal være beskrives af bestilleren i tilhørende bestillingsskabelon og godkendt af KOMBIT inden udtrækket: 

Bestillingsproces 

Når bestillingen er modtaget af KMD, tager KMD initiativ til et møde med bestiller, hvor det afklares mere præcist, om hvordan udtrækket kan dannes, så det præcist dækker det beskrevne behov. Giver mødet anledning til ændringer eller præciseringer af opgaven, skal bestiller fremsende dette direkte til KMD. 

KMD meddeler forventet tidsforbrug og forventet leveringsdato, som accepteres skriftligt af bestiller, inden opgaven sættes i gang. 

Når udtræk er dannet, sendes udtrækket i det aftalte format til bestiller og bestillingen lukkes. 

 

 

Forventet udbytte

at bestille og få leveret et udtræk af data fra et Støttesystem eller fra flere Støttesystemer i kombination ifm. f.eks. Analyser, test eller andet.

Målgruppe

KOMBITs projekter

Vilkår

Specifikation af udtræk:

Støttesystem angives (eventuelt kombination af støttesystemer)

Hvilket miljø skal data trækkes fra (produktion eller ekstern test)

En beskrivelse af det forretningsmæssige formål af udtrækket og hvorledes det skal anvendes

Beskrivelse af dataindhold, felter, aggregering, omfang (hvilke myndigheder, IT-systemer etc.)

Format: CSV, Excel etc.

Leverance: SFTP, sikker mail

Oplysning om udtrækket forventes genbestilt

Forudsætninger

Forudsætning for bestilling: 

Forud for bestilling skal bestiller angive og dokumentere at bestiller har den fornødne hjemmel til at indhente de ønskede data. Dokumentationen verificeres af KOMBIT 

Reaktionstid

5 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.

Leveringstid

Aftales.

Prismodel

Time & Material

Enheder

Minimum tre timer

Enhedspris

1.500

Relaterede supportydelser

Selvstændig ydelse - intern

Dataudtræk fra KOMBIT Støttesystemer
Bestil